Perfect-Expert/ERP wspiera firmy produkcyjne

W kontekście nowoczesnych rozwiązań informatycznych w szczególności IoT i idei Przemysłu 4.0 firma JUNISOFTEX planuje rozbudowę rozwiązań o procesy automatycznego powiadamiania poddostawców o możliwych opóźnieniach w dostawie materiałów, a także zbierania informacji z linii produkcyjnych o ewentualnych zaburzeniach realizacji produk...
Czytaj więcej