Problem goni problem

Dostawcy Systemów IT postrzegają branżę tworzyw sztucznych jako źródło najciekawszych projektów wdrożeniowych. Przedsiębiorstwa tego sektora borykają się z wieloma problemami, które wymagają zastosowania nie tylko specjalistycznych narzędzi informatycznych, ale również ich integracji z pakiem maszynowym. Do najczęściej wymienianych problemów związanych z informatyzacją przedsiębiorstw tego sektora zaliczają:

Wieloreferencyjność Możliwość jednoczesnego produkowania kilku różnych detali na tej samej formie (np.prawy i lewy detal)
Zarządzanie odpadami Możliwość zarządzania odpadami i planowanie zawracania surowca do ponowanego użytku
Zarządzanie kolorystyką Możliwość segregacji kolorów i łączenia zleceń do siebie podobnych celem oszczędności odpadu
Planowanie i optymalizacja Możliwość planowania i optymalizacji produkcji z uwzględnieniem konsekwencji w procesach sprzedaży i zakupu
Wyliczenie kosztu produkcji Możliwość dokonywania konfiguracji w składowych obliczeń/podziału kosztów gniazda na trzy składowe
Przezbrajanie maszyn Możliwość planowania przezbrojeń maszyn w systemie informatycznym
Symulacja realizacji zleceń Możliwość monitoringu i analizy gniazd produkcyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami wybranych dostawców IT, którzy na co dzień realizują projekty wdrożeniowe dla przedsiębiorstw branży Tworzyw Sztucznych.

Rozliczenie zużycia surowców

Adam Gębski,
Dyrektor ds. Sprzedaży, L-Systems

Rozliczenie zużycia surowców jest nieodzownym wyzwaniem stojącym przed branżą tworzyw sztucznych. Jak je rozliczyć, kiedy surowce w mieszalnikach, dozownikach, wtryskarkach, wytłaczarkach, prasowarkach, kalanderach mogą być w zależności od wykorzystanych form użyte do różnych zleceń. Zwykłe rozliczenie odchyleń i prosty podział kosztów na zlecenia już nie wystarcza. Dopiero dynamiczne klucze alokacji kosztów wynikające z dynamicznie zmieniającego się zużycia surowców w odniesieniu do zleceń np. na podstawie liczby wyprodukowanych elementów, ich wagi, ilości braków czy jakichkolwiek innych policzalnych wartości pozwala na prawidłowe odniesienie kosztów surowców do danych zleceń produkcyjnych.

Zarządzanie formami

Innym często występującym zagadnieniem jest zarządzanie formami. Są one nieodzowne w tej branży, mają swoją skończoną żywotność i jest ich ogromna ilość. Z jednej strony często formy należą do klienta (zapłacił za nie) ale przechowywane są u producenta. Z drugiej strony są niezbędnym elementem bez którego produkcja nie może się odbyć. Jak zarządzać magazynem takich form aby łatwo móc je znaleźć, jak i kiedy należy przeprowadzać ich kontrolę, konserwację czy wymianę ? Automatyzacja zbierania informacji o przebiegach (zużyciu), zapewnienie pełnej identyfikowalności (kody kreskowe), definicja form jako niezbędnego narzędzia ze swoim kalendarzem dostępności i jej wyłączeniami to na pewno elementy w których systemy informatyczne, takie jak IFS Application 9, mogą wspierać procesy w branży tworzyw sztucznych.

Rozliczanie tzw. surowców zawracanych

Michał Mrozkowiak,
Dyrektor Działu Wdrożeń Systemu ERP Streamsoft Prestiż

Wśród najczęstszych problemów w informatyzacji branży tworzyw sztucznych można wymienić obsługę i rozliczanie tzw. surowców zawracanych. W momencie, gdy z danego wtrysku powstają odpady, które mogą podlegać regranulacji, system informatyczny musi użyć odpowiedniego mechanizmu do ich poprawnego zaewidencjonowania. Jest to złożony temat, reguły postępowania są bowiem inne w zależności od tego czy dany odpad zbiera się „na boku” i ma być później zmielony, czy jest od razu zawracany do dozowników. Używając bardziej informatycznego języka: w zależności od obiegu surowca w maszynie proces składania meldunków i ich rozliczenia w systemie wymaga odpowiedniej parametryzacji.

Zarządzanie kolorystyką

Kolejną kwestią jest płynne przejście między kolorystykami tego samego wyrobu. Pamiętajmy, że maszyna pracuje w trybie ciągłym. Jeśli zmieniamy barwnik, minie trochę czasu zanim masa wtryskowa wymiesza się na jednolitą barwę. Okres potrzebny na przejście kolorystyczne w maszynie wygeneruje więc odpad, który trzeba zewidencjonować. Z pomocą przychodzi rozwiązanie IT – system ERP Streamsoft Prestiż rozwiązuje temat za pomocą meldowania tzw. „złych sztuk”, które zewidencjonują odpad i odpowiednie zużycie surowca.

Problemy techniczno–technologiczne i rozwoju technologii wtrysku.

Piotr Stołpiak,
Specjalista ds. sprzedaży, ICOMP Sp. z o.o.

Branża tworzyw sztucznych to prężnie rozwijająca się gałąź przemysłu w Polsce zarówno jeśli chodzi o producentów półfabrykatu (wsadów) jak i producentów gotowych wyrobów przy czym Ci drudzy to najczęściej dostawcy do branży automotive. Sytuację na rynku tworzyw sztucznych należy rozważać w dwóch aspektach tj. techniczno-technologicznym czyli problemów jakie napotyka informatyzacja jak również w aspekcie rozwoju technologii wtrysku.
Na rynku IT istnieją rozwiązania kompletne tzn. spełniające warunek połączenia maszyna-system-człowiek wymagają one jednak odważnych decyzji czyli ustandaryzowania zasobów IT. Zyskujemy dzięki temu system koherentny w pełni spójny informatycznie jak i sprzętowo i co najważniejsze sprawdzony poprzez działające aplikacje. Wybór należy po stronie inwestora i jest najczęściej odzwierciedleniem wizji długoterminowej dla firmy. Jeden trend jest nieunikniony coraz częstsze wkraczanie IT na obszary dotąd zarezerwowane dla systemów klasy DCS, RD, ES.

Kwestia techniczna to wymóg stosowania rozległych interfejsów pomiędzy ciągiem technologicznym a czystym systemem ERP.
Aspekt drugi to problem z klasyfikacją metody produkcji gotowych detali jakim jest wtrysk wstępnie „skondycjonowanego” wsadu do formy i w efekcie otrzymanie gotowego wyrobu. Wtryskiwanie to metoda przyrostowa – bardzo dynamiczna…często borykająca się z błędami na poziomie parametryzacji maszyny (wtryskarki) ale i zależności od jakości wsadu czyli łańcuch dostaw. Producent rozwiązania ERP – Infor, którego przedstawicielem jest firma ICOMP Sp. z.o.o posiada gotowe rozwiązanie tzw. molding pack dla systemu Infor CloudSite Industrial jako moduł w obszarze produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*