Zaawansowane planowaniem jako wsparcie dla wdrożenia TPM.

Mając na uwadze fakt, iż coraz częściej podczas realizowanych wdrożeń spotykaliśmy się z zaawansowanym planowaniem czynności serwisowych których wdrożenie opiera się o TPM podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu już dostępnych funkcjonalności planowanie o dodatkowe funkcje.

Naszym podstawowym celem było zapewnienie Inżynierom Utrzymania Ruchu narzędzia, które pozwoli bezpośrednio w systemie definiować szczegółowy zakres przeglądu wraz z graficzną wizualizacją miejsca i sposobu realizacji czynności.
W kolejnym kroku rozbudowaliśmy sposób działania wersji mobilnej tak aby Technik Utrzymanie Ruchu wykonujący przegląd mógł w prosty sposób zapoznać się z zakresem poszczególnych czynności do wykonania wraz z graficzną wizualizacją oraz potwierdzić zakres wykonanych działań w trakcie juch realizacji.

Jako kluczowe korzyści wdrożenia nowych funkcjonalności możemy wymienić:
• Eliminacja kart przeglądowych tworzonych i raportowanych poza systemem,
• Standaryzacja czynności serwisowych na poziomie gwarantującym poprawę jakości,
• Szybka analiza zakresu wykonywanych czynności,

Ostatnim elementem, którego wykorzystanie może dodatkowo poprawić skuteczność realizacji przeglądów jest technologia RFID. Już pierwsze zrealizowane wdrożenia pokazują, że wprowadzenie oznaczeń cyfrowych wskazujących miejsce realizacji poszczególnych czynności eliminuje pomyłki i zwiększa kontrolę nad przebiegiem prowadzonych prac.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*