Nowości w NAVIGATORZE | wersja 6.5


Powitajcie wersję 6.5. NAVIGATORA, a w niej mnóstwo drobnych zmian i usprawnień. Wszystkie poprawki dokładnie zostały opisane w naszej dokumentacji technicznej.

Nowości

 • Podpis elektroniczny na komputery Mac – od teraz możliwe jest wygodne składanie podpisów przy użyciu urządzeń Apple
 • Pętla na dokumentach – procedura obiegu może być uruchamiany z listy dokumentów
 • Zarządzanie konsultacjami na procesie obiegu – dodana została możliwość sterowania uprawnieniami do konsultowania. Projektant może w definicji procesu obiegu wyłączyć możliwość przekazywania działań do konsultacji.
 • Możliwość konfiguracji powiadomień – dodana została możliwość konfiguracji wyglądu powiadomień systemowych
 • Dodatkowe zmienne w powiadomieniach systemowych – do powiadomień można teraz dodawać więcej rodzajów pól z dokumentu
 • Rozbudowa warunków na kroku procesu – rozbudowany został mechanizm budowania warunków na kroku obiegu. Od wersji 6.5 można w warunkach porównywać również pola.
 • Możliwość cofania konsultacji
 • Rozbudowa ról – możliwość edycji zablokowanych dokumentów
 • Możliwość grupowania kroków obiegu
 • Sterowanie wymagalnością pół przy odrzucaniu kroku procesu – od teraz możemy ustawić pola na obiegu by były wymagalne przy odrzuceniu kroku procesu
 • Akcja Zakończ obieg – dodana została nowa akcja, która kończy obieg na wskazanych dokumentach
 • Akcja Czekaj – stworzony został nowy typ działania w obiegu: Czekaj. W przypadku działania Czekaj system sprawdza warunki i jeżeli są prawdziwe to przechodzi przez krok procesu. Natomiast jeżeli warunek nie jest spełniony to obieg zawiesza działania na 15 minut. Po tym czasie ponownie sprawdza warunek.
 • Akcja Drukuj do XLS – Dodana została akcja umożliwiająca wygenerowanie pliku Excel na podstawie listy z systemu
 • Akcja „Modyfikuj zaznaczone” dla budżetów – pozwala ona na masowe zmiany pól na formularzu. Po wyborze pola i określeniu wartości zmiana zostaje wprowadzona do wszystkich zaznaczonych dokumentów.

Ulepszenia

 • Zmiany w panelu plików
  • dodana została opcja która umożliwia, na poziomie konfiguracji formularza, określenia czy załącznik ma być domyślnie widoczny czy nie. Pozwala to na zarządzanie widokiem formularza zwłaszcza w sytuacji, gdy panel plików zajmuje mało miejsca na formularzu.
  • dodana została opcja wyświetlania załącznika w pop-upie po najechaniu kursorem myszy na nazwę załącznika. W połączeniu z modyfikacją pozwalająca na wyłączenie domyślnego pokazywania załącznika na formularzu opcja ta pozwala na budowanie lepiej zorganizowanych formularzy zawierających załączniki.
 • Ulepszona obsługa kontrahentów archiwalnych – w aktualnej wersji dodany został przycisk na kontrolce kontrahenta który automatycznie uaktualnia kontrahenta do najnowszej „wersji”
 • Ograniczenie komentarzy do jednej firmy w ramach wielofirmowości
 • Rozbudowa komunikatu błędów o nazwę działania
 • Możliwość sortowania historii obiegu
 • Zmiana metody szyfrowania haseł – uaktualnione zostały algorytmy szyfrowania
 • Przycisk Zatwierdź i następny na dokumencie – dodany został przycisk wyświetlany na dokumencie który umożliwia w jednym kroku zatwierdzenie dokumentu i przejście do następnego oczekującego dokumentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*