Wybierz dostawcę

Zanim decydenci wybiorą dostawcę systemu WMS, warto aby przeanalizowali jego kompetencje i referencje. Dobrze jest również, aby zaznajomili się z metodologią wdrożenia systemu, którą proponuje dostawca. Dodatkowo poza instalacją systemu dobrze jest przenalizować sposób, w jaki dostawca zapewnia integrację z modułem produkcyjnym ERP oraz innymi rozwiązaniami np. TSL.

Osoba odpowiedzialna za proces wdrożenia systemu w naszym przedsię- biorstwie (wskazana przez dostawcę) musi być otwarta na rozmowę i wymianę informacji. Dobra komunikacja pomiędzy przedsiębiorstwem, a dostawcą jest kluczem do uzyskania najlepszego efektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*