Optymalizacja codziennych procesów i symulacji przyszłych sytuacji operacyjnych

Zarządzanie operacjami produkcyjnymi (MOM) można opisać jako dalszy rozwój klasycznego systemu MES (Manufacturing Execution System), który umożliwia bardziej kompleksowe planowanie i harmonogramowanie produkcji, a także daje wyraźny obraz procesów optymalizacji – prowadząc do większej elastyczności, wydajności, i krótszy czas wprowadzenia na rynek. Producenci z całkowicie cyfrowymi procesami i elastycznym planowaniem są znacznie lepiej przygotowani do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe lub przełomowe innowacje.

Firma Greycon uwzględniła ten rozwój w swoim specyficznym dla branży rozwiązaniu dla przemysłu offsetowego i wyrobów płaskich, takiego jak papier, folia z tworzywa sztucznego, opakowania elastyczne, włókniny, metale lub przemysł przetwórczy. Nowo opracowana platforma planowania stanowi centralne centrum MOM. Przejmuje centralną integrację MOM z systemem ERP specyficznym dla klienta i jest punktem, od którego wszystkie procesy mogą być planowane, przeprowadzane lub monitorowane. Interesujące jest wieloetapowa optymalizacja planowania, która rozpoczyna się od sprawdzenia ATP / CTP (Dostępne-do-Obietnicy / Wydajności do-Obietnicy) od momentu wprowadzenia zamówienia, po którym następuje kilka etapów optymalizacji procesów planowania, stale dostosowywanie się do zmieniających się warunków, w tym rosnące wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego. Platforma ta może być również wykorzystywana do optymalizacji codziennych procesów i symulacji przyszłych sytuacji operacyjnych.

Poprzednie projekty wykazały znaczną poprawę wśród klientów Greycon. Zwrot z inwestycji osiągany jest w ciągu roku, najszybszy 17 dni po instalacji. Niektóre znaczące wskaźniki wydajności obejmują redukcję odpadów materiałowych w zakresie od 0,5% do 4%, poprawę wydajności maszyn, optymalizację poziomu zapasów i lepszą obsługę klienta. Jest to możliwe dzięki konsekwentnemu stosowaniu matematycznych metod optymalizacji w rdzeniu rozwiązania.


O Greycon

Firma Greycon, założona w 1985 r. Przez Industrial Systems Group z Imperial College na Uniwersytecie Londyńskim, jest wiodącym na świecie dostawcą systemów planowania, harmonogramowania, prognozowania i realizacji produkcji, które zostały zaprojektowane specjalnie dla przemysłu offsetowego i wyrobów płaskich. Greycon działa w całej Europie, obu Amerykach, Afryce i Azji i obsługuje 500 witryn w ponad 40 krajach dzięki rozwiązaniom takim jak X-Trim, GreyconMill, opt-Studio i Greycon Forecasting. Firmy mogą osiągnąć niższe koszty, lepszą wydajność produkcji i łańcucha dostaw, a także poprawić obsługę klienta, szczególnie pod względem dokładności dostaw, niezawodności i widoczności oraz krótszych czasów realizacji.

Greycon jest ostatnim laureatem nagrody Queen’s Enterprise for International Trade za udaną ekspansję międzynarodową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*