JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Od pierwszego lipca 2016 przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 250 pracowników lub maja obroty na poziomie powyżej 50 milionów euro i 43 mln aktywów obowiązuje konieczność składania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

JPK to określony format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, którego wdrożenie ma uszczelnić system podatkowy w Polsce. By móc automatycznie wygenerować JPK na potrzeby kontroli skarbowej, kierownictwo spółek musi dostosować swoje systemy informatyczne do wytycznych.

Plik zostanie podzielony na siedem odrębnych struktur: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów.

Znajdzie się w nim także 360 pól obowiązkowych do wypełnienia oraz 190 opcjonalnych. Dzięki ujednoliceniu procesu udostępniania danych organom podatkowym, możliwe będzie ograniczenie czasu potrzebnego do przygotowania się do kontroli podatkowej, jak również zostanie usprawniona praca audytorów zewnętrznych i wewnętrznych.

Od lipca 2018 roku obowiązek ten będzie nałożony także na firmy małe i średnie.

Źródło: Infortes BPC GUIDE-WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*