Warnez poprawia wydajność i jakość produktu.

Rodzina Warnez jest zaangażowana w przemysł ziemniaczany od 1950 roku, a dziś Warnez NV jest jedną z wiodących firm zajmujących się przetwarzaniem i pakowaniem ziemniaków w Europie Zachodniej. Warnez z siedzibą w Tielt w Belgii przetwarza i pakuje ogromny asortyment odmian ziemniaków w opakowaniach o wielkości od 300 gramów do 25 kilogramów.

W 2014 r. Właściciele Warneza uruchomili duży program modernizacji firmy. Warnez przeniósł się do nowych obiektów i scentralizował wiele działań biznesowych. Program modernizacji obejmował również automatyzację operacji logistycznych i przetwórczych firmy.

Przed programem modernizacji praktycznie cały sprzęt firmy miał niewielką, jeśli w ogóle, automatyzację. Operatorzy byli zobowiązani do wykonania wszystkich zadań związanych z użytkowaniem sprzętu ręcznie. Warnez używał oprogramowania produkcyjnego, ale miało ono ograniczoną funkcjonalność. Jedyne, co robiła aplikacja, to pobieranie zamówień od klientów i wysyłanie etykiet do urządzeń przetwarzających.

Brak zautomatyzowanego sprzętu i odpowiedniego oprogramowania do produkcji powodował ograniczenia produkcyjne i powodował nadmierne koszty pracy i problemy z jakością.

Brecht Verlae był kierownikiem jakości w firmie Warnez podczas prac modernizacyjnych i opisał te kwestie w jednoznaczny sposób: „Ludzie zaczynali pracę każdego ranka o szóstej. Zwykle produkcja kończyła się o siódmej lub ósmej wieczorem, ale ludzie pracowali każdego dnia do dziesiątej lub jedenastej wieczorem. Następnie zaczęli popełniać błędy, ponieważ wyrabiali dodatkowe nadgodziny, a co za tym idzie to firma popełniała błędy. ”

W celu poprawy wydajności produkcji, Warnez wdrożył oprogramowanie do zarządzania operacjami produkcji MEScontrol.net firmy Brighteye. (Uwaga: oprogramowanie MEScontrol.net nazywa się teraz Momentum). Oprogramowanie MOM firmy Brighteye umożliwiło Warnezowi zautomatyzowanie prawie każdego etapu procesu produkcyjnego, od odbioru ziemniaków od producentów, po wysyłkę pakowanych ziemniaków do klientów.

Oprogramowanie Brighteye automatycznie planuje zamówienia klientów i zapewnia, że odpowiednie ziemniaki i odpowiednie materiały opakowaniowe zostaną dostarczone na odpowiednią linię produkcyjną. Oprogramowanie zapewnia również, że do każdego zamówienia klienta są przypisane prawidłowe operacje przetwarzania oraz że drukowana jest poprawna etykieta.

Oprogramowanie Brighteye umożliwiło Warnezowi osiągnięcie znacznej poprawy wydajności. Według Brechta Verlae, Warnez zwiększył wielkość produkcji o 20%, zużywając o 40% mniej roboczogodzin, w ciągu kilku miesięcy po wdrożeniu rozwiązania Brighteye.

Pan Verlae podkreślił, że oprogramowanie Brighteye jest łatwe w obsłudze oraz przeszkoleniu załogi. Zauważył, że wdrożenie oprogramowania Brighteye wymagało znacznego przeszkolenia pracowników, ponieważ większość pracowników Warnez miała niewielkie lub żadne doświadczenie w korzystaniu z komputerów w pracy. Jednak Warnez stracił tylko jednego pracownika w wyniku wdrożenia rozwiązania Brighteye.

Dzięki wysiłkom modernizacyjnym i zaangażowaniu w dostarczanie innowacyjnych i wysokiej jakości produktów, które spełniają potrzeby klientów, Warnez przygotował się na dalszy rozwój i sukces.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*