Jak zarządzać procesem produkcyjnym?

Firmy, które odniosły sukces, wiedzą, że poprawa wydajności ich infrastruktur zmniejsza koszty, zwiększa ich konkurencyjność i zdolność do wzrostu. SimplyMobile jako kompleksowe rozwiązanie, pozwala na ciągłe monitorowanie stanu infrastruktury i wydajności zasobów, ocenę gromadzonych danych w celu identyfikacji kluczowych trendów i anomalii, prognozowanie potencjalnych problemów oraz podejmowanie trafnych decyzji, które pozwolą na rozwój prowadzonej działalności.

W ramach wielu zakładów produkcyjnych realizujących złożone procesy produkcyjne kluczowy jest elektroniczny nadzoru nad przekazanymi do realizacji zleceniami produkcyjnymi. W wielu przypadkach stratom produkcyjnym można uniknąć.

Kluczowe jest posiadanie pełnej i za razem aktualnej technologii wytworzenia „receptury” dostępnej dla operatora na każdym z etapów realizacji zlecenia. Zidentyfikowanie nieprawidłowości na wczesnym etapie produkcji oraz podjęcie natychmiastowych działań zmniejszy bądź wręcz eliminuje straty. Dodatkowo odpowiedni nadzór nad procesem zwiększy jakość wytwarzanych produktów oraz zwiększy zadowolenie odbiorców.

Standardową procedurą mającą na celu prowadzenie tego typu działań jest „Raport produkcyjny”. Niestety ze względu na dużą różnorodność i zmienność raportowanych danych pomimo wszechobecnej informatyzacji większości obszarów przedsiębiorstw bardzo często ten właśnie obszar pozostaje w arkuszach Excel lub wręcz w wersji papierowej.

W tym miejscu należy podkreślić, że aktualnie z pomocą przychodzą najnowsze technologie których zastosowanie pozwoli na znaczące zwiększenie skuteczności nadzoru nad realizacją zleceń produkcyjnych.

Jesteśmy przekonaniu, że wykorzystanie dedykowanego modułu SimplyMobile do mobilnego i zarazem prostego raportowanie produkcji na urządzeniach mobilnych współpracujących z technologią RFID/QR pozwala na rejestrację danych w czasie rzeczywistym.

Mobilność i prostota wdrażanych rozwiązań jako gwarancja pozyskiwania rzeczywistych i kompletnych danych na podstawie których jest możliwe podejmowanie trafnych decyzji. W ramach realizowanych projektów gwarantujemy osiągniecie korzyści biznesowych określanych w pierwszym etapie realizacji projektu.

Podstawowymi elementami modułu SimplyMobile jest:

 • Dedykowanych mechanizm do definiowanie receptury,
 • Ewidencja lub integracja w zakresie zleceń produkcyjnych z precyzyjną informacją o technologii wytworzenia produktu,
 • Definicja i nadzór czynności kontrolnych wraz z prostym w obsłudze mechanizmem ich rejestrowania,
 • Urządzenie mobilne do potwierdzania wykonania z jednoczesną kontrolą zgodności czynności lub towarów z recepturą,
 • Wykorzystaniem technologii RFID oraz kodów QR który pozwala na automatyczne wykrywanie nieprawości,
 • Mechanizm do szybkiej rejestracji zidentyfikowanych problemów obejmujący również ich klasyfikację,
 • Powiadomienia o zidentyfikowanych nieprawidłowościach poprzez powiadomienia oraz wizualizację ANDON.

Kluczowyme korzyści z wdrożenia SimplyMobile to:

 • Ograniczenie prac administracyjnych,
 • Zwiększenie jakości produkowanego asortymentu,
 • Automatyzacja procesu nadzoru nad procesem produkcji,
 • Zmniejszenie strat produkcyjnych wynikających z błędów operatora,
 • Redukcja kosztów magazynowych,
 • Zwiększenie efektywności pracy pracowników.

Uruchamiane SimplyMobile do raportowanie zleceń produkcyjnych na urządzeniach mobilnych może stanowić uzupełnienie dla wykorzystywanego systemów ERP a standardowe mechanizmy integracji mogą zagwarantować wymianę wymaganych informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*