Szansa na rozwój dla przedsiębiorstw

Rozwiązania e-commerce stanowią ogromną szansę rozwoju dla przedsiębiorstw, które opierają swoją działalność na grupie dystrybucyjnej lub zakupowej. Rozwiązanie e-commerce pozwala nie tylko uruchomić dodatkowy kanał sprzedaży, lecz także umożliwia stworzenie zaawansowanego narzędzia pomagającego w pełni korzystać ze swojego potencjału konsolidacyjnego oraz skutecznie dostosować organizację do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

E-commerce w rozumieniu grup dystrybucyjnych, to systemy takie jak MERD, czyli cyfrowy ekosystem automatyzujący wymianę danych z kilku obszarów, np.:

  • wirtualny magazyn do zarządzania ofertą towarów od producentów i dystrybutorów (stan magazynowe, cenniki i dostępność),
  • raporty i statystyki na temat globalnej i jednostkowej sprzedaży dystrybutora,
  • wewnętrzna sprzedaż produktów pomiędzy dystrybutorami,
  • optymalizacja łańcucha dostaw oraz kosztów utrzymania powierzchni magazynowej.

Przed uruchomieniem kanału e-commerce kluczowe jest ustalenie jakie wyzwania biznesowe spotyka na co dzień grupa, które utrudniają jej wykorzystanie swojego potencjału oraz spowalniają proces podejmowania strategicznych decyzji. Warto zainwestować swój czas na konsultacje z partnerem IT, wspólny udział w warsztatach oraz spisanie procesów, wymagań biznesowych i funkcjonalnych w formie analizy przedwdrożeniowej projektu.

Organizacja powinna również określić zakres wdrożenia projektu, jego kluczowe funkcjonalności oraz efekty, które planuje osiągnąć w perspektywie krótko i długofalowej. Wybór technologii również ma znaczenie dla osiągnięcia tych celów. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań IT, które pozwalają uruchomić prosty lub zaawansowany system e-commerce. Dlatego bardzo ważna jest wiedza, o tym na jakim etapie rozwoju znajduje się organizacja, aby z pełną świadomością wybrać rozwiązanie dopasowane do jej potrzeb z możliwością rozwijania funkcjonalności bez konieczności migracji na inne oprogramowanie. Jeżeli organizacja nie posiada wewnętrznych struktur IT oraz gdy przygotowuje się do pierwszego systemu IT, to na pewno dobrze sprawdzą się rozwiązania open source lub pół-pudełkowe takie jak MERD, które łączą w sobie elastyczność dopasowania do organizacji z wydajnością utrzymania systemu.

Grupa powinna również liczyć na doświadczenie Partnera IT, który zarekomenduje odpowiednią technologię oraz wskaże obszary, które będą bardziej złożone w oprogramowaniu i należy się do nich przygotować. Na pewno trzeba mieć na uwadze integracje polegające na dwustronnej wymianie danych z zewnętrznymi systemami klasy ERP lub WMS.

Firmy coraz bardziej są świadome korzyści wynikających z tworzenia i rozwoju systemu IT opartego na zwinnych metodach developmentu projektu, czyli AGILE. To podejście pozwala na szybsze i efektywne przygotowanie e-commerce do użytku dla pierwszych użytkowników w wersji MVP i jego dalszy rozwój. Korzyścią tego modelu współpracy jest możliwość zmiany założeń projektu na każdym etapie powstawania systemu.

Michał Kozik,
Head of Design and Strategy
Grupa KMK Sp. z o.o.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*