Nowe metody rozwoju pracowników

Praktyczne wskazówki odnośnie rozwoju personelu

Rynek pracy zmienia się nieustannie, a konkurencja nie śpi, dlatego nie można zapominać o rozwoju swoich pracowników. Umiejętności, które są dziś na topie, mogą być jutro przestarzałe. Aby być zawsze na bieżąco, należy zdefiniować odpowiednie strategie i procesy w zakresie rozwoju pracowników na podstawie sytuacji na rynku.

Szczególnie młodsi pracownicy chcą wiedzieć, na jakim etapie kariery się znajdują i dokąd zmierza ich podróż w Twoim przedsiębiorstwie. Skorzystaj z tej szansy i zainwestuj w osobisty rozwój swoich pracowników.

Niniejszy artykuł opisuje wkład proALPHA w efektywny rozwój pracowników.

Rozwój kadry kierowniczej dzięki sprawdzonemu modelowi

Idealną podstawą rozwoju personelu są jasno zdefiniowane modele kompetencyjne dla każdego działu. Stanowią one zbiór niezbędnych umiejętności twardych i miękkich oraz pożądanych zakotwiczeń behawioralnych i ich operacjonalizację na poszczególnych szczeblach. Modele kompetencyjne gwarantują Twojemu przedsiębiorstwu i Twoim pracownikom pełną przejrzystość. W ten sposób wszyscy pracownicy wiedzą, czego się od nich oczekuje i czego potrzebują, aby osiągnąć kolejny poziom kariery.

W proALPHA istnieje zdefiniowany proces rozwoju pracowników, który jest praktykowany na szczeblu krajowym i międzynarodowym:

 1. Rozmowy rozwojowe
  Każdej wiosny mają miejsce indywidualne rozmowy pracownika z przełożonym, podczas których analizowany jest rozwój danego pracownika i jego osiągnięcia w ubiegłym roku. Na życzenie pracownika omawiane są także kolejne etapy kariery.
   
 2. Konferencja odnośnie rozwoju pracowników
  Pod koniec kwietnia odbywa się coroczna konferencja na temat rozwoju, na której kierownicy mają okazję przedstawić swoich pracowników. W ramach tej konferencji omawiany jest nie tylko ogólny rozwój pracowników, lecz także ich mocne strony i obszary kształcenia poszczególnych jednostek. Pozostali przełożeni również przedstawiają swoje opinie. Na kolejnym etapie wyznaczania są kandydaci na awans.
   
 3. Początek procesu awansu
  W ramach mentoringu zbierane są opinie na temat kandydatów na awans. Opinie te pochodzą nie tylko od innych pracowników i kierowników projektów, lecz także od klientów.
   
 4. Konferencja odnośnie awansów
  Przed rozpoczęciem etapu wewnętrznych szkoleń dla pracowników, np. w zakresie rozwoju umiejętności miękkich lub umiejętności podstawowych, w październiku każdego roku ma miejsce konferencja odnośnie awansów. W ramach tej konferencji wybrani kandydaci zostają przedstawieni przez swoich mentorów z uwzględnieniem zebranych na ich temat opinii. Pod koniec konferencji podjęte zostają decyzje odnośnie do zaproponowanych awansów.

Taki proces rozwój pracowników niesie ze sobą różnorodne korzyści:

 • Decydenci mogą już na wstępie uzyskać szczegółowe informacje na temat danego pracownika i jego umiejętności.
 • Mocne strony i obszary kształcenia mogą zostać sprawnie zidentyfikowane.
 • Szkolenia mogą zostać dopasowane do indywidualnych potrzeb pracowników.

Dlaczego rozwój kadry kierowniczej jest konieczny

Kadra kierownicza ma duży wpływ na zadowolenie pracowników i ich przywiązanie do przedsiębiorstwa. Niestety często nie docenia się wpływu niedostatecznych kompetencji kierowniczych ‒ zarówno na poziomie działu, jak i na poziomie zarządu.
Szczególnie młode pokolenie pragnie bardziej regularnych i konstruktywnych informacji zwrotnych, więcej uznania oraz konkretnego planu rozwoju. Aby wspierać indywidualne umiejętności pracowników, kadra kierownicza powinna:

 • zachęcać swoich pracowników do zaangażowania,
 • powierzać im odpowiedzialność oraz
 • zapewniać niezbędną swobodę.

Podstawą optymalnego rozwoju kadry kierowniczej jest regularne doskonalenie umiejętności zarządzania personelem, poznawanie nowych metod ze świata nauki i integrowanie ich w codzienną praktykę. Dotyczy to również „starych wyjadaczy”. Styl zarządzania zasobami ludzkimi uległ znacznym zmianom ‒ również w tym obszarze cyfryzacja zaczyna odgrywać coraz większą rolę.

Ukierunkowane doskonalenie w proALPHA ‒ dla doświadczonych kierowników i młodych talentów

Rozwój personelu jest w proALPHA bardzo istotny, nie tylko w zakresie kadry kierowniczej. Dlatego powołano do życia dwa programy mające na celu wspieranie pracowników o ambicjach kierowniczych:

 • Move ‒ dla młodych liderów
 • Lead on ‒ dla doświadczonej kadry kierowniczej

W ramach programu „Move” młodzi liderzy mają okazję skoncentrować się na swojej osobie i zastanowić się, czy odpowiedzialność kierownicza jest dla nich właściwym wyborem lub czy bardziej odpowiada im ich dotychczasowa rola. Program ten odbywa się w wydzielonej na ten cel przestrzeni i towarzyszą mu m.in. testy osobowości, indywidualny plan działań i podstawowe szkolenia w zakresie przywództwa.

Program „Lead on” oferuje praktyczne szkolenia z zakresu zarządzania personelem, dzięki którym uczestnicy wdrażają zdobytą wiedzę oraz umiejętności w realizacji swoich codziennych obowiązków zawodowych. Celem jest wspólne zrozumienie fenomenu przywództwa i stworzenie platformy do networkowania. W ramach programu, który trwa rok, uczestnicy absolwują 5 modułów o różnej tematyce i otrzymują indywidualny coaching, aby opracować rozwiązania. Jedną z głównych atrakcji są wspólne wieczory przy kominku z zarządem, podczas których dyskutowany jest temat zarządzania personelem w proALPHA.

Sukces tych programów dowodzi, że przedsiębiorstwa powinny skupić się na doskonaleniu kwalifikacji swoich ekspertów i kadry kierowniczej. Tylko w ten sposób można dopasować swój rozwój i procesy klienta do potrzeb rynku, spełniając tym samym wymagania stawiane przez klientów. Inwestowanie w programy rozwoju pracowników niesie ze sobą ogromne zalety i sprawia, że Twoi pracownicy stają się ambasadorami Twojego przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*