Inwestycje firm z branży Automotive.

Na zlecenie PSI Polska, firma badawcza PMR przeprowadziła w I kwartale 2019 roku badanie na grupie 222 polskich firm z branży produkcji maszyn i urządzeń, mebli, wyrobów z metali i produkcji samochodów oraz sprzętu transportowego. Badaniem zostały objęte średnie i duże firmy o obrotach co najmniej 20 mln PLN, zatrudniające powyżej 50 pracowników oraz posiadające wdrożony system ERP.

 

6 na 10 firm z branży automotive planuje wzrost nakładów na systemy informatyczne

Producenci samochodów oraz pozostałego sprzętu transportowego to branża, która w większym stopniu, w stosunku do ogółu badanych, inwestuje w rozwiązania informatyczne. 60% firm z branży automotive planuje zwiększenie nakładów na systemy informatyczne w 2019 roku. Producenci samochodów będą również więcej inwestowali w badania i rozwój (46%), kadry (44%), maszyny i urządzenia (46%) oraz nieruchomości (33%).

 

 

Inwestycja w system MES najważniejsza dla branży automotive

W najbliższych 3 latach firmy z branży automotive planują wdrożyć przede wszystkim system realizacji produkcji MES (ang. Manufacturing Execution System) oraz CMMS (ang. Computerised Maintenance Management Systems) oferujący wsparcie utrzymania ruchu. Wszystkie badanie podmioty posiadały wdrożony system klasy ERP (warunek udziału w badaniu), a 59% firm obecnie wykorzystuje system zarządzania magazynem WMS (ang. Warehouse Management System).

 

 

Kryteria wyboru dostawcy oprogramowania dla produkcji 

Producenci samochodów i innego sprzętu transportowego, z większym stopniu niż ogół badanych, przy wyborze oprogramowania dla produkcji kierują się zakresem funkcjonalnym systemu, kompetencjami zespołu wdrożeniowego oraz obsługą serwisową. Częściej też decydując o wyborze dostawcy kierują się wymogami narzuconymi z góry. 

 

 

Okiem eksperta rynku systemów zarządzania produkcją

„Wyniki badania zrealizowanego przez PMR na zlecenie PSI pokazują, że firmy produkcyjne z branży automotive widzą dla siebie szansę rozwoju poprzez inwestowanie w innowacyjne rozwiązania informatyczne. Producenci samochodów, ale również dostawcy dla automotive, muszą spełniać najwyższe normy jakości stawiane w tej branży, jednocześnie zapewniając szybką i terminową realizację zamówień. Z naszego doświadczenia w realizacji projektów wdrożenia systemów klasy MES wynika, że bogaty funkcjonalnie system pomaga w efektywnym zarządzaniu procesami produkcyjnym, a ciągłe wsparcie klienta w procesie wdrożenia procentuje skróceniem lead time oraz zwiększeniem terminowości produkcji.”

 

Aleksander Faleńczyk
Senior Sales Manager PSI Polska Sp. z o.o.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*