Wyniki finansowe Comarch po pierwszym półroczu 2022

Prawie 843 mln złotych przychodów ze sprzedaży osiągnęła Grupa Comarch w pierwszym półroczu 2022 r. To 121,3 mln złotych i 16,8 procent więcej niż przed rokiem. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 44,8 mln złotych i był niższy o 9,8 mln złotych, tj. 17,9 procent od osiągniętego w analogicznym okresie w 2021 r., a zysk operacyjny wyniósł 71,1 mln złotych, co oznacza wzrost o 9,7 procent, czyli 6,3 mln złotych. Grupa wypracowała 118 mln złotych zysku EBITDA. To o ponad 6 procent lepszy wynik niż w 2021 r. (110,7 mln złotych).

W pierwszym półroczu 2022 roku sprzedaż produktów i usług Comarch na rynku krajowym osiągnęła 342 mln złotych, o 47 mln złotych, tj. o 15,9 procent więcej niż w pierwszym półroczu zeszłego roku.  Z kolei wartość sprzedaży zagranicznej w pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku wyniosła ponad 500 mln złotych i była o 7,4 mln złotych wyższa niż w H1 2021. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w pierwszym półroczu 2022 roku 59,4 procent całkowitych przychodów Grupy Comarch.

W pierwszych miesiącach 2022 roku mocno urosła sprzedaż rozwiązań dla firm z branży telekomunikacyjnej. Ich wartość wyniosła 196,2 mln złotych, czyli ponad 14 mln więcej niż przed rokiem. Na drugim miejscu pod względem wartości sprzedaży był sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, gdzie wzrost wyniósł aż 25 mln złotych, czyli 24,4 procent. Firmy z tego segmentu zakupiły produkty i usługi Comarch za kwotę prawie 130 mln złotych. Dwucyfrową dynamikę zanotowała również sprzedaż w sektorze publicznym,  finanse i bankowość, handel i usługi oraz przemysł&utilities. Kontrakty z instytucjami administracji publicznej przyniosły 61,7 mln złotych przychodu, co oznacza wzrost o 10 mln (20,4 procent) w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 roku. Z kolei biznes w segmencie handlu i usług wygenerował 122,6 mln złotych przychodów, czyli o 12,2 mln złotych (tj. 11 procent) więcej niż przed rokiem. Z kolei sprzedaż dla instytucji finansowych i banków osiągnęła wynik wyższy o 18 mln złotych (tj. 17,5 procent) i osiągnęła wynik 121,4 mln złotych. Najwyższy wzrost, bo aż o 39,7 procent, osiągnęła sprzedaż do firm z branży przemysłowej. Jej wartość wyniosła 111 mln złotych, rosnąc rok do roku o 31,6 mln złotych. Natomiast biznes w sektorze medycznym przyniósł przychody w wysokości 29 mln złotych, czyli o 1,2 mln złotych więcej niż przed rokiem.

Sytuacja biznesowa w pierwszym półroczu 2022 roku potwierdziła, że utrzymywanie dywersyfikacji źródeł przychodów i różnorodności oferty jest korzystne dla stabilnego rozwoju działalności Grupy Comarch, szczególnie w trudnych warunkach geopolitycznych oraz dynamicznie zmieniających się czynników makroekonomicznych. Stabilna pozycja finansowa pozwala firmie na inwestycje związane z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej oraz rozwojem  sprzedaży w Polsce i na rynkach zagranicznych, głównie w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej czy też Azji oraz rozwojem istniejących jak i nowych produktów oraz usług – mówi Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu i dyrektor finansowy Comarch SA. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na złożone systemy informatyczne dla dużych przedsiębiorstw poszczególnych użytkowników, a to  dla nas duża szansa na rozwój biznesu, ponieważ Comarch oferuje innowacyjne technologie i produkty, w tym również w modelu usługowym. Dzięki szerokiej ofercie własnych produktów, posiadanej infrastrukturze oraz zasobom ludzkim i kapitałowym firma może elastycznie dopasowywać się do modeli biznesowych oczekiwanych przez klientów – dodaje Konrad Tarański.

W pierwszym półroczu 2022 roku wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch zwiększyła się o 0,5 procent. Na dzień 30 czerwca 2022 r. Grupa Comarch zatrudniała 6 756 osób, tj. o 33 osoby więcej niż na dzień 31 grudnia 2021 r.

Więcej informacji o Comarch:

Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie, a od 1999 roku jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest jedną z największych firm informatycznych w Europie i prowadzi projekty dla czołowych marek z Polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z  usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy światowych marek w ponad 100 krajach na 6 kontynentach m.in.: Heathrow Airport, BP, Carrefour, Heineken, Vodafone, T-Mobile, Telefónica, Orange, LG U+ czy BNP Paribas Fortis, Allianz, Aviva, AXA, Banque Populaire des Alpes, Alior Bank, Credit Suisse, Delta Lloyd Life, DNB, ING.

Firma zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk, EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje środki o wartości ok. 17 procent przychodów  w projekty innowacyjne. W 2021 roku nakłady na prace R&D wyniosły 317 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 7 000 ekspertów, w ponad 90 biurach w ponad 30 krajach od Australii i Japonii przez Bliski Wschód oraz Europę aż po obie Ameryki.

www.comarch.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*