Platforma BPM no-code obsługująca strategię IT

Chociaż terminy Low-Code/No-Code są w tej chwili bardzo popularne, to koncepcja nie jest nowa. Od samego początku informatyki programiści dążyli do automatyzacji, uproszczenia.

Pojawienie się interfejsów graficznych w latach 90. oznaczało komputery konsumenckie (zwłaszcza przejście z MS-DOS do Windows 3.11).

W 2000 roku CMS ułatwił zarządzanie witrynami i intranetami w firmach. Te narzędzia online utorowały drogę do przyjęcia aplikacji SaaS i pojawienia się platform bez kodu.
No Code można zdefiniować jako możliwość tworzenia aplikacji, usług lub witryn za pomocą interfejsu graficznego poprzez prostą konfigurację, bez konieczności opanowania języka programowania. Low Code jest wersją bardziej złożoną, bardziej przeznaczoną dla programistów, z możliwością ingerencji w kod.

Rozprzestrzenianie się usług online w połączeniu z postępem technologicznym związanym z przeglądarkami internetowymi ujawniło nowe potrzeby w świecie zawodowym. Gracze „bez kodu” pojawili się z ambicją przyspieszenia cyfrowej transformacji firm. Niektórzy wydawcy mają teraz dojrzałość nabytą przez prawie 20 lat, a przede wszystkim bardzo rozbudowany zasięg funkcjonalny.

Tak jest w przypadku BlueKanGo, który przyczynia się do tej zmiany będąc pionierem w dziedzinie SaaS i No-Code we Francji. W rzeczywistości, w 2002 roku BlueKanGo opracowało dynamiczny generator formularzy BPM w SaaS z filozofią zapewnienia użytkownikom pełnej autonomii w konfiguracji aplikacji.

Platforma BPM bez kodu obsługująca strategię IT

Nie musisz już kodować, aby tworzyć aplikację. Zalety No Code są oczywiste i mogą zmienić sposób, w jaki projekty IT są tworzone przez Działy Systemów Informatycznych. W przypadku potrzeby stworzenia aplikacji cyfrowej, która nie wymaga dużego pakietu oprogramowania (podstawowe maski wprowadzania, ograniczone zarządzanie użytkownikami, prawa dostępu i przepływy pracy, proste warunki wyświetlania), możemy łatwo wyobrazić sobie wykorzystanie małej dedykowanej aplikacji. Jednak pomnożenie tego typu samodzielnych aplikacji szybko stworzy problemy w firmie poprzez zwielokrotnienie baz danych, które nie będą się komunikować ze sobą, ani z resztą IS dodatkowo generując problemy z prawami dostępu i bezpieczeństwem.

Dlatego lepiej jest mieć jedną platformę z jedną bazą danych połączoną z resztą systemu informacyjnego. Platforma taka, musi być w stanie zdigitalizować w No Code wszystkie małe procesy, ale także inne, bardziej złożone procesy, które są poza zakresem dużych narzędzi Systemu Informatycznego, takich jak ERP, HRIS, CRM…

W końcu, dochodzimy do potrzeby platformy do zarządzania procesami biznesowymi (BPM) w systemie No Code.
Takie platformy BPM istnieją, ale zazwyczaj obejmują tylko proste procesy, często firmy które korzystają z takiego rozwiązania, następnie korzystają z usług ESN (Digital Service Company) w celu określonego, kosztownego rozwoju, tym bardziej że systemy takie zazwyczaj są nieskalowalne.

BlueKanGo od 19 lat pracuje na tym polu, budując potężną platformę No Code BPM do digitalizacji złożonych i wciąż unikalnych procesów średnich i dużych firm, dzięki zakresowi i możliwości konfiguracji swojej platformy.
Kombinacje konfiguracyjne platformy BPM No Code muszą dawać duże możliwości od skonfigurowania pola, poprzez określenie warunków, wskazania uprawnień według profilu lub poprzednich wpisów, określonych przepływów pracy… W rzeczywistości dla wydawcy oprogramowania jest to coś więcej niż tylko prosty wynik komputerowego kodowania klasycznego oprogramowania, jest kwestią ustawienia prawdziwych algorytmów za każdym polem.
Jak to działa?

W praktyce nowa tabela jest dynamicznie tworzona w bazie danych dla każdego pola utworzonego przez parametryzację, któremu rozwiązanie oferuje następnie wiele kombinacji wyświetlania i obliczeń zgodnie z innymi tabelami i ich typami już utworzonymi w bazie danych. Parametryzator musi następnie wybrać odpowiednie kombinacje, aby wygenerować warunki odwzorowujące oczekiwane wykorzystanie procesu. Wszystkie te proponowane kombinacje wynikają z algorytmów programowanych z roku na rok przez wydawcę platformy BPM No Code.
Dotykamy kluczowego aspektu, wydanie platformy BPM No-code wymaga szczególnej organizacji R&D u wydawcy, DNA takiego działu bardzo różni się od tradycyjnego wydawcy oprogramowania. R&D wydawcy platformy no-code nieustannie słucha swoich klientów i regularnie dostarcza ewoluujące kody i powiązane algorytmy.

Czas jest kluczowym kryterium dla zawodu edytora platformy BPM No-code. Platforma nie może być wyprodukowana w całości, ale musi być stopniowo wzbogacana w miarę upływu czasu, w obliczu ograniczeń jej funkcjonalności, uwidocznionych przez nowe pomysły jednego z klientów, które mają zostać zdigitalizowane.
To szansa na wzbogacenie rozwiązania wydawcy dla wszystkich jego klientów. Metoda rozwoju Agile Scrum jest szczególnie przydatna do budowania platformy BPM No-code z dostawami „sprintów” na przykład co 5 tygodni.

BlueKanGo platforma
BPM No Code

BlueKanGo jest doskonałym uzupełnieniem różnego zainstalowanego oprogramowania, w tym systemów ERP. Zamiast korzystać z arkuszy kalkulacyjnych i wielu małych aplikacji, zaimplementuj długotrwały scentralizowany proces za pomocą jednego rozwiązania.


BlueKanGo to system bez kodu, dzięki czemu jest łatwy w konfiguracji i korzysta z pełnej autonomii, co zapewnia kontrolowany budżet i ciągłą adaptację.

Dariusz Kowalski
Country manager
BlueKanGo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*