Optymalizacja bazy SQL w firmie Metaltech Piasecki

VECTO, warszawska spółka IT, przeprowadziła skuteczne wdrożenie narzędzia DELL EMC Unity z technologią FAST Cache w Metaltech Piasecki. Inwestycja w to rozwiązanie w połączeniu z optymalizacją bazy SQL spowodowała aż 50 proc. wzrost jej wydajności – liczonej jako spadek wartości parametru Elapsed Time.

Po wdrożeniu sytemu ERP pracującego na bazie danych SQL, pracownicy Metaltech Piasecki wielokrotnie zgłaszali dotychczasowej firmie wdrożeniowej problemy z wydajnością całego systemu. Szczególnie odczuwalne były one w okresach wzmożonej aktywności, np. przy tworzeniu raportów z systemu, standardowo realizowanym pod koniec każdego tygodnia. Utrudnienia generowały koszty oraz wydłużały czas pracy. Firma wdrożeniowa nie potrafiła skutecznie zwiększyć wydajności całego systemu.

Znalezieniu ułomności systemu oraz wdrożeniu rozwiązań eliminujących słabe ogniwa bazy SQL podjęła się warszawska spółka wdrożeniowa VECTO. Uznano, że najważniejszym elementem początkowych prac jest zrozumienie realnych oczekiwań oraz próba zdefiniowania końcowego efektu realizowanych zmian. Podczas pierwszego spotkania inżynierów VECTO z przedstawicielami Metaltech Piasecki zostały zatem omówione główne obszary i wyzwania, związane z optymalizacją całego systemu. Podstawą wdrożeń powinno być pełne zrozumienie potrzeb klienta i jego oczekiwań zarówno teraz, jak i w przyszłości. Konsekwencją przeprowadzonych dyskusji było określenie trzech głównych mankamentów: braku dostępnej przestrzeni dyskowej, problemów z wydajnością bazy SQL i spowolnienia działania ERP.

„Opinie pracowników, użytkowników systemu oraz podstawowe dane związane z wydajnością systemu są dla nas istotnym sygnałem do zdefiniowania rzeczywistych problemów obu wadliwych obszarów (ERP, SQL). Uznaliśmy, że propozycja konkretnych rozwiązań, powinna być dodatkowo poprzedzona audytem, dającym pełny obraz niedoskonałości oraz możliwość zdefiniowania słabych ogniw systemu.” – mówi Jakub Wychowański, sales manager w VECTO.

Przeprowadzono dwa audyty: analizę wydajnościową infrastruktury (VECTO) oraz analizę bazy SQL z wykorzystaniem DBPlus Performance Monitor (DBPlus).

Badania doprowadziły do interesujących wniosków. Zarówno analiza infrastruktury Mitrend, przeprowadzona przez VECTO, jak i badanie wydajności pod kątem oprogramowania zarządzającego bazą SQL, wskazały niedoskonałości całej struktury. Uznano zatem, że wyłącznie działanie dwutorowe przyniesie oczekiwaną poprawę szybkości działania oraz eliminację problemów, zgłaszanych przez użytkowników systemu. Co ważne, analiza Mitrend, przy dokładnym zdefiniowaniu potrzeb, uchroniła Metaltech Piasecki przed inwestycją w mało wydajny, w tym konkretnym przypadku, system pamięci masowej.

Zgromadzone w wyniku audytu dane, pozwoliły dopasować rozwiązania eliminujące dotychczas występujące ograniczenia w funkcjonalności systemu. Zdecydowano się na zastosowanie macierzy dyskowej DELL EMC Unity z technologią FAST Cache, a dzięki dodatkowej analizie wydajności bazy SQL z wykorzystaniem DBPlus Performance Monitor stwierdzono, że implementacja dostarczonych rekomendacji umożliwi aż 30 proc. wzrost wydajności bazy danych określonej parametrem „elapsed time”. „Klient chętnie przystał na propozycję, że koszty związane
z udoskonaleniem działania bazy SQL zostaną poniesione wyłącznie przy osiągnięciu tak wysokiego poziomu optymalizacji.”
– dodaje Wychowański.

Wzrost wydajności o 50%!

Po przeprowadzonej optymalizacji sprzętu i oprogramowania, udało się ostatecznie osiągnąć ok. 50% wzrost wydajności – liczonej jako spadek wartości parametru Elapsed Time o 50%, czyli całkowitego czasu, jaki poświęca baza danych na odpowiedź na wszystkie zapytania. Efekt implementacji rozwiązań był zatem wyższy o 20% od pierwotnej prognozy. Pracownicy Metaltech Piasecki niemal z dnia na dzień wyraźnie odczuli wzrost wydajności systemu. Zwiększona została również przestrzeń dyskowa, a zastosowane rozwiązania umożliwiają jej dalszy, niskokosztowy rozwój w zależności od pojawiających się w przyszłości nowych wyzwań i potrzeb spółki.

„Ponieśliśmy znaczne pierwotne koszty inwestycji i początkowe efekty niestety nie spełniały naszych oczekiwań. System nie był wydajny, zamiast usprawniać pracę zespołu, generował dodatkowe koszty obsługi. Zdecydowaliśmy się zaprosić do współpracy VECTO oraz DBPlus i z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że była to właściwa decyzja. Diagnostyka całej infrastruktury IT, zaproponowane, a następnie wdrożone rozwiązania wyeliminowały słabe ogniwa systemu oraz zwiększyły jego wydajność aż o 50 proc. Złożoną przez obie firmy propozycję płatności tylko pod warunkiem uzyskania prognozowanych efektów, uznajemy za dowód profesjonalizmu i bardzo partnerskiego podejścia do klientów.” – powiedział Mariusz Malinowski, kierownik działu informatyki w Metaltech Piasecki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*