GRAFFITI.ERP – SYSTEM KLASY MRPII


Oprogramowanie zostało zaprojektowane z myślą o firmie zarówno produkcyjnej jak i stricte handlowej. Niemal każdy przejaw aktywności nowoczesnego przedsiębiorstwa, średniego i dużego, znajduje swój odpowiednik funkcjonalny w Graffiti.ERP. Szczególnie dużo energii poświęcono wspomaganiu produkcji i logistyki, czego wyrazem są narzędzia efektywnie wspierające wiele rodzajów planowania i zarządzania zasobami.

Obok tradycyjnych rozwiązań – jak Finanse i Księgowość, Sprzedaż, Gospodarka Magazynowa, Logistyka, Produkcja, Kadry i Płace – Graffiti.ERP oferuje dodatkowe funkcjonalności, znacznie rozszerzające podstawowe możliwości. Przykładami są system CRM obsługujący kontakty z klientami, Graffiti Projekty do obsługi wieloetapowych zadań zespołowych, aplikacja Graffiti@, która przez Internet udostępnia uprawnionym klientom wskazane zasoby firmy, czy wreszcie moduł Hurtownia Danych.

Graffiti.ERP to także rozwiązania specjalizowane, które przekładają potrzeby konkretnych branż na język systemu ERP.

Przykładami są tu Graffiti Zakłady Mięsne dla zakładów przetwórstwa mięsnego; Graffiti Remonty dla przedsiębiorstw remontowych, zakładów naprawczych taboru kolejowego, stoczni remontowych itp.; Graffiti Transport dla firm transportowych i.in.

Rozwój Graffiti.ERP został starannie przemyślany – głównie w kontekście potrzeb klientów, ale także wobec słabych punktów istniejących rozwiązań, możliwości przezwyciężania realnych problemów poprzez praktyczne rozwinięcia akademickiej wiedzy, wreszcie wobec nowych możliwości oferowanych przez zaawansowane technologie. Ten proces trwał od początku istnienia Graffiti.ERP S.A. i trwa nieprzerwanie do dziś.

Oprogramowanie Graffiti.ERP stworzone przez PC Guard SA nie jest po prostu produktem w rozumieniu marketingowym. To narzędzie, bez którego trudno byłoby nam zrealizować rzeczywisty cel działań wdrożeniowych.

Prace konsultantów można zasadniczo podzielić na następujące sfery aktywności:

 • Rozpoznanie dziedziny problemu
 • Stworzenie i weryfikacja specyfikacji wymagań odbiorcy systemu
 • Stworzenie modelu procesowego przepływu informacji
 • Stworzenie planu mierzalnych korzyści z zastosowań systemu informatyki
 • Nakreślenie granic i wymagań względem systemu informatyki
 • Stworzenie sposobu zastosowań oraz konfiguracji systemu Graffiti.ERP dla przyjętych założeń
 • Szkolenia

Dzięki powyższym działaniom, poprzez formalizację najważniejszych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, możliwe jest wprowadzenie zmian udrażniających organizację pracy oraz umożliwiających dostęp do informacji menedżerom przedsiębiorstwa.

Zakres działań towarzyszących wdrażaniu zależy przede wszystkim od skali projektu, na którą wpływ mają:

 • Złożoność procesów biznesowych
 • Zakres funkcjonalny wspomagany oprogramowaniem
 • Wielkość przedsiębiorstwa
 • Topografia stacji klienta
 • Kultura techniczna odbiorcy itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*