System Comarch WMS usprawnia kluczowe procesy magazynowe w Kompani Drobiarskiej IKO

Efektywna obsługa procesów magazynowych wpływa bezpośrednio na terminową realizację zamówień oraz czas dostawy produktów do klientów i kontrahentów. Na wdrożenie systemu Comarch WMS, odpowiadającego za kompleksowe zarządzanie gospodarką magazynową w firmie, zdecydowało się przedsiębiorstwo IKO Kompania Drobiarska. Prace wdrożeniowe zostały zlecone firmie Graphcom, która wcześniej uruchomiła w firmie IKO dedykowany system ERP dla przemysłu. System Comarch WMS w firmie IKO Kompania Drobiarska wspiera obsługę kluczowych procesów magazynowych, między innymi procesu przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji oraz procesu wydania palet z zamówienia.

Proces przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji

Przedsiębiorstwo IKO Kompania Drobiarska na co dzień wykorzystuje dedykowany system ERP dla przemysłu, rozwiązanie Comarch ERP XL, z którego korzysta obecnie ponad 5500 przedsiębiorstw z różnych branż. Proces przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji inicjowany jest w systemie Comarch ERP. System na podstawie zgromadzonych w nim danych, umożliwia planiście wybranie zamówień sprzedaży, które zostaną zlecone do wykonania na produkcji. Produkcja w oparciu o otrzymane zamówienia przygotowuje oklejone, wcześniej przygotowanymi etykietami, towary i umieszcza je na paletach, które są przekazywane na magazyn. W aplikacji Comarch WMS, przy użyciu mobilnego kolektora, następuje przyjęcie towaru na magazynie. Magazynier dodaje w systemie nowy dokument przyjęcia AWD. Najpierw za pomocą kolektora odczytuje kod z etykiety zamówienia, który łączy konkretne zamówienie z dokumentem przyjęcia AWD. Następnie skanuje kody z etykiet towarów, wprowadzając pozycje na dokument. Po zakończeniu dodawania pozycji na dokument przyjęcia AWD, magazynier na przygotowany towar z zamówienia, przykleja jedną z wcześniej wygenerowanych i wydrukowanych etykiet z kodem palety i skanuje go, przydzielając tym samym towary z zamówienia do konkretnej jednostki zbiorczej. Paleta następnie jest umieszczana na wadze najazdowej, która waży paletę i wysyła wynik na kolektor, dzięki czemu paleta ma w systemie przypisaną określoną wagę. Jest to ostatni krok, po którym dokument jest zatwierdzany. Proces kończy się automatycznym wygenerowaniem w systemie Comarch ERP XL dokumentu handlowego przyjęcia wewnętrznego PW, realizowanym przez aplikację „Worker”. Aplikacja automatycznie przypisuje rezerwację do wcześniej utworzonego zamówienia sprzedaży, w systemie Comarch ERP XL.

Wydanie palet z zamówienia

Gdy zamówienie ma zostać wydane z magazynu, biuro drukuje z poziomu systemu Comarch ERP XL dokument ZS (zamówienie sprzedaży), który zawiera unikalny kod kreskowy EAN z numerem zamówienia a następnie przekazuje wydrukowany dokument na magazyn. Magazynier przy użyciu kolektora skanuje kod kreskowy EAN zamówienia co skutkuje otwarciem wydania ZWM w systemie Comarch WMS, na kolektorze. System podpowiada na jakich paletach i w jakiej części magazynu zlokalizowany jest towar klienta, co ułatwia w zdecydowanym stopniu szybką kompletację oraz sprawną obsługę procesu wydania. Magazynier potwierdza pobranie palety skanując odpowiednią etykietę z kodem i zatwierdzając tym samym towary, które się na niej znajdują. Możliwa jest sytuacja, w której tylko część towaru znajdującego się na palecie będzie wydana. W takim wypadku nastąpi dekompletacja palety do ilości zgodnej z dokumentem zamówienia. Pozostała część towaru otrzyma nową etykietę, zgodnie ze stanem ilościowym. W dalszej części realizacji wydania magazynier potwierdza wagę wydawanej palety za pomocą wagi najazdowej. Następnie z poziomu systemu Comarch WMS magazynier drukuje nową etykietę do naklejenia na wydawaną paletę. Ostatnia etykieta zawiera informację odnośnie produktu (m.in. dane kontrahenta, zawartość palety) i drukowana jest w celu finalnego potwierdzenia zawartości wydawanego zamówienia. Waga palety jest dodatkowo potwierdzana w tym kroku procesu, gdyż paleta mogła być wcześniej zdekompletowana w procesie wydania lub w ramach przesunięć międzymagazynowych. Ponowne zważenie palety umożliwia dodatkową weryfikację stanu wagowego wydawanego towaru oraz w konsekwencji wspomaga poprawną realizację zamówienia. Po sprawdzeniu paleta jest następnie przekazywana przewoźnikowi wraz z wydrukowanym dokument handlowy WZ.

System ERP dla przemysłu zintegrowany z rozwiązaniem Comarch WMS

Rozwiązanie Comarch WSM to przede wszystkim sprawnie zbudowana struktura magazynowa, zdefiniowane procesy i algorytmy zarządzania oraz odpowiednie dyspozycje dla pracowników magazynu wraz z możliwością monitorowania ich stanu oraz realizacji. Comarch WMS wspiera kluczowe procesy przyjęć, lokalizacji, przesunięć oraz wydań i inwentaryzacji towarów. Comarch WMS to dedykowane narzędzie przeznaczone do zarządzania gospodarką magazynową firmy. Rozwiązanie jest stosowane przez firmy oraz operatorów logistycznych, obsługujących w swoich magazynach i terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców. Połączone systemy, Comarch WMS oraz system ERP dla przemysłu, w znacznym stopniu usprawniają i automatyzują obsługę procesów magazynowych.

Korzyści osiągnięte w firmie IKO Kompania Drobiarska dzięki rozwiązaniu Comarch WMS, wdrożonemu i połączonemu z systemem Comarch ERP XL:

 

  • Zmniejszenie ilości personelu, zajmującego się wydawaniem wyrobów gotowych pod zamówienia klientów.
  • Znaczne ograniczenie pomyłek i poprawienie zgodności wysyłek z zamówieniem klienta.
  • Znaczne zmniejszenie ryzyka, że na samochód z wysyłką trafi niewłaściwa paleta.
  • Ograniczenie ryzyka, że na samochód trafi paleta, która została zdekompletowana.
  • Ogólne usprawnienie obsługi przyjęć i wydań towarów, możliwe dzięki zastosowaniu mobilnych urządzeń – kolektorów (np. wydruku etykiet dla wydawanych zamówień z poziomu Comarch WMS Magazynier).
  • Umożliwienie kontroli przyjmowanych i wydawanych produktów, dzięki monitorowaniu wagi palety, która rejestrowana jest w systemie Comarch WMS.

Graphcom Sp. z o.o. specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznych wyprodukowanych przez Comarch S.A. Firma Graphcom współpracuje zarówno z małymi, średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami. Od 2000 roku realizuje największe w kraju projekty wdrożeniowe Comarch ERP, koncentrując się na klientach z sektora produkcyjnego oraz e-commerce.

Graphcom wierzy, że kluczową wartością każdej firmy jest jej zdolność do korzystania z gromadzonych przez siebie danych (Data-Driven Company).

Opinie o wdrożeniu systemu Comarch ERP Altum przez firmę Graphcom w spółce Puccini:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*