Usprawnienie produkcji z HAL APS

Firma HOST od 26 lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dla firm produkcyjnych. Pracownicy firmy są praktykami i ekspertami w zakresie planowania, rejestrowania i rozliczania produkcji. Zgodnie z zasadą lepiej mieć jeden bardzo dobry niż kilka średnich systemów, firma skupiła się wyłącznie na rozwiązaniu do planowania produkcji. System chwalony jest głównie za efekty, które udało się osiągnąć wspólnie z klientami po wdrożeniu.

Każda firma produkcyjna musi każdego dnia mierzyć się ze zmiennością. HAL koncentruje się na maksymalnym wsparciu losowych zdarzeń na produkcji i w łańcuchu dostaw. Obsługa zamrożonych planów to wymarzona strefa komfortu, obsługa zmienności to przewaga konkurencyjna. Jedno kliknięcie, dosłownie tyle potrzeba aby uruchomić harmonogramowanie. Ergonomia pracy to element gigantycznej przewagi konkurencyjnej HAL’a. Wykonanie niektórych operacji wymaga jednego kliknięcia innych dwóch kliknięć, tam gdzie wymagane są trzy kliknięcia … ciągle nad tym pracujemy.


Jakie są korzyści biznesowe z wdrożenia HAL ASP?

  • Poprawa terminowości realizacji zamówień o 50%
  • Obniżenie poziomu zapasu magazynowego o 10%
  • Skrócenie Lead Time produkcji do 30%
  • Wyeliminowanie braków w obsadzie pracowników pod zlecenia o 92%
  • Zwiększenie współczynnika wykorzystania zasobów OEE o 15%


Kto wdraża HAL APS?

Konsekwentnie budujemy sieć Partnerów w Polsce i na świecie. To Partnerzy są bardzo ważnym kanałem sprzedaży HAL APS. Większość wdrożeń realizują Partnerzy. Staramy się wspierać Partnerów tam gdzie przypadki są szczególnie skomplikowane.

Kto powinien brać udział we wdrożeniu Państwa systemu APS?

Odbiorca systemu klasy APS jest dział planowania produkcji, ale z wdrozeniem może być związana zmiana organizacji produkcji. Wobec powyższego we wdrożeniu powinny brać udział wszystkie osoby decyzyjne w obszarze produkcji, sprzedaży, zakupów itp.


Ile trwa wdrożenie HAL APS?

W zależności od zakresu prac do wykonania, systemu ERP, zakładając, że klient posiada dane planistyczne wdrożenie może trwać od jednego miesiąca do kilku lub kilkunastu mięsiecy.

Czy HAL APS musi współpracować z systemem nadrzędnym ERP?

Nie. HAL APS pomimo iż jest otwarty na wymianę danych z dowolnym systemem ERP, zakłada także tryb pracy w którym dane o zamówieniach klientów, o BOM, o technologiach, maszynach, gniazdach itp. są wprowadzane ręcznie do systemu tak aby umożliwić pracę tym wszystkim którzy mają systemy ERP z bardzo niskiej półki lub w ogóle go nie mają.

Czy są jakieś predefiniowane interfejsy do systemów ERP?

Tak, istnieją, jednym z nich jest predefiniowany interfejs do oprogramowania Comarch ERP XL.

Czy migrujemcie Państwo dane produkcyjne z systemu ERP?

W procesie wdrożenia bardzo ważne jest ustalenie źródła danych zakresu informacyjnego. W ramach wdrożenia dane statyczne migrujemy do systemu, a interfejs dba o ich ciągła aktualizację. Dane statyczne to zasoby, pracownicy, narzędzia, BOM, marszruty itp.


Czy istnieje możliwość instalacji Cloud HAL APS w chmurze prywatnej?

Tak, jednak aby administrować usługą musimy otrzymać dostęp do zasobów – szyfrowany lub nie, oraz zapoznać się z polityką bezpieczeństwa.

Czy HAL APS Cloud Platform jest bezpieczny?

Usługa jest bezpieczna. Za jej bezpieczeństwo odpowiada usługodawca cloud’owy home, Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud itp.

W jaki sposób następuje aktualizacja wersji w modelu Cloud?

O ile strony nie ustalą inaczej, wersja jest podnoszona automatycznie, o czym klient zostanie poinformowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*