Podwójne Data Centres w SNP

Wyobraźmy sobie sytuację, w której osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo uczestników imprezy masowej nie zadba o wystarczającą liczbę osób do ochrony, zaplecze sanitarne czy dodatkowe zasilanie.

W momencie, kiedy wydarzy się niestandardowa sytuacja, impreza wymyka się spod kontroli, nie ma możliwości szybkiej reakcji i odpowiedzi na zmieniające się warunki otoczenia. A co w przypadku, kiedy jesteś dyrektorem IT, który jest odpowiedzialny za sprawną infrastrukturę informatyczną? Wiesz, że firma nie dźwignie miesięcznych kosztów utrzymania dwóch niezależnych centrów przetwarzania danych. Kosztowne jest też posiadanie zespołu specjalistów od utrzymania systemów, zabezpieczeń kontroli dostępu, odpowiednich warunków chłodzenia urządzeń, zabezpieczeń przeciwpożarowych, podtrzymania zasilania, utrzymania agregatów prądotwórczych, bezpiecznego i redundantnego dostępu do Internetu itd., i to wszystko w trybie 24/7 przez 365 dni w roku. Co w takim przypadku?

Kolokacja i hostowanie

Jednym z rozwiązań jest kolokowanie lub hostowanie środowisk informatycznych w centrach przetwarzania danych (CPD) zatrudniających wysoko wyspecjalizowanych pracowników IT. Kolokowanie własnego sprzętu czy korzystanie z usług hostingu w jednym CPD to nie wszystko. Szczególnie dla krytycznych systemów, gdzie dostępność to kluczowy warunek, nie wystarczy jedno data center. Dostępność drugiego CPD, zwanego też zapasowym centrum przetwarzania danych – ZCPD (Disaster Recovery Center – DRC) jest konieczna.
W przypadku awarii podstawowego CPD dane składowane w ZCPD w zależności o wybranej strategii utrzymania kopii zapasowych/replikacji/wysokiej dostępności mogą być uruchomione na kilka możliwych sposobów.

Kolokacja (własny sprzęt)

 1. Klient posiada tylko kopię zasobów w ZCPD. Aby uruchomić swoje systemy, musi zapewnić sprzęt (serwery, macierze), najczęściej rezerwuje takie zasoby, które wystarczą na tymczasowe działanie wybranych systemów. Czas przywrócenia danych zależy od szczegółowych ustaleń i wynosi od 1 dnia do kilku dni. Rozwiązanie nisko kosztowe, z długim czasem przywrócenia dostępności systemów krytycznych.
   
 2. Klient posiada kopię zapasową oraz pełne zasoby sprzętowe (analogiczne, jak w podstawowym CPD) dla uruchomienia wszystkich systemów krytycznych. Czas przywrócenia danych wynosi od kilku do kilkunastu godzin. Systemy po odtworzeniu z kopii bezpieczeństwa są dostępne i gotowe przyjąć pełne obciążenie. Klient podwaja swoje zasoby infrastruktury, tym samym koszty, jednak ciągle potrzebuje kilku godzin na przywrócenie działania systemów.
   
 3. Klient oprócz kopii bezpieczeństwa, replikuje do ZCPD swoje dane w trybie ciągłym z zaplanowanym opóźnieniem, np.: 15 minut lub posiada synchroniczną replikację danych na poziomie macierzowym bądź na poziomie bazodanowym (utrzymanie klastrów wysokiej dostępność w trybie active-active). Między centrami muszą być poprowadzone dedykowane włókna optyczne dla zapewnienia utrzymania synchronicznej replikacji. Uruchomienie systemów krytycznych w ZCPD to w najlepszym przypadku czas liczony w pojedynczych minutach. Dla rozwiązań wysokiej dostępności, gdzie wszystkie systemy replikowane są synchroniczne, można zbudować rozwiązanie, gdzie przełączenie pomiędzy CPD następuje w sposób niezauważalny dla użytkownika.

Hosting

 1. Klient utrzymuje systemy informatyczne w podstawowym CPD, a ich kopie bezpieczeństwa znajdują się w zapasowym CPD. W przypadku niedostępności podstawowego CPD czas przywrócenia z kopii zależy od szczegółowych ustaleń i wynosi od 4 godzin do 1 dnia (czas odtworzenia określany tylko dla systemów, które oprócz kopii zapasowej są poddawane cyklicznym testom odtworzeniowym). Klient posiada gwarancję dostępności wystarczającej ilości platformy hostingowej dla przywrócenia pracy systemów krytycznych w ZCPD.
   
 2. Klient utrzymuje systemy informatyczne w podstawowym CPD. W zapasowym CPD utrzymywana jest kopia bezpieczeństwa i równolegle wykonywana jest asynchroniczna replikacja danych. Sposób replikacji ustalany jest indywidualnie z klientem. W przypadku niedostępności podstawowego CPD, czas uruchomienia w ZCPD od 15 min do kilku godzin.
   
 3. Klient utrzymuje systemy informatyczne w podstawowym CPD. W ZCPD w sposób ciągły, synchronicznie replikowane są systemy informatyczne z wykorzystaniem technologii wysokiej dostępności. Klient posiada systemy w pełni dostępne, bez opóźnień w przypadku niedostępności podstawowego CPD.

Podsumowując powyższe porównanie, w zależności od potrzebnego poziomu dostępności, klient wybiera właściwe dla siebie rozwiązanie, optymalne kosztowo. Należy pamiętać, że każde rozwiązanie, nawet najprostsze, wymaga powtarzalnych cyklicznych testów uruchomienia w ZCPD. Bez testów potwierdzających poprawność przywrócenia środowiska do pełnej dostępności, kopia bezpieczeństwa pozostaje tylko iluzją bezpieczeństwa.

Bliźniacze centra przetwarzania

SNP Data Centers to dwa bliźniacze centra przetwarzania danych obsługiwane przez ponad 50-osobowy zespół specjalistów. SNP zapewnia dla wielu klientów kolokację w dwóch centrach równocześnie, umożliwiając zestawienie pełnej lub częściowej replikacji/synchronizacji. Dla wybranych klientów, wymagających wysokiej dostępności, SNP świadczy hosting z różnymi założonymi poziomami dostępności oraz usługi ZCPD w różnych wariantach.

SNP Data Centers to nie tylko mury, zabezpieczenia przed włamaniem, klimatyzacja, zasilanie czy systemy gaszenia gazem. To również przemyślane rozwiązania umożliwiające wykorzystanie pełnych możliwości dwóch bliźniaczych CPD. Przykładem są chociażby dwie niezależne trasy światłowodowe łączące centra danych, różne przyłącza energetyczne prowadzone odrębnymi ścieżkami czy ograniczenie dostępu do CPD tylko dla części pracowników, posiadających aktualne certyfikaty poświadczające ich wiedzę o stosowanych rozwiązaniach w centrach danych.

Autor: Michał Strzyżewski, SNP Poland
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*