Automatyzacja i komunikacja, czyli dlaczego Puccini wybrało rozwiązanie Comarch Retail POS

Najnowsze trendy i narzędzia dla wsparcia efektywnej sprzedaży w dobie cyfryzacji

Sprzedaż w sklepach stacjonarnych zmienia się ze względu na wymagania klientów oraz nowe trendy w obsłudze sprzedaży. Zmiany wynikają z postępującej cyfryzacji szeregu procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Digitalizacja ułatwia zwiększenie skali, w jakiej prowadzi się działalność handlową, a co za tym idzie, pomaga zbudować przewagę konkurencyjną firmy. Trzonem biznesu staje się dedykowany system ERP dla sieci handlowych, umożliwiający daleko idącą automatyzację. Odpowiedzią firmy Comarch na zamieniające się oczekiwania dla sprzedaży realizowanej w sklepach stacjonarnych jest oprogramowanie Comarch Retail POS, platforma wspierająca pracę na stanowiskach kasowych oraz zapleczu sklepu stacjonarnego.

Graphcom wdraża rozwiązanie Comarch Retail POS w spółce Puccini

Wraz ze wzrostem skali, wiele przedsiębiorstw zmaga się z niewydolnością procesów, które wcześniej realizowane były bezproblemowo. Rozwój firmy to często wyzwanie organizacyjne i technologiczne, jeśli zmiana wynika wprost z liczby obsługiwanych transakcji, wymienianych informacji oraz działań operacyjnych. Odpowiednio wdrożony system ERP dla sieci handlowych daje narzędzia do usprawnienia i właściwej organizacji procesów, jak również umożliwia automatyzację powtarzalnych czynności, bez której efektywna realizacja wielu kluczowych działań nie byłaby możliwa. Dla spółki Puccini w zakresie obsługi sklepów stacjonarnych oznaczało to przede wszystkim usprawnienie wymiany informacji pomiędzy centralą i placówkami, udostępnienie istotnych danych o towarach i zamówieniach pracownikom sklepów, wsparcie dla rozliczeń promocji i zestawów rabatowych oraz umożliwienie pracy stanowisk sprzedaży w trybie offline. Realizacja wdrożenia systemu Comarch ERP Altum wraz z systemem Comarch Retail POS została zlecona poznańskiej firmie Graphcom, wieloletniemu partnerowi firmy Comarch.

Sprawna komunikacja wewnątrz firmy wsparciem codziennej sprzedaży

Przed wdrożeniem nowego systemu informatycznego przez firmę Graphcom, spółka Puccini bazowała na czterech różnych rozwiązaniach. Oznaczało to m.in. brak spójnej bazy danych oraz konieczność ręcznej, np. telefonicznej lub mailowej, weryfikacji stanu realizacji zamówień i dostępności towarów. Komunikacja pomiędzy pracownikami pochłaniała dużo czasu i była nieefektywna. Wdrożony system ERP dla sieci handlowych zapewnił spółce pracę na jednej bazie danych, a dzięki funkcjonalności stanowisk POS, aktualne informacje o towarach i zamówieniach dostępne dla sprzedawców, niezbędne do efektywnej pracy w sklepach stacjonarnych. Dzięki wdrożeniu rozwiązania Comarch Retail POS każdy punkt sprzedaży ma dostęp do informacji o stanach towarowych, również w innych lokalizacjach. Sprzedawcy mogą zamówić z poziomu stanowiska POS dostawę niedostępnego towaru z innych sklepów sieci Puccini lub magazynu centralnego. Rozwiązanie umożliwiło ponadto odpowiednią organizację i kontrolę zamówień oraz przyjęć towarów do sklepów stacjonarnych. Na podstawie gotowych rekomendacji z systemu Comarch ERP Altum, kierownicy salonów, z poziomu stanowiska POS, mogą zrealizować dyspozycję zatowarowania sklepu, tak aby zapewnić dostępność odpowiednich towarów. Rozwiązanie POS umożliwia ponadto weryfikację zgodności dostawy z zamówieniem a w przypadku wykrycia rozbieżności wygenerowanie odpowiedniego protokołu. Uruchomiony system ERP dla sieci handlowych zminimalizował powtarzalną komunikację, pracownicy zyskali narzędzie do efektywnej obsługi sprzedaży a przedsiębiorstwo możliwość generowania większych zysków dzięki sprawniej realizowanym działaniom operacyjnym.

Skuteczna obsługa promocji, zwrotów i reklamacji buduje zaufanie klientów

Obsługa sprzedaży produktów dostępnych w ramach promocji oraz zestawów rabatowych bez wsparcia systemu informatycznego może w znaczymy stopniu wydłużać proces obsługi klienta. Ręczne wprowadzanie ceny przez sprzedawcę dla towarów promocyjnych było częstą praktyką w firmie Puccini przed wdrożeniem systemu Comarch Retail POS. Podobnie jak proces tworzenia oraz dekompletacji zestawów, działania te angażowały pracowników w znacznym stopniu i zmuszały do poświęcania czasu na czynności, które ostatecznie udało się zautomatyzować dzięki rozwiązaniom wdrożonym przez firmę Graphcom. Na chwilę obecną system sam nalicza rabaty, promocje trwają dokładnie wyznaczony czas, a sprzedawcy widzą na stanowiskach POS informacje o powiązanych produktach np. w ramach zestawów, nie muszą więc pamiętać o wszystkich obowiązujących promocjach i okazjach. Obsługa transakcji przebiega sprawniej a klienci doceniają profesjonalne podejście firmy. Uruchomiony system ERP dla sieci handlowych umożliwił ponadto obsługę zwrotów oraz reklamacji towarów. Przyjęcie reklamowanych lub zwracanych towarów odbywa się na stanowisku POS a zdefiniowany w systemie ERP proces pozwala kontrolować czas trwania kolejnych etapów obsługi reklamacji. Status realizacji reklamacji dostępny jest na stanowiskach Comarch Retail POS do wiadomości sprzedawców, którzy mogą na bieżąco przekazywać informacje klientom, jak również wysyłać komunikaty SMS z poziomu stanowiska POS. Wszystkie wdrożone rozwiązania pozwoliły poprawić jakość obsługi klienta i w rezultacie przekładają się na wizerunek marki Puccini jako firmy odpowiedzialnej i godnej zaufania.

Sprawna sprzedaż niezależna od dostępności Internetu

Firmie Puccini bardzo zależało na możliwości pracy stanowisk POS niezależnie od okresowych przerw w dostępie do Internetu, gdyż przypadki braku łączności z siecią zdarzały się już wcześniej. Rozwiązanie Comarch Retail POS wspiera sprzedaż zarówno w trybie online jak i offline, a odpowiednie dane są synchronizowane z bazą systemu Comarch ERP Altum po przywróceniu dostępu do Internetu. Rozwiązanie Comarch Retail POS umożliwia ponadto rejestrację sprzedaży produktów, które fizycznie znajdują się w salonie, ale których według systemu nie ma na stanie (np. nie wprowadzona jeszcze dostawa). Tym samym sprzedaż w sklepach może być prowadzona w sposób ciągły a obsługa klienta realizowana bez przeszkód. Dodatkowym wsparciem dla sprzedawców jest możliwość obsługi kilku transakcji jednocześnie, dzięki funkcjonalności „parkowania” sprzedaży. W rezultacie więcej niż jeden pracownik salonu może obsługiwać klientów na jednym stanowisku POS, co przyspiesza obsługę zwłaszcza w okresach wzmożonej sprzedaży. Rozwiązanie Comarch Retail POS realnie wspiera codzienną sprzedaż i w wymierny sposób przekłada się na zyski z transakcji realizowanych w sklepach stacjonarnych.

Korzyści osiągnięte dzięki rozwiązaniu Comarch Retail POS, wdrożonemu przez firmę Graphcom:

 

  • Zapewnienie pracownikom sklepów stacjonarnych dostępu do aktualnych informacji o produktach, zamówieniach ze sklepu internetowego do odbioru w salonie oraz stanie realizacji zamówień zatowarowania. W konsekwencji zautomatyzowanie i usprawnienie komunikacji wewnątrz-firmowej.
  • Wsparcie kierowników salonów w zakresie zarządzania stanami magazynowymi sklepów, dzięki automatycznym rekomendacjom zatowarowania salonów udostępnianym na stanowiskach POS.
  • Usprawniona sprzedaż produktów w sklepach stacjonarnych, dzięki widocznym na stanowiskach kasowych POS sugestiom dodatków, jak również widocznym informacjom o dostępnych rabatach przy zakupie zestawów produktów.
  • Sprawne rozliczenie rabatów oraz zestawów promocyjnych na stanowiskach POS, których wartość jest wyliczana przez system, co odciąża pracowników i pozwala skupić się na obsłudze klienta.
  • Poprawa jakości obsługi klientów, dzięki informacjom dostępnym na stanowiskach POS oraz funkcjonalnościom umożliwiającym sprawdzenie stanu realizacji zamówienia, statusu złożonej reklamacji, jak również umożliwieniu przesłania do klienta wiadomości SMS z poziomu stanowiska POS o dostępności towaru do odbioru w salonie.
  • Zapewnienie ciągłości sprzedaży dzięki możliwości pracy w trybie offline oraz obsłudze kilku sprzedaży jednocześnie (tzw. „parkowanie” sprzedaży), jak również sprzedaży na brakach towarowych, dzięki czemu klienci mogą bez przeszkód sfinalizować transakcję.

Graphcom Sp. z o.o. specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznych wyprodukowanych przez Comarch S.A. Firma Graphcom współpracuje zarówno z małymi, średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami. Od 2000 roku realizuje największe w kraju projekty wdrożeniowe Comarch ERP, koncentrując się na klientach z sektora produkcyjnego oraz e-commerce.

Graphcom wierzy, że kluczową wartością każdej firmy jest jej zdolność do korzystania z gromadzonych przez siebie danych (Data-Driven Company).

Opinie o wdrożeniu systemu Comarch ERP Altum przez firmę Graphcom w spółce Puccini:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*