Elektroniczny obieg danych w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Jak w łatwy sposób usprawnić proces przechowywania, wersjonowania i publikacji dokumentacji zintegrowanych systemów zarządzania jakością i produkcją (ISO 9001, ISO14001, IFS FOOD, GMP)?

System Baseline™ to nowoczesna platforma wspierająca Elektroniczny Obieg Dokumentów oraz szereg innych procesów, takich jak: zarządzanie umowami, relacjami z klientem (CRM), usprawniająca komunikację wewnętrzną poprzez Intranet oraz zewnętrzną poprzez Ekstranet. Innowacyjność naszego produktu polega na sposobie połączenia tych obszarów, przenikania informacji pomiędzy nimi, oraz formie prezentacji wyników.

Wdrażanie nowych procesów biznesowych w systemie ERP wiąże się z dużą inwestycją pieniędzy, czasu oraz zaangażowania pracowników. Dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe nie zawsze pozwalają dostosowywać systemu ERP do bieżącej sytuacji. Baseline™ powstał w odpowiedzi na te potrzeby. Oprogramowanie jakie tworzymy dedykowane jest dla pracowników produkcyjnych biurowych, jak i kadry zarządzającej. Dajemy klientom narzędzie, które pozwala wymieniać się informacją szybko i skutecznie. Wdrażanie nowych lub zmiana obecnych procesów realizowana jest bez konieczności kodowania.

Przedsiębiorstwa produkcyjne  jak i usługowe funkcjonują dzisiaj w szeroko rozumianym ujęciu podejścia procesowego. Codziennie realizują te same schematy dotyczące zamówień, faktur oraz pism przychodzących wykorzystując w tym celu pocztę wewnętrzną lub popularny pakiet biurowy. Przy dużej skali takie podejście naraża organizację na cały szereg ryzyk – począwszy od niskiej wydajności, a kończąc na częstych pomyłkach i ogólnym bałaganie informacyjnym. Wdrażając Baseline™ skupiamy uwagę na tym, aby procesy realizowane przez klienta były zoptymalizowane, a samo narzędzie każdorazowo jest dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Świadczymy również usługę wsparcia dzięki czemu procesy mogą być natychmiastowo dostosowane do zmieniających się potrzeb.

Nasze oprogramowanie najlepiej sprawdza się w przedsiębiorstwach, które przetwarzają dużo danych, a  decyzje podejmowane są  w oparciu o zdefiniowane ścieżki i schematy – mówi Krzysztof Tarasek – Dyrektor Handlowy w firmie Baseline. Obsługujemy najważniejsze procesy wielu firm  produkcyjnych i usługowych, zarządzamy obiegiem dokumentów, automatyzujemy skanowanie dokumentacji i usprawniamy kluczowe procesy na poszczególnych etapach.

W oparciu o doświadczenia naszych klientów przygotowaliśmy moduł Intranet, który pozwala na tworzenie dynamicznego repozytorium dokumentów systemowych, procedur czy polityk. Moduł ten doskonale sprawdzi się tam, gdzie pełnomocnicy odpowiedzialni są za utrzymanie porządku w dokumentacji systemów takich jak ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, RODO itp.

Platforma Baseline™, oprócz przechowywania plików w ustrukturyzowanych katalogach, zawiera wyszukiwarki i filtry. Każdy z dokumentów zapisany w Baseline™ może być wersjonowany oraz publikowany do wybranych grup pracowników. Sam system wersjonowania i publikacji  jest bardzo intuicyjny i w pełni rozliczalny. Łatwo zatem wykazać na etapie audytu certyfikacyjnego czy nadzoru w jaki sposób zarządzamy zmianą w dokumentach oraz czy wszyscy użytkownicy zapoznali się z opublikowanymi zmianami.

Zapraszamy do kontaktu i spotkań z przedstawicielami Baseline.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*