Wpływ pandemii i kryzysów na wymagania stawiane systemom ERP

Czego można oczekiwać od rozwiązań ERP przygotowanych na wyzwania przyszłości?

Kryzysy wywołane pandemią koronawirusa i wybuchem wojny na Ukrainie oraz aktualny kryzys energetyczny odcisnęły piętno na wszystkich branżach. Skutki odczuwalne są zarówno w ramach przeprowadzanych codziennie operacji biznesowych, jak i w uzasadnieniach decyzji strategicznych. Jakie wyzwania stawiane będą w przyszłości systemom ERP? Na ten temat rozmawiamy z profesorem Norbertem Gronau, kierownikiem katedry nauk informatycznych w zakresie gospodarki, procesów i systemów na Uniwersytecie Poczdamskim.

W jaki sposób aktualne kryzysy wpłynęły na funkcjonowanie przedsiębiorstw (branży produkcyjnej)?

Aktualne kryzysy zwróciły uwagę przedsiębiorstw na zasadnicze wymagania, które już od dłuższego czasu są analizowane przez naukowców i praktyków.

  • Pandemia podkreśliła przede wszystkim znaczenie cyfryzacji i nowych modeli zatrudnienia, obejmujących tzw. Home Office. Większość systemów ERP już wcześniej realizowała te wymagania. Stosunkowo niewielkie wykorzystanie tych możliwości podyktowane było dotychczas obawą o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.
  • Natomiast poprzez kryzys energetyczny postawione zostały nowe wymagania funkcjonalne, które w pierwszej linii skierowane są do dostawców systemów ERP. Przykładem jest rosnące znaczenie przyporządkowywania kosztów energii do świadczeń i procesów.

Jednak niezależnie od szczegółowych specyfikacji, aby spełnić oczekiwania klientów, systemy ERP muszą stać się bardziej elastyczne i w większym stopniu dostosowane do zmieniających się warunków. Tylko w ten sposób przedsiębiorstwa będą mogły lepiej przygotowywać się do aktualnych i przyszłych wyzwań, aby np. dopasować procesy, łańcuchy logistyczne i lokalizacje linii produkcyjnych i magazynów do zmieniającej się sytuacji.

Musi to oczywiście współgrać z funkcjonalnościami oferowanymi przez systemy ERP. Oznacza to, że przedsiębiorstwa są zainteresowane rozwiązaniami funkcjonalnymi dostosowanymi do ich branży. Poza tym coraz większe znaczenie przypisywane jest elastyczności technologii – czy to w ramach hostingu oprogramowania, struktury modułowej, czy też przy indywidualnych modyfikacjach i wydajności.

Jakie świadczenia systemy ERP będą musiały oferować w przyszłości?

Regulacje prawne ustanawiane przez ustawodawcę będą stale zaostrzane. Jednym z nowych wymogów jest przykładowo konieczność raportowania całkowitego łańcucha dostaw. W przyszłości możemy się także spodziewać wprowadzenia obowiązku skrupulatnej dokumentacji emisji dwutlenku węgla przez przedsiębiorstwa. Te zmieniające się regulacje muszą znaleźć odzwierciedlenie również w stosowanych systemach ERP, dlatego wybór odpowiedniego oprogramowania powinien być dobrze przemyślany.

Już dziś blisko 60 procent przedsiębiorstw przy wyborze kieruje się radą ekspertów, aby przy podejmowaniu decyzji żaden istotny aspekt nie został pominięty. Ważną rolę odgrywa przy tym staranne rozważenie różnorodnych celów, które stawiają sobie przedsiębiorstwa. Tylko wtedy, gdy są one jasno sformułowane, możliwe jest znalezienie kompromisu, ponieważ żaden system ERP nie jest w stanie stuprocentowo spełnić wszystkich oczekiwań. Ponadto wszyscy pracownicy wraz z kadrą kierowniczą muszą zdawać sobie z tego sprawę, że wdrożenie nowego systemu ERP będzie się wiązało z modyfikacją istniejących procesów. Z tego względu wybór konkretnego oprogramowania powinien przebiegać wielowymiarowo, aby mógł zapewnić przedsiębiorstwu jak najwięcej korzyści.

Przeczytaj dalszą część artykułu: Jakie trendy przyniesie rok 2023?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*