Nowoczesne technologie i systemy ERP w przemyśle 4.0: Obszary zastosowań i korzyści dla produkcji.

Industry 4.0 łączy maszyny, systemy i procesy w „inteligentne” sieci, które komunikują się ze sobą w sposób automatyczny, by optymalizować zachodzące w przedsiębiorstwie procesy. Najważniejszymi elementami są Internet Rzeczy (IoT) i systemy zintegrowane. IoT odpowiada za zbieranie informacji, ERP za ich przekazywanie i wymianę. 

Smart produkcja charakteryzuje się krótszymi seriami produktów oraz bardziej skomplikowanymi wyrobami, wymagającymi częstych zmian materiałowych. Smart factory pozwala na szybsze dostarczanie produktów w zmiennych konfiguracjach oraz łatwiejsze ich identyfikowanie. System ERP, który jest stosowany przez wiele firm od wielu lat, pomaga w osiągnięciu wszystkich tych celów.

Dzięki płynnej integracji procesów planowania, zarządzania materiałami i zaopatrzenia, produkcji, finansów i informacji biznesowej za pomocą jednego systemu ERP, możliwe jest osiągnięcie większej wydajności. System ERP umożliwia pełną automatyzację zakładu oraz ujednolicenie wielu procesów biznesowych. Pozwala on na integrację innych rozwiązań IT, w celu zsynchronizowania wszystkich elementów łańcucha dostaw.

Przemysł 4.0 zapewnia sprawność produkcji przy niższych lub co najmniej takich samych kosztach, skonsolidowaną i bezpieczną przestrzeń produkcyjną oraz mądre wydatki kapitałowe, które ułatwiają wszystkie zadania. Dzięki podłączeniu maszyn do systemu ERP i zasilaniu ich strumieniem danych, możliwe jest planowanie konserwacji robotów oraz analizowanie ich wydajności, co pozwala na skuteczniejsze realizowanie zamówień. System ERP dostosowuje procesy do produktów i utrzymywania zapasów. Aby jeszcze lepiej wykorzystać roboty, możliwe jest dowolne zmienianie i modyfikowanie projektów oraz materiałów.

Wiele firm montuje czujniki w swoich produktach, by analizować ich wydajność pod kątem poziomu bezpieczeństwa, trwałości i innych krytycznych wartości. Przesyłając te informacje bezpośrednio do systemu ERP, można aktualizować zestawienia materiałów oraz dostosowywać specyfikacje projektowe i procesy, by stale ulepszać produkty w trakcie produkcji. System ERP pozwala na śledzenie cyklu życia produktu i wykorzystywanie informacji do świadczenia lepszych usług klientom, np. ostrzeganie ich, kiedy produkt może wymagać konserwacji. Ułatwia także usprawnianie lub zmianę strategii produkcyjnej w celu ciągłego doskonalenia produkt.

Marcin Samek
Starszy Konsultant ds. Wdrożeń w BPSC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*