Perfect-Expert/ERP wspiera firmy produkcyjne

W kontekście nowoczesnych rozwiązań informatycznych w szczególności IoT i idei Przemysłu 4.0 firma JUNISOFTEX planuje rozbudowę rozwiązań o procesy automatycznego powiadamiania poddostawców o możliwych opóźnieniach w dostawie materiałów, a także zbierania informacji z linii produkcyjnych o ewentualnych zaburzeniach realizacji produkcji w stosunku do planów. Już dziś pakiet oprogramowania Perfect-Expert/ERP posiada w swoim zakresie moduł klasy APS przeznaczony do planowania produkcji oraz raport dostępności gniazd produkcyjnych, który ułatwia realizowanie zadań niezaplanowanych.

Oprogramowanie Perfect-Expert/ERP firmy JUNISOFTEX Sp. z o.o. jest oprogramowaniem, w którego skład wchodzi szereg funkcji pozwalającym na bardzo elastyczne wpasowanie się w potrzeby przedsiębiorstw wielu branż. Powiązanie wielu komponentów zarówno podstawowych jak o dodatkowych pozwala na skonfigurowanie optymalnego dla organizacji środowiska pracy w systemie informatycznym. Chcielibyśmy tutaj przybliżyć funkcje programu dotyczące analizy podstawowych potrzeb firm produkcyjnych – analizę potrzeb materiałowych (półproduktów) oraz analizę dostępności wymaganych mocy produkcyjnych.

Funkcjonalność podstawowa modułu produkcyjnego Perfect-Expert/ERP zawiera możliwość prezentacji i analizowania bieżących potrzeb produkcji w oparciu o BOM dla zleceń produkcyjnych , bieżące stany magazynowe komponentów, a także niezrealizowana produkcja półfabrykatów i zamówienia w drodze. Prezentacja bieżącej informacji w czasie rzeczywistym w połączeniu z modułem obiegu dokumentów pozwoliła na zminimalizowania nadmiernych stanów zapasów w szczególności dla materiałów o dużej wartości lub kluczowych w procesie produkcji. W większych organizacjach, gdzie procesy logistyczne realizowane są przez zespoły wieloosobowe pomocnym jest przypisanie poszczególnym komponentom kodu branżysty. W takim wypadku każda z osób otrzymuje informacje i analizy jedynie dotyczące pozycji, którymi się zajmuje.


Analiza bieżących potrzeb produkcyjnych.

 

Wykorzystanie obiegu dokumentów wraz z funkcjonalnością automatycznego powiadamiania pozwala na przekazywanie informacji o wystąpieniu braków do odpowiednich branżystów i osób kluczowych w procesie zamawiania lub planowania produkcji.

Jednym z dodatków do oprogramowani do zarządzania produkcją są funkcje statystyczne pozwalające na analizę historii obrotów magazynowych poszczególnych komponentów w szczególności półfabrykatów i kluczowych materiałów dostarczanych przez dostawców zewnętrznych. W oparciu o dane historii obrotów za zadany okres czasu wyliczane są wskaźniki zapasu bieżącego oraz zapasu bezpiecznego uwzględniające cykl dostawy uwzględniający czas od chwili wystąpienia żądania do czasu rzeczywistej dostawy.

Kolejną bardzo przydatną funkcjonalnością jest dodatek pozwalający na analizę rotacji poszczególnych komponentów produkcji oraz materiałów za dowolny okres. W szybki i czytelny sposób prezentowany jest raport stanów magazynowych wraz ze wskaźnikiem rotacji ilościowym i wartościowym.


Perfect-Expert/ERP Wskaźniki rotacji

 

Sprawdzenie wskaźnika rotacji pozwoli na łatwe odnalezienie pozycji z nadmiernym zapasem w stosunku do rzeczywistego ich wykorzystania.

Pakiet oprogramowania Perfect-Expert/ERP posiada w swoim zakresie moduł klasy APS przeznaczony do planowania produkcji. W zakresie funkcjonalnym modułu znalazło zastosowanie kilka raportów, które w prosty i szybki sposób pozwalają na ocenę wykorzystania zadeklarowanych mocy produkcyjnych oraz prezentację obszarów wolnych do zagospodarowania.
Raporty powstają w oparciu o bieżące dane ewidencyjne i planistyczne. Prezentują one dane w czasie rzeczywistym pozwalając na szybkie podejmowanie decyzji w zakresie optymalizacji planu produkcji. W połączeniu z modułem raportowania produkcji klasy MES możliwe jest bieżące monitorowanie opóźnień produkcyjnych w stosunku do zakładanych planów.

Częstym problem w zarządzaniu produkcją jest konieczność wykonania zadań niezaplanowanych. Powstaje możliwość wykonania dodatkowego zlecenia nie ujętego w planach produkcyjnych, znalezienia optymalnego czasu na wykonanie przeglądu maszyny lub też udzielenie operatorowi urlopu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi raport dostępności gniazd produkcyjnego/maszyny, który w oparciu o plan produkcji pokaże czas wolny gniazda produkcyjnego z dokładnością do dnia, zmiany i godziny.

 

Częstym problemem w zarządzeniu produkcją jest konieczność określenia wykorzystania mocy produkcyjnych w dłuższym okresie czasu w kontekście przyjętych lub prognozowanych zamówień. Odpowiedź na takie pytanie jest szczególnie trudna w sytuacji kiedy program produkcji charakteryzuje się dużą gamą wyrobów o zróżnicowanej pracochłonności. System Perfect-Expert/ERP daje możliwość analizy planowanego wykorzystania mocy produkcyjnych w zadanym horyzoncie czasowym. Analizując określone moce produkcyjne poszczególnych gniazd oraz technologie wzorcowe wyrobów z jednej strony oraz przyjęte zamówienia klientów oraz zamówienia prognostyczne wraz z oczekiwanymi terminami ich realizacji, program umożliwia prezentację procentowego wykorzystania gniazd produkcyjnych. Wskaźniki procentowe zajętości gniazd produkcyjnych dają obraz pozwalający na szybką ocenę możliwości jak i również ukierunkowanie działań optymalizujących produkcję.

 

Wbudowane narzędzie do szybkiego przygotowywania raportów graficznych pozwala na przygotowanie raportów o oczekiwanej zawartości w postaci wykresu.

Firma JUNISOFTEX Sp. z o.o. od 30 lat zajmuje się wytwarzaniem autorskiego oprogramowania klasy ERP. Oprogramowanie wyróżnia się dużym bogactwem funkcji możliwych do wykorzystania w procesie wdrożenia, elastycznym modelem wdrożenia pozwalającym na maksymalne dopasowania sposobu eksploatacji oprogramowania do wymagań organizacyjnych i ergonomicznych przedsiębiorstwa. Oprogramowanie posiada wbudowane mechanizmy obiegu dokumentów, raportowania, tworzenia wydruków oraz bardzo dobre narzędzie definiowania nowych funkcjonalności, które w połączeniu z obiektową konstrukcją oprogramowania daje bardzo duże możliwości wdrożenia oraz pozwala na stały rozwój i informatyzację przedsiębiorstwa w sposób bezpieczny i ciągły.

Firma JUNISOFTEX w ramach powdrożeniowych umów serwisowych zapewnia stałe wsparcie, gwarancję działania oraz możliwość ciągłego udoskonalania przedsiębiorstwa z ukierunkowaniem na jego specyficzne i często unikalne problemy.

 

Adam Czernik, Prezes, Junisoftex Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*