MMOG/LE wersja 6 już jest w drodze do Ciebie!

Procesy SCM w przemyśle motoryzacyjnym nigdy nie stoją w miejscu. Aby zapewnić, że narzędzie oceny nadal spełnia najnowsze osiągnięcia i najnowsze trendy w SCM oraz jest dostosowane do organizacji przyszłości, katalog kryteriów  audytowych jest weryfikowany co 3 lata. Zespół autorski (AIAG/Odette oraz przedstawiciele OEM-ów i dostawców Tier-1) zakończył wielomiesięczną pracę nad wersją 6 globalnego standardu MMOG/LE (Materials Management Operations Guidelines/Logistics Evaluation), której główne osie rozwoju były wyznaczone następująco:

1. Wdrożenia procesów oceny SCM u poddostawców (Tier-2 oraz kolejnych poziomów w łańcuchu dostaw).

2. Przyspieszenie transformacji cyfrowej.

3. Poprawa planowania zdolności produkcyjnej.

4. Podnoszenie świadomości na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

5. Zwiększenie gotowości do zarządzania w kryzysie.

6. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa (ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem).

Co nowego w MMOG/LE wersji 6?

 Rozdział 1 – Strategia i doskonalenia

 • Nowość: Środowisko, polityka społeczna i ład korporacyjny (ESG) Podrozdział 1.2
 • Nowe kryteria 1.2.1.1. Uwzględnienie ESG  w planie strategicznym
 • Nowe kryteria 1.2.1.2. Zaangażowanie działu SC w plany działania ESG
 • Zarządzanie ryzykiem i rozwój Podrozdział 1.7 (przeniesiony z rozdziału 2): zwiększone wymagania
 • Nowe: Kryteria 1.7.2.3 Analiza systemów informatycznych łańcucha dostaw Tolerowane przestoje i czas powrotu do sprawności po awarii

Rozdział 2 – Organizacja pracy

 • Środowisko pracy i zasoby ludzkie Podrozdział 2.4: W trakcie przeglądu w celu lepszego reagowania na braki kadrowe
 • Nowość: Zarządzanie kryzysowe Podrozdział 2.5
 • Kryteria 2.5.1.1– 2.5.2.2. Przygotowanie do sytuacji siły wyższej; Powiadamianie klientów i dostawców;

Zarządzanie zakończeniem kryzysu i ponownym uruchomieniem; Nabyte doświadczenia

Rozdział 3 – Wydajność i planowanie produkcji

 • Planowanie mocy obliczeniowych Podrozdział 3.2
 • Nowe: Kryteria 3.2.1.1 Proces planowania strategicznego zgodny ze scenariuszem biznesowym
 • Kryteria 3.2.2.1. Połączenie dwóch kryteriów F3 dotyczących przeglądu zasobów produkcyjnych po prognozach (DELFOR) oraz harmonogramy wysyłek (DELJIT)
 • Nowość: Stopniowe wycofywanie części podrozdział 3.4
 • Kryteria 3.4.1.1 i 3.4.1.2 Zarządzanie częściami stopniowo wycofywanymi, przeniesione z podrozdziału 5.2 Inwentaryzacja, obecnie F3s
 • Integracja systemów Podrozdział 3.5
 • Kryteria 3.5.1.1. Połączenie dwóch kryteriów F3 dotyczących integracji prognoz (DELFOR) i harmonogramów dostaw (DELJIT)
 • Kryteria 3.5.2.1. System planowania automatycznie generuje harmonogramy dostawców, teraz F3

Rozdział 4 – Interfejs klienta

 • Nazwa podrozdziału 4.1 z Komunikacja na Współpraca / Collaboration

Rozdział 5 – Produkcja i kontrola produktu

 • Podrozdział 5.2 Inwentaryzacja: redukcja z 23 do 12 kryteriów

Rozdział 6 – Interfejs dostawcy

 • Podrozdział 6.1 przemianowany z Komunikacja na Współpraca / Collaboration
 • Nowość:  Podrozdział 6.2 Zgodność dostawców względem wymogów
 • Przekazanie wymogów ESG dostawcom i poddostawcom
 • Nowość:  Podrozdział 6.9 Odporność łańcucha dostaw
 • Kryteria 6.9.1.1 i 6.9.1.2.  Kaskadowy proces oceny ryzyka i plany awaryjne

Dla osób zainteresowanych szczegółami wersji 6 MMOG/LE prosimy o kontakt z Jarosławem Jaśkiewiczem GSM: + 48  538 112 639, email: jaroslaw.jaskiewicz@dsr.com.pl

i oferujemy udział w szkoleniu w dniach 20 i 21.04.2023 więcej szczegółów również pod linkiem: https://www.dsr.com.pl/mmog-szkolenie/

Wykorzystanie zaawansowanych technologii do automatyzacji i integracji procesów łańcucha dostaw

Pierwszym krokiem w automatyzacji podstawowych procesów łańcucha dostaw jest wdrożenie oprogramowania ERP służącego do efektywnego planowania i zarządzania całym podstawowym łańcuchem dostaw, produkcją, usługami, finansami i innymi procesami organizacji. ERP synchronizuje raportowanie i automatyzację, eliminując potrzebę utrzymywania oddzielnych baz danych i arkuszy kalkulacyjnych, które muszą być ręcznie łączone w celu generowania raportów i/lub przeprowadzania analizy danych w celu podejmowania decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym.

Platforma ERP pozwala organizacjom szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków biznesowych i wykorzystywać zaawansowane technologie (takie jak data lakes, machine learning, robotic process automation,  connected IoT devices). Zapewnia to zgodność procesów biznesowych z jednoczesnym wczesnym ostrzeganiem w stale zmieniającym się środowisku biznesowym. Pozwala również organizacjom rozszerzyć funkcjonalność ERP za pomocą dodatkowych aplikacji, aby dostosować się do zmian warunków biznesowych branży.

W organizacji skoncentrowanej na łańcuchu dostaw platforma ERP w chmurze (ERP in Cloud) zapewnia pełną widoczność całego łańcucha dostaw organizacji poprzez integrację oraz automatyzację procesów jakości i dostaw z klientami/ dostawcami, a także rozszerzanie krytycznych informacji na partnerów łańcucha dostaw za pośrednictwem portalu. Przykładowo, stosując możliwości uczenia maszynowego, platforma ERP w chmurze może uniknąć kosztownych zakłóceń, przewidując, a następnie ostrzegając, gdy maszyna wymaga naprawy, dostawca lub prognoza klienta jest niedokładna. Wbudowane w platformę narzędzia analityczne i KPI zapewniają organizacji wgląd w biznes w czasie rzeczywistym w celu lepszego podejmowania decyzji, co prowadzi do poprawy wydajności łańcucha dostaw i zmniejszenia całkowitych kosztów.

Po usunięciu ręcznych procesów i zastąpieniu ich systemem ERP opartym na platformie, dane mogą być  łatwo i proaktywnie analizowane w całym przedsiębiorstwie. W tym momencie dane dotyczące jakości i łańcucha dostaw mogą być wykorzystane do rozpoczęcia cyfrowej transformacji organizacji.

Termin szkolenia: 20-21.04.2023

Miejsce: Hotel Haston City ul. Irysowa 1/3, 51-117 Wrocław

***


MMOG/LE  (Materials Management Operations Guidelines/Logistics Evaluation) jest narzędziem służącym do oceny wiedzy i możliwości zarządzania łańcuchem dostaw w zakładach produkcji i logistyki motoryzacyjnej na całym świecie. Jest on zgodny z celami globalnego standardu jakości IATF16949 i używa terminologii zgodnej z tą normą. Od momentu wprowadzenia w 2004r. MMOG/LE stał się standardowym narzędziem branżowym do oceny procesów SCM producentów OEM (montażystów pojazdów) oraz tysięcy dostawców Tier 1 i Tier 2 w odniesieniu do tego, co jest uważane za najlepszą praktykę działania. Znacznie ułatwia wyjaśnianie operacji łańcucha dostaw i wykazywanie ciągłego doskonalenia zarówno klientom zewnętrznym, jak i kierownictwu firmy.

***

DSR S.A. jest dostawcą rozwiązań IT, zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe, niezbędne do obsługi aplikacji biznesowych DSR 4FACTORY oraz oferuje kompleksowe wsparcie oraz opiekę w zakresie ich utrzymania i rozbudowy. Oprogramowanie i usługi z portfolio DSR 4FACTORY, są stale rozwijane i dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, w celu poprawy ich produktywności oraz zwiększenia konkurencyjności. DSR to obecnie jedno z największych centrów kompetencyjnych dla firm produkcyjnych w Polsce (ponad 80. doświadczonych ekspertów: konsultantów, kierowników projektów, analityków i programistów). Kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych osiągających w sumie ponad 50 mld złotych przychodu rocznie i posiadających ponad 58 tys. pracowników. Rozwiązania DSR 4FACTORY są niezbędnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych na drodze do Przemysłu 4.0.

Dodatkowych informacji udziela:

Jarosław Jaśkiewicz

Project Manager

DSR S.A.

GSM: + 48  538 112 639

email: jaroslaw.jaskiewicz@dsr.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*