Realnie wsparcie ESG przez system IT

Znaczenie ESG we współczesnym biznesie

Zagadnienia związane z ESG (environmental, social responsibility, corporate governance) stają się co raz bardziej istotne w praktyce zarządzania firmami. Nie wynika to tylko z wprowadzonego dyrektywą CSRD raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Różne aspekty ESG wpływają bezpośrednio na koszty funkcjonowania, bezpieczeństwo organizacji oraz jej postrzeganie w otoczeniu biznesowym np. przez klientów.

Realne zaimplementowanie ESG w organizacji wymaga naturalnego (bezszwowego) uwzględnienia go w procesach tak aby nie stało się po prostu nowym obszarem raportowania działającym obok procesów organizacji. Aby uczynić to skutecznie, najlepiej, aby aspekty ESG były uwzględnione w systemach IT wspierających firmę. Jednym z takich typowych systemów są rozwiązania EAM takie jak IFS Ultimo służące do zarządzania majątkiem przedsiębiorstw. Z uwagi na swoją specyfikę system EAM może naturalnie wspierać szeroki zakres zagadnień ESG.

Społeczne i korporacyjne aspekty wspierane przez IFS Ultimo

System IFS Ultimo wspiera zagadnienia ESG w sposób naturalny i efektywny, dostarczając szeroki wachlarz użytecznych funkcji.

W zakresie aspektu środowiskowego IFS Ultimo zapewnia:

 1. Terminową konserwację i przeglądy zgodnie właściwie zarządzanymi i egzekwowanymi procedurami pozwalając uniknąć incydentów które mogą negatywnie wpływać na środowisko naturalne.
 2. Utrzymywanie sprzętu i systemów w dobrym stanie co wspiera ich energooszczędność.
 3. Sprawne procesy produkcyjne bez zdarzeń nieplanowanych takich jak przestoje co prowadzi do mniejszej emisji dwutlenku węgla.
 4. Stosowanie zrównoważonych metod zarządzania magazynem dla procesów EAM zmniejsza zużycie materiałów, odpadów, zapewniając jednocześnie optymalną dostępność
 5. , w efekcie zapewniając krótsze przestoje i zwiększoną wydajnością aktywów.
 6. Korzystanie z IFS Ultimo w tym z aplikacji mobilnej do procesów utrzymania ruchu i BHP umożliwia rezygnację z dokumentów papierowych.

Efektywne wdrażanie procesów ESG za pomocą IFS Ultimo

W wymiarze Społeczny firmy mogą wykorzystać:

 1. Wysokiej jakości procesy z zakresu Zarządzania Incydentami, Zezwoleń na Pracę, Oceny Ryzyka Zadań, Lockout-Tagout umożliwiają wprowadzenie bezwypadkowego zarządzania procesami utrzymania.
 2. Komunikacja między działami operacyjnym, utrzymania i bezpieczeństwa, ułatwiona przez jedną centralną platformę, umożliwia współpracę między zespołami oraz bardziej produktywne i bezpieczniejsze środowisko pracy.
 3. Niedobór wykwalifikowanych techników wymaga inteligentnej automatyzacji i przyjęcia technologii zintegrowanych z EAM, takich jak konserwacja predykcyjna, inspekcje dronami i rzeczywistość rozszerzona, aby osiągnąć większa efektywność przy mniejszej obsadzie.

Rola IFS Ultimo w zapewnieniu ładu korporacyjnego

Ład korporacyjny IFS Ultimo wspiera poprzez między innymi:

 1. Dostęp do dokładnych informacji we właściwym momencie co jest kluczem do skutecznego podejmowania decyzji. Dodatkowo wiarygodne i powtarzalne informacje, które są kluczem do wykazania zgodności i skutecznych audytów.
 2. Jasne, predefiniowane kroki w procesach zlecenia pracy, zakupów i bezpieczeństwa z jasnymi etapami zatwierdzania, zabezpieczonymi przez system, które są kluczem do zapewnienia efektywnego nadzoru.

Efektywne wdrażanie procesów ESG za pomocą IFS Ultimo

IFS Ultimo wspiera efektywnie sprawozdawczość związaną z dyrektywą CSRD ograniczają pracochłonność takiego raportowania.

Dzięki swojej architekturze i predefiniowanym procesom, IFS Ultimo zapewnia wdrożenie procesów utrzymania majątku uwzgledniających ESG w bardzo krótkim czasie i w ograniczonych kosztach. Szybko uzyskujemy efekty wdrożenia, a dzięki ekspertom InfoConsulting zmiana w organizacji jest wprowadzona skutecznie i w sposób kontrolowany.

Autor: Bartłomiej Żak, Business Consulting Director

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*