Wykorzystanie integracji IT/OT i analityki do zapobiegania krytycznym awariom

Globalna ankieta, przeprowadzona na początku tego roku przez ABB, wykazała rosnące przekonanie, że integracja IT-OT jest kluczowym elementem każdej strategii zarządzania aktywami.

W badaniu wzięło udział ponad 200 menedżerów z branży energetycznej, elektrycznej, gazowej i wodnej. Około 80% respondentów oceniło integrację IT-OT w zarządzaniu aktywami jako wartościową.

58% respondentów posiada lub planuje wdrożyć strategię wykorzystania IoT do zarządzania aktywami, zaś 55% poinformowało, że znaczenie zarządzania aktywami wzrosło w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Podobna ankieta ABB została przeprowadzona także w całym sektorze kolejowym.

Wykazała ona, że zwiększona integracja IT i OT jest kluczowa dla procesu planowania długofalowego. W najnowszym raporcie poświęconym temu zagadnieniu Raiford Smith z Entergy Services Inc. stwierdził, że zgodnie z jego przekonaniem trend ten będzie postępować.

„Myślę, że będzie to wyglądać podobnie jak w przypadku wdrożenia zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (AMI) – powiedział. – Zakłady użyteczności publicznej zaczną od planowania pojedynczego przypadku zastosowania, jednak szybko uznają, że potrzebują bardziej zaawansowanego cyfrowo, połączonego środowiska ze znacznie większą liczbą czujników.

Zamiast wysyłać technika do ręcznego zbierania danych i inspekcji aktywów, będą chciały otrzymywać dane w czasie „bardziej rzeczywistym” oraz dysponować możliwościami analitycznymi, które pozwolą na nieustanne monitorowanie aktywów, alarmowanie o nieprawidłowościach i reagowanie na pojawiające się problemy”.

Źródło: ABB BPC GUIDE-PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*