Przekształć finanse dzięki sztucznej inteligencji nowej generacji na platformie Microsoft 365

Dział finansowy jest sercem organizacji i wykonuje niezliczoną ilość kluczowych, a jednocześnie złożonych zadań  od procesów wyceny po gotówkę, takich jak kredyty i windykacja, po zarządzanie ryzykiem i zgodność. Zespoły finansowe są nie tylko odpowiedzialne za te obowiązkowe, pracochłonne operacje, ale coraz częściej otrzymują wgląd w wyniki biznesowe w czasie rzeczywistym i rekomendacje dotyczące przyszłych inicjatyw rozwojowych. Tak naprawdę 80% liderów i zespołów finansowych stoi przed wyzwaniami związanymi z podjęciem bardziej strategicznej pracy wykraczającej poza operacyjną część swoich ról.¹ Z jednej strony zespoły są nastawione i gotowe do odegrania większej roli w kierowaniu strategią rozwoju firmy. Z drugiej jednak strony nie mogą odejść od utrzymania krytycznego i obowiązkowego zestawu obowiązków. 

Microsoft wprowadza rozwiązanie, które pomoże zespołom finansowym odzyskać czas i być na bieżąco z krytycznymi decyzjami, które mogą mieć wpływ na wyniki biznesowe. Microsoft Copilot for Finance to nowe doświadczenie Copilot dla Microsoft 365, które odblokowuje kompetencje wspomagane sztuczną inteligencją dla specjalistów finansowych bezpośrednio z poziomu aplikacji zwiększających produktywność, z których korzystają na co dzień . Teraz dostępny w publicznej wersji zapoznawczej, Copilot for Finance łączy się z systemami finansowymi organizacji, w tym Dynamics 365 i SAP, aby zapewnić automatyzację przepływu pracy dla konkretnej roli, kierowane działania i rekomendacje w programach Microsoft Outlook, Excel, Microsoft Teams i innych aplikacjach Microsoft 365 — pomagając aby zaoszczędzić czas i skupić się na tym, co naprawdę ważne: poprowadzeniu firmy do sukcesu.  

Wykorzystanie innowacji w celu przyspieszenia zarządzania budżetem 

Zespoły finansowe odgrywają kluczową rolę w wprowadzaniu innowacyjnych procesów mających na celu poprawę wydajności w całej organizacji. W miarę jak zespoły starają się ewoluować i udoskonalać sposób spędzania czasu w celu wspierania bardziej strategicznej pracy, oczywiste jest, że istnieją elementy zadań operacyjnych, które są bardziej przyziemne, powtarzalne i wymagają intensywnej pracy ręcznej. Zamiast spędzać większość dnia na analizie lub współpracy między zespołami, 62% specjalistów ds. finansów utknęło w trudach związanych z cyklami wprowadzania i przeglądania danych². Chociaż niektóre z tych zadań są krytyczne i nie można ich zautomatyzować – np. zapewnienie zgodności i raportowanie podatkowe — od większości liderów finansowych słyszymy również, że brakuje im narzędzi i technologii automatyzacji, których potrzebują, aby przekształcić te procesy i zyskać czas.¹

Biorąc pod uwagę codzienne przyspieszenie tempa działalności, bycie innowatorem wymaga inwestycji w technologię, która będzie napędzać innowacje i wspierać zyski. W ciągu najbliższych trzech do pięciu lat 68% dyrektorów finansowych przewiduje wzrost przychodów dzięki generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI).³ Wdrażając sztuczną inteligencję nowej generacji w celu dostarczania wglądu i automatyzacji kosztownych i czasochłonnych zadań operacyjnych, zespoły mogą ponownie zainwestować ten czas, aby przyspieszyć realizację swoich celów. wpływ jako zarządcy finansowi i stratedzy. 

Microsoft Copilot for Finance: osiągaj więcej za mniej

Copilot for Finance zapewnia pomoc opartą na sztucznej inteligencji podczas pracy w aplikacjach Microsoft 365, dzięki czemu procesy finansowe są bardziej usprawnione i zautomatyzowane. Copilot for Finance może usprawnić audyty, pobierając i uzgadniając dane za pomocą prostego monitu, upraszcza windykację poprzez automatyzację komunikacji i planów płatności oraz przyspiesza raportowanie finansowe poprzez łatwe wykrywanie rozbieżności. Potencjalne oszczędności czasu i kosztów są znaczne i zmieniają nie tylko sposób pracy specjalistów finansowych, ale także sposób, w jaki wywierają wpływ na organizację. 

Użytkownicy mogą wchodzić w interakcję z Copilot for Finance na wiele sposobów. Sugeruje zarówno działania w toku pracy, jak i umożliwia użytkownikom zadawanie pytań poprzez wpisanie podpowiedzi w języku naturalnym. Na przykład użytkownik może poprosić Copilot o „pomoc w zrozumieniu danych o odchyleniach prognoz od rzeczywistych”. Za chwilę Copilot for Finance wygeneruje spostrzeżenia i pobierze dane bezpośrednio z systemów ERP i finansowych, sugerując działania, które należy podjąć, i zapewniając przewagę poprzez wygenerowanie tekstu kontekstowego i załączenie odpowiednich plików. Podobnie jak w przypadku innych rozwiązań drugiego pilota, użytkownicy mogą łatwo sprawdzić dane źródłowe, aby zapewnić przejrzystość, zanim użyją Copilota do podjęcia jakichkolwiek działań.  

Copilot for Finance łączy się z istniejącymi systemami finansowymi, w tym Dynamics 365 i SAP, a także tysiącami innych dzięki Microsoft Copilot Studio . Dzięki możliwości wyciągania wniosków z istniejących źródeł i aktualizowania działań z powrotem do istniejących źródeł, Copilot for Finance umożliwia użytkownikom utrzymanie płynności pracy i wydajniejszą realizację zadań.

Stworzony dla profesjonalistów zajmujących się finansami

Copilot for Finance jest dobrze zaznajomiony z krytycznymi i często czasochłonnymi zadaniami i procesami w ciągu dnia pracy specjalisty ds. finansów, zapewniając prosty sposób zadawania pytań na temat danych, wyciągania wniosków i automatyzowania procesów, co pomaga skrócić czas poświęcany na powtarzalne czynności. Chociaż dzisiejszy nowoczesny zespół finansowy jest odpowiedzialny za całą masę zadań, przyjrzyjmy się trzem scenariuszom, które Copilot for Finance obsługuje w publicznej wersji zapoznawczej.  

Audyty sprawozdań finansowych spółek mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia dokładności i ograniczenia ryzyka. Tradycyjnie menedżerowie ds. należności musieli ręcznie pobierać dane dotyczące rachunków z rekordów ERP, uzgadniać je w programie Excel i ręcznie szukać nieścisłości. Dzięki rozwiązaniu Copilot for Finance te krytyczne kroki są wykonywane w ramach jednego monitu, dzięki czemu menedżerowie AR mogą podjąć działania w przypadku niespójności i wszelkich zaległości wykrytych na podstawie sugerowanych kopii Copilot i odpowiednich faktur.   

„Organizacje finansowe muszą wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję, aby pomóc w łączeniu ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych zbiorów danych. Copilot for Finance to rozwiązanie, które agresywnie stawia czoła temu wyzwaniu. Microsoft w dalszym ciągu przesuwa granice aplikacji biznesowych, dostarczając oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania typowych problemów biznesowych. Copilot for Finance to kolejny mocny przykład tego wysiłku. Copilot for Finance ma potencjał, aby pomóc specjalistom ds. finansów w organizacjach każdej wielkości przyspieszyć wpływ, a być może nawet obniżyć koszty operacji finansowych”.

—Kevin Permenter, dyrektor ds. badań IDC, aplikacje finansowe

Proces windykacji to kolejny ważny obowiązek, ponieważ wpływa na przepływ środków pieniężnych firmy, rentowność i relacje z klientami. Koordynatorzy ds. windykacji spędzają czas na przeglądaniu zaległych rachunków i próbach ich terminowego rozliczenia. Często oznacza to rozmowy telefoniczne, e-maile i negocjowanie planów płatności. Dzięki rozwiązaniu Copilot for Finance koordynatorzy ds. windykacji mogą skoncentrować swój czas na bardziej znaczących interakcjach z klientami, pozostawiając zajętą ​​pracę firmie Copilot. Copilot for Finance wspiera proces windykacji od początku do końca, sugerując konta priorytetowe, podsumowując rozmowy i nagrywając je z powrotem do ERP oraz zapewniając klientom dostosowane plany płatności.

Copilot for Finance może również pomóc analitykom finansowym w zmniejszeniu ryzyka błędów w raportach i przeoczenia niezidentyfikowanych rozbieżności. Zamiast ręcznie przeglądać duże zbiory danych finansowych pod kątem nietypowych wzorców, użytkownicy mogą poprosić Copilot o wykrycie wartości odstających i podkreślenie odchyleń w celu zbadania. Copilot for Finance usprawnia identyfikację rozbieżności dzięki instrukcjom w języku naturalnym wielokrotnego użytku w kontekście przedsiębiorstwa. Analityk finansowy może poinstruować Copilot, aby zidentyfikował odpowiedzi na rozbieżności, a Copilot będzie samodzielnie zbierał dane pomocnicze.  

Copilot zasugeruje kontakty w kontekście finansowym i zapewni automatyczne podsumowania w celu usprawnienia śledzenia elementów działań i działań następczych. Copilot for Finance może generować dostosowane komentarze finansowe, prezentacje w programie PowerPoint i wiadomości e-mail w celu raportowania do kluczowych interesariuszy. 

Nasza podróż z Microsoft Finance  

Microsoft zatrudnia tysiące pracowników w swoim zespole finansowym, aby zarządzać niezliczonymi procesami i systemami i nimi sterować, a także identyfikować możliwości rozwoju i strategii firmy. Kto lepiej pilotuje najnowsze innowacje w finansach? W pierwszej fazie ściśle współpracowaliśmy z zespołem ds. skarbu zajmującym się należnościami, a także z zespołem zajmującym się planowaniem i analizą finansową , który przed przeprowadzeniem dalszej analizy musi uzgodnić dane w ramach przepływu pracy. Po przetestowaniu możliwości uzgadniania danych w rozwiązaniu Copilot for Finance początkowa wartość i potencjał skali dla tych zespołów były jasne.

„Analitycy finansowi spędzają obecnie średnio jedną do dwóch godzin tygodniowo na uzgadnianiu danych. Dzięki rozwiązaniu Copilot for Finance zajmuje to maksymalnie 10 minut. Funkcjonalność taka jak uzgadnianie danych będzie ogromną oszczędnością czasu dla organizacji tak złożonej jak Microsoft”.

— Sarper Baysal, kierownik ds. planowania przychodów komercyjnych firmy Microsoft

„Funkcje uzgadniania należności pomagają nam wyeliminować czas potrzebny na porównywanie danych między źródłami, oszczędzając średnio 20 minut na koncie. Na podstawie wykorzystania pilotażowego oznacza to średnio 22% oszczędności w średnim czasie obsługi.”

 G. Ladys Jin, starszy dyrektor Microsoft Finance Global Treasury and Financial Services

Dostępność usługi Microsoft Copilot for Finance 

Gotowy na kolejny krok? Usługa Microsoft Copilot for Finance jest już dostępna w publicznej wersji zapoznawczej . Zapoznaj się z publiczną wersją demonstracyjną i bądź na bieżąco z dodatkowymi ogłoszeniami, obserwując nas w mediach społecznościowych.

Poznaj więcej ofert Copilot dla funkcji biznesowych w całej organizacji

Copilot for Finance dołącza do innych ofert Copilot przeznaczonych do funkcji biznesowych, w tym Microsoft Copilot for Sales i Microsoft Copilot for Service , które są teraz ogólnie dostępne.  

Aby uzyskać spostrzeżenia badawcze na temat przyszłości pracy i generatywnej sztucznej inteligencji, zasubskrybuj WorkLab .


¹ Raport firmy Microsoft dotyczący trendów w zakresie przyszłości finansów, 2023 r.
² Wskaźnik miesiąca: alokacja czasu w finansach , dyrektor finansowy, Perry D. Wiggins. 7 grudnia 2020 r.
³ Przyspieszenie podróży GenAI dzięki przypadkom użycia w obszarach funkcjonalnych i aplikacyjnych , IDC, Mickey North Rizza. luty 2024.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*