Jak szybko dostosować oprogramowanie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa?

System klasy ERP obsługuje zdecydowaną większość standardowych procesów realizowanych we wszystkich obszarach działalności biznesowej. Dlatego skuteczne zarządzanie firmą bez wsparcia tego rodzaju oprogramowania jest w zasadzie niemożliwe. Jednak przy tak dużej dynamice zmian, jaką obecnie obserwujemy, przedsiębiorstwa coraz częściej stają przed koniecznością obsługi procesów unikalnych. A to wymaga rozszerzenia funkcjonalności systemów ERP lub wdrażania dedykowanych rozwiązań informatycznych.

Producenci oprogramowania regularnie aktualizują swoje narzędzia odpowiednio do zmieniających się potrzeb użytkowników, ale też wymagań prawnych czy gospodarczych. Wprowadzane modyfikacje mają charakter uniwersalny i takie też są systemy klasy ERP i systemy dziedzinowe, które odpowiadają wspólnym potrzebom przedsiębiorstw. Ich zadaniem jest przede wszystkim integracja i porządkowanie standardowych procesów realizowanych w firmie lub jej obszarach, jak choćby produkcja. Dlatego, mimo regularnych aktualizacji do nowszych wersji, systemy ERP i systemy dziedzinowe w swej podstawowej formie nie będą obsługiwały procesów specyficznych, charakterystycznych dla prowadzonej działalności lub powstałych pod wpływem zmian rynkowych. W takiej sytuacji niezbędna jest rozbudowa oprogramowania, która może być dokonana poprzez modyfikację jego struktury lub integrację z nowym narzędziem.

Modernizacja struktury oprogramowania

Modyfikacje oprogramowania mogą obejmować mniejsze zmiany o charakterze adaptacyjnym lub większe o charakterze typowo funkcjonalnym. W pierwszym przypadku chodzi o dostosowanie narzędzia do preferencji użytkowników i specyfiki danej firmy. W drugim natomiast o uzupełnienie narzędzia o całkiem nowe funkcje potrzebne do realizacji celów biznesowych.

Niektóre rozwiązania dostępne na rynku dają możliwość samodzielnego wprowadzania zmian o charakterze adaptacyjnym, bez konieczności stosowania zewnętrznych narzędzi, angażowania dostawcy czy zespołu programistów. Przykładem takiego rozwiązania jest system zarządzania produkcją TimeLine, który posiada wbudowane narzędzie Rapid Application Development pozwalające użytkownikowi administracyjnemu z poziomu systemu zmieniać istniejące lub tworzyć nowe elementy w obrębie interfejsów, szablonów formularzy i bazy danych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w wymienionych obszarach administrator może dodać nowy obiekt, jak kontrolka, przycisk, zakładka, pole itp. Zastosowanie narzędzia typu RAD zwiększa ekonomię użytkowania systemu i zapewnia swobodę w zakresie jego modyfikowania oraz utrzymania.

Zdarza się jednak, że oprogramowanie wymaga przebudowy w znacznie większym zakresie. Modyfikacje dokonywane są w obrębie modułu celem dodania nowych, brakujących czy też w danym momencie potrzebnych funkcjonalności, ułatwienia bądź w ogóle umożliwienia integracji czy zapewnienia płynnej współpracy i wymiany danych z innymi rozwiązaniami informatycznymi. Do tak rozbudowanych prac modernizacyjnych angażowany jest już zespół programistów, który odpowiada zarówno za przygotowanie komponentów rozszerzających funkcjonalność oprogramowania, jak i opracowanie mechanizmów ich działania. A niestety, im większe prace modernizacyjne, tym większy związany z tym koszt. Nie wspominając już o długim okresie oczekiwania na wdrożenie wymaganych modyfikacji, ewentualnych przerwach w użytkowaniu systemu czy w ogóle ryzyku zakłócenia ciągłości procesów realizowanych przez firmę.

Integracja z dedykowaną aplikacją

W sytuacji, gdy konieczna staje się szybka modyfikacja oprogramowania czy automatyzacja nowych procesów, alternatywą dla modernizacji przeprowadzanych metodą kodowania jest technologia low-code. Umożliwia rozbudowę funkcjonalną systemów ERP i systemów dziedzinowych bez ingerowania w ich strukturę, bezpieczną integrację dowolnych rozwiązań informatycznych czy też dostosowanie narzędzi do działania na urządzeniach mobilnych.

Przykładem rozwiązania opartego na technologii low-code jest platforma nAxiom, która pozwala szybko tworzyć indywidualnie dopasowane aplikacje i integrować je z dowolnym oprogramowaniem w jednym, spójnym i skalowalnym środowisku informatycznym. Aplikacje budowane są z gotowych komponentów, dzięki czemu powstają w znacznie krótszym czasie niż metodą programowania. W dowolnym momencie można je modyfikować, a prototypowanie wprowadzanych zmian dokonywane jest na bieżąco, nawet w trakcie użytkowania aplikacji, ale bez wpływu na płynność realizowanych procesów.  

Technologia low-code to wysoce elastyczne podejście do cyfryzacji procesów, również tych unikalnych, dla których brakuje dedykowanych funkcjonalności w użytkowanym oprogramowaniu. Znajduje zastosowanie we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa, dając możliwość szybkiego reagowania na zmiany i sprawnego dostosowywania się do wymagań otoczenia.

Podsumowanie

Potrzeba wprowadzania modyfikacji w systemach ERP czy systemach dziedzinowych to naturalna kolej rzeczy. Wynika z rozwoju przedsiębiorstwa i pojawiających się w związku z tym nowych procesów, do których obsługi oprogramowanie użytkowane przez wiele lat bardzo często nie jest w pełni lub w ogóle dostosowane. Aby więc móc myśleć o utrzymaniu, a nawet zwiększeniu konkurencyjności na coraz bardziej wymagającym rynku, nie można zapominać o udoskonaleniach w obszarze informatyzacji, szczególnie tych o wysokim stopniu elastyczności, dzięki którym przedsiębiorstwo będzie w stanie efektywnie funkcjonować i szybko odpowiadać na potrzeby rynku.

OPTeam SA

Tajęcina 113

36-002 Jasionka

tel. 17 867 21 00

tel. 17 859 68 45

kom. 668 345 573

e-mail: opteam@opteam.pl

https://opteam.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*