Cognitive Artficial Intelligence


Istnieje wiele opinii na temat tego, które technologie można objąć „parasolem” koncepcji sztucznej inteligencji (AI – artificial
intelligence), jednakże z pewnością znajdą się pod nim te, które zawierają takie możliwości/ cechy jak: komunikatory,
rozpoznawanie głosu, przetwarzanie mowy, uczenie się maszyn oraz analitykę.

Rosnąca łatwość, z jaką producenci systemów łączą te funkcjonalności by współpracowały razem, przy jednoczesnym wykorzystaniu
olbrzymich ilości danych, oraz coraz lepsza umiejętność rozwijania uczącego się oprogramowania prowadzą do przyspieszenia
tempa rozwoju AI – i tempa niekończącego się wyścigu po pozycję lidera na rynku dostawców systemów.

Obecnie najbardziej przystępne formy AI to te transakcyjne, z systemami bazującymi na algorytmach adaptujących się do naszych
upodobań. Ludzie „uczą” systemy informacji, by w odpowiedzi otrzymać inteligentny widok i analizę danych.

Przykładami takich transakcyjnych systemów AI są obecne w codziennym świecie konsumentów aplikacje Siri®, Google Home® czy
Nest®. Również, komunikatory w systemach ERP lub HCM wykorzystują sztuczną inteligencję by zautomatyzować zadania
za pomocą funkcji głosowych lub pisemnych. Zadania te mogą być całkiem proste, jak np. zlecenie systemowi HCM by
wprowadził zapytanie wakacyjne lub polecenie aplikacji Microsoft® Outlook by aktywowała asystenta nieobecności; mogą
też być znacznie bardziej złożone, jak np. poproszenie system o zwiększenie pojemności serwera w zadanej lokalizacji
lub o przedstawienie trzydziestodniowej historii zakupów klienta.

Korzyści są oczywiste. Szybkość dostępu do informacji nieustannie się zwiększa, produktywność wzrośnie gdy pracownicy nie
będą musieli logować się i wylogować kilka razy dziennie z różnych systemów by wykonać swą pracę, zmniejsza się czas
potrzebny na szkolenia, a w fabrykach i magazynach potencjał AI może wyręczyć ludzi w wielu zadaniach. Można dyskutować,
czy przykłady te są prawdziwą sztuczną inteligencją czy też raczej prostą formą uczenia się maszyn (choć dzisiejsze
systemy wykorzystujące AI wydają nam się niezwykłe, jednak w rzeczywistości są całkiem ograniczone – potrafią jedynie
odpowiadać na dobrze zadane pytania i są limitowane danymi, którymi je zasilimy).

Jednakże, niezależnie od tego jak postrzega się obecne iteracje AI, prawie wszyscy zgodzą się, że jest to jedynie czubek
góry lodowej. Następna generacja systemów AI – „poznawcza sztuczna inteligencja” (cognitive artificial intelligence),
już stająca się rzeczywistością – obejmie znacznie więcej: zdolność systemów do samo-uczenia się i tworzenia wiedzy,
raczej niż bezmyślnego powtarzania danych.

Systemy takie będą w stanie podejmować akcje oparte wyłącznie na nauce i „przemyśleniach”, wyciągać wnioski i powiększać
wiedzę by pro-aktywnie dostarczać informacje, wykrywać problemy i zapobiegać im, identyfikować schematy danych oraz
rozwijać wiele innych możliwości, które dopiero poznajemy – na przykład rozumienie kontekstowe naturalnego języka,
interpretację danych, ewolucję umiejętności czy samo-projektowanie.

Przykładem systemu opartego na sztucznej inteligencji z pogranicza nowej generacji jest Infor Coleman™ – platforma wyszukująca
dane i wykorzystująca uczenie się maszyn do usprawnienia procesów takich jak np. zarządzanie zapasami, trasy transportu
czy predykcyjne utrzymanie ruchu oraz dostarczająca rekomendacje oparte na AI. Dzięki temu, oraz dzięki wykorzystaniu
naturalnego przetwarzania mowy i rozpoznawania obrazów (by pisać, słyszeć i rozmawiać), Coleman pomaga użytkownikom
jeszcze wydajniej korzystać z technologii i szybciej podejmować lepsze decyzje biznesowe. Infor Coleman optymalizuje
pracę ludzką na cztery sposoby:

  • ’konwersacyjność” – bardziej wydajne i naturalne interakcje, zapewniające lepsze „doświadczenie użytkownika”,
  • zwiększenie wiedzy – działa jako partner rozwijający ludzką pracę,
  • automatyzacja – zarządza zadaniami niskiej wartości, takimi jak np. czynności powtarzające się, by użytkownik mógł
    skupić się na bardziej wartościowej pracy,
  • doradztwo – zapewnia inteligentne widoki danych, pomagające w podejmowaniu decyzji.

Chociaż pojęcie sztucznej inteligencji budzi dziś wiele obaw – czy rozwijające się możliwości samodzielnego podejmowania
decyzji i zwiększające się umiejętności samouczenia maszyn nie doprowadzą w przyszłości do dominacji urządzeń nad
homo sapiens, to jednak większa „inteligencja” systemów zapewni już w najbliższej przyszłości większy komfort i efektywność
działania organizacji, a produkty takie jak Infor Coleman staną się niezbędnym elementem oferowanych systemów IT
do zarządzania firmami.

Natasza Rabsztyn-Piekarska
Marketing Manager
iPCC Sp. z o.o. (partner Infor)

www.i-pcc.pl

Źródła: materiały Infor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*