IFS i Astea International informują o zawarciu ostatecznej umowy

Integracja dwóch działających od wielu lat przedsiębiorstw o ustalonej renomie wzmocni czołową pozycję zajmowaną na rynku przez ich rozwiązania w zakresie FSM (Field Service Management)

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, poinformował o zawarciu ostatecznej umowy dotyczącej nabycia Astea International, globalnej firmy zajmującej się produkcją oprogramowania. Połączona firma będzie w stanie obsłużyć liczniejsze grono klientów w większej liczbie krajów dzięki powiększeniu sieci partnerów i wyjątkowym kompetencjom poszerzonego zespołu pracowników.
 

IFS odnotowuje znaczny wzrost organiczny w obszarze rozwiązań do zarządzania serwisem w terenie. W okresie od początku roku 2019 przychody ze sprzedaży licencji zwiększyły się o 119%*. Dzięki połączeniu z firmą Astea korporacja IFS będzie mogła poszerzyć zakres swojego działania. Obecnie obsługuje już ponad 10 tysięcy klientów z całego świata, z czego około 8 tysięcy stanowią przedsiębiorstwa korzystające z rozwiązań do zarządzania obsługą serwisową. Przewidywana wartość wskaźnika wzrostu przychodów z licencji FSM w roku 2020 wynosi 40%, przy czym według prognoz 80% tych przychodów stanowić będą opłaty okresowe.

Od wielu lat IFS dostarcza klientom rozwiązania, które wspierają realizację różnorodnych zadań związanych z zarządzaniem obsługą serwisową. Obejmuje to zarówno skomplikowane prace w terenie, jak i transakcyjne funkcje ustalania harmonogramów i tras pracowników terenowych. Dzięki uzupełnieniu zaawansowanej platformy o rozwiązania Astea połączona firma zyska nowe możliwości uwzględnienia istotnych trendów branżowych, takich jak serwicyzacja, z czym wiązać się będą dodatkowe korzyści dla klientów ze wszystkich obsługiwanych sektorów.

Astea ma podobne doświadczenia, jeśli chodzi o zakres współpracy z klientami i sektory rynku, w których działa. Rozwiązania tej firmy przeznaczone są dla średnich i dużych przedsiębiorstw z branży telekomunikacji, systemów sterowania i urządzeń pomiarowych, systemów ochrony przeciwpożarowej i systemów ochrony, sprzętu medycznego, produkcji przemysłowej, przemysłu maszynowego i produkcji wyposażenia dla handlu detalicznego. Wśród klientów firmy Astea znajdują się największe globalne korporacje i przedsiębiorstwa z listy Fortune 500 z całego świata.

„Obie firmy oraz ich klienci, partnerzy i pracownicy odniosą korzyści dzięki połączeniu naszych doświadczeń i wiedzy specjalistycznej” — powiedział Darren Roos, prezes korporacji IFS. „Prezes Zack Bergreen wspólnie ze swoim zespołem zbudował firmę liczącą się na rynku rozwiązań do zarządzania usługami serwisowymi w terenie. Astea pozyskała znakomitych klientów z najwyższej półki, a przy tym zatrudnia niezwykle kompetentnych pracowników i dysponuje bogatą ofertą produktów. Dzięki tej transakcji możemy stworzyć najbardziej atrakcyjną w branży ofertę produktów FSM i kontynuować prace nad rozwiązaniami przynoszącymi klientom coraz więcej korzyści”. Darren Roos dodał: „Jeśli chodzi o wartość dostarczaną klientom, wspólnie jesteśmy w stanie zaoferować bez wątpienia więcej niż zwykłą sumę korzyści zapewnianych niezależnie przez nasze firmy”.

Z kolei Zack Bergreen, prezes i założyciel firmy Astea, stwierdził: „Od dawna imponował nam rozwój IFS i globalny zakres działania tej korporacji. Wiemy, że podobnie jak w naszym przypadku jej podejście do zarządzania usługami w terenie jest ukierunkowane na potrzeby klienta. Jestem wdzięczny za zaangażowanie, jakim wykazali się nasi pracownicy. Dzięki niemu mogliśmy rozpocząć transformację, której zwieńczeniem możemy pochwalić się w naszym dzisiejszym komunikacie”. Zack Bergreen dodał: „W trakcie tego procesu poznałem bliżej Darrena i członków jego zespołu. Cieszę się niezmiernie, że we współpracy z IFS będziemy mogli zaoferować klientom najlepsze rozwiązania do zarządzania usługami serwisowymi w terenie”.

Pozycja IFS zajmowana na rynku rozwiązań FSM jest potwierdzona przez globalne firmy analityczne takie jak Gartner, który w raportach Magic Quadrant for Field Service Management Software od roku 2014 nieprzerwanie umieszcza IFS w grupie liderów określanej jako Leader Quadrant. Również Astea należy do niewielkiej grupy przedsiębiorstw docenionych przez firmę Gartner ze względu na zaawansowane funkcje produktów i grono stałych klientów, w tym międzynarodowych korporacji.

Transakcja została jednogłośnie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą spółki Astea International. Na przeprowadzenie transakcji muszą wyrazić jeszcze zgodę udziałowcy spółki, w tym akcjonariusz większościowy, prezes i założyciel. który wspólnie z dyrektorem finansowym podpisał porozumienie w sprawie głosowania dotyczącego zawarcia transakcji. Przewidywany termin finalizacji transakcji to czwarty kwartał 2019 r.

* Pierwsze półrocze 2019 r. w porównaniu z pierwszym półroczem 2018 r.


Anna Machol, PR for IFS in Poland. Phone: +48 512 134 493, anna.machol@ifs.com

Informacje o firmie IFS 

IFS opracowuje i dostarcza oprogramowanie dla przedsiębiorstw z całego świata, które zajmują się produkcją i dystrybucją wyrobów, budową i utrzymaniem aktywów oraz zarządzaniem działalnością ukierunkowaną na usługi. Specjalizacja branżowa naszych pracowników i rozwiązań oraz zaangażowanie w zapewnianie korzyści każdemu z naszych klientów pozwoliły firmie IFS zdobyć pozycję cenionego lidera i najczęściej polecanego dostawcy w naszym sektorze. Nasz zespół składa się z 3700 pracowników i coraz większej sieci partnerów. Wspierają oni ponad 10 000 klientów na całym świecie w kwestionowaniu statusu quo i zdobywaniu przewagi nad konkurencją. Nasze oprogramowanie dla przedsiębiorstw może pomóc Twojej firmie już dziś — więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem ifs.com.

Dołącz do nas na Twitterze: @IFSPoland

Zapraszamy na blog firmy IFS pod adresem https://blog.ifs.com/, gdzie omawiane są technologie, nowe rozwiązania i ciekawe pomysły.

Informacje o firmie Astea

Astea International jest globalnym liderem rynku rozwiązań do zarządzania usługami serwisowymi w terenie i pracownikami mobilnymi, uwzględniających wszystkie podstawowe elementy zarządzania pełnym cyklem życia usług, czyli zarządzanie klientami, zarządzanie serwisem, zarządzanie aktywami, zarządzanie logistyką tradycyjną i logistyką zwrotów oraz zarządzanie pracownikami mobilnymi i funkcje optymalizacji ich pracy. Rozwiązania technologiczne firmy Astea pozwalają najlepszym na świecie przedsiębiorstwom zorientowanymi na usługi osiągać większe zyski, a zarazem zapewnić odpowiedni poziom zadowolenia klientów i właściwe poziomy realizacji usług dzięki proaktywnym mechanizmom komunikacji. Mechanizmy te umożliwiają bezproblemową, spójną i w wysokim stopniu spersonalizowaną obsługę we wszystkich punktach kontaktu w ramach relacji z klientami. Rozwiązania firmy Astea łączą procesy, ludzi, komponenty techniczne i informacje, pozwalając całemu przedsiębiorstwu skoncentrować działania na tworzeniu wartościowych produktów i usług w warunkach ostrej konkurencji na międzynarodowym rynku.
www.astea.com

Firma Foros jest wyłącznym doradcą finansowym IFS w kwestiach związanych z tą transakcją.

Firma Stifel jest wyłącznym doradcą finansowym niezależnej komisji specjalnej powołanej przez spółkę Astea International Inc.

Zastrzeżenie dotyczące stwierdzeń dotyczących przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera pewne stwierdzenia dotyczące transakcji między firmami Astea i IFS będące stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości (ang. „forward-looking statements”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r. Stwierdzenia tego rodzaju można rozpoznać po użyciu słów takich jak „powinien”, „może”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „szacować”, „planować”, „prognozować”, „zamierzać”, „uważać” oraz innych sformułowań o podobnym znaczeniu i podobnej wymowie. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można także rozpoznać po tym, że nie odnoszą się bezpośrednio do faktów historycznych i zdarzeń bieżących. Takie stwierdzenia oparte są na aktualnych oczekiwaniach i wiążą się z nimi w naturalny sposób czynniki ryzyka, niepewność i założenia sprawiające, że faktyczne wyniki mogą się w istotny sposób różnić od oczekiwań przedstawionych w momencie publikacji niniejszego komunikatu. Takie czynniki ryzyka obejmują w szczególności: (1) możliwość, że transakcja nie zostanie sfinalizowana lub wystąpią opóźnienia w jej finalizacji; (2) niekorzystny wpływ na cenę rynkową akcji zwykłych spółki Astea i na jej wyniki operacyjne w związku z niemożnością zawarcia transakcji; (3) niekorzystny wpływ na cenę rynkową akcji spółki Astea związany z informacją o zawarciu transakcji lub kolejnymi komunikatami dotyczącymi transakcji, lub z zawarciem transakcji albo jej finalizacją; (4) nieprzewidziane trudności lub wydatki związane z transakcją; (5) postępowania sądowe wszczęte przeciwko spółce Astea i innym podmiotom w związku z transakcją; (6) zakłócenia w realizacji bieżących planów i działań spowodowane ogłoszeniem informacji o zawarciu transakcji i jej przebiegiem; (7) potencjalne trudności z rotacją pracowników w związku z ogłoszeniem informacji o zawarciu transakcji i jej przebiegiem; (8) reakcję klientów, dostawców i konkurencji na fakt ogłoszenia informacji o zawarciu transakcji; (9) możliwość zachowania siły marki; (10) skutki zmian warunków gospodarczych, politycznych i społecznych na rynkach, na których działa spółki Astea; (11) zmiany preferencji klientów; (12) możliwości opracowywania i prowadzenia sprzedaży nowych, innowacyjnych produktów.

Jeśli w stwierdzeniu dotyczącym przyszłości wyrażone zostanie oczekiwanie lub przekonanie dotyczące przyszłych wyników lub działań, nie ma żadnej pewności, że dane stwierdzenie, oczekiwanie lub przekonanie zostanie zrealizowane, a wynik osiągnięty. Faktyczne wyniki mogą się w istotny sposób różnić od naszych oczekiwań, planów i przewidywań. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są jedynie przewidywaniami i oszacowaniami, które z założenia wiążą się z pewnymi czynnikami ryzyka, trendami i niepewnością, a wiele z takich czynników pozostaje poza kontrolą firm IFS i Astea lub nie ma możliwości ich dokładnego przewidzenia, zaś wystąpienia niektórych być może nawet nie da się obecnie przewidzieć. Nie ma gwarancji, że Astea lub IFS zrealizują jakiekolwiek przedstawione oczekiwania, a ponadto żadna z tych firm nie przyjmuje odpowiedzialności za dokładność i kompletność stwierdzeń dotyczących przyszłości. Przyszłe zdarzenia i faktyczne wyniki (finansowe i inne) mogą się w istotny sposób różnić od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości na skutek wielu czynników, w tym czynników ryzyka wymienionych w odpowiednim paragrafie sprawozdań przedkładanych przez spółkę Astea Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission — SEC). Inne nieznane lub nieprzewidywalne czynniki również mogą mieć istotny, negatywny wpływ na przyszłe wyniki, wydajność i osiągnięcia spółki Astea.

Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie zostały oparte na informacjach dostępnych dla firm Astea i IFS w momencie jego opublikowania. Żadna z tych firm nie jest zobowiązana do aktualizacji lub modyfikacji wszelkich takich stwierdzeń dotyczących przyszłości, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami prawa.

Dodatkowe informacje i dostępne źródła

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty nabycia lub sprzedaży ani zachęty do nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, ani też zachęty do jakiegokolwiek głosowania lub wyrażenia zgody. Niniejszy komunikat dotyczy propozycji nabycia spółki Astea przez firmę IFS. W związku z transakcją Astea przedłoży odpowiednie materiały komisji SEC. INWESTOROM I POSIADACZOM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZALECA SIĘ ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJĄ DLA AKCJONARIUSZY I INNYMI ISTOTNYMI MATERIAŁAMI PO OCH OPUBLIKOWANIU, PONIEWAŻ TAKIE DOKUMENTY ZAWIERAĆ BĘDĄ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁKI ASTEA ORAZ TRANSAKCJI. Wszystkie ostateczne informacje dla akcjonariuszy zostaną przesłane pocztą akcjonariuszom spółki Astea, gdy staną się dostępne. Inwestorzy i posiadacze papierów wartościowych spółki Astea będą mogli uzyskać bezpłatne kopie tych dokumentów (po ich udostępnieniu), a także innych dokumentów przedłożonych komisji SEC przez spółkę Astea, w serwisie WWW komisji pod adresem http://www.sec.gov. Ponadto inwestorzy będą mogli nieodpłatnie uzyskać kopie informacji dla akcjonariuszy oraz innych istotnych dokumentów (po ich udostępnieniu) w serwisie internetowym firmy Astea pod adresem https://astea.com/about-us/investor-relations/ lub po skontaktowaniu się z działem kontaktów z inwestorami spółki Astea za pośrednictwem poczty elektronicznej po wysłaniu wiadomości na adres mkreps@darrowir.com lub telefonicznie pod numerem (214) 597-8200.

Uczestnicy procedury pozyskiwania pełnomocnictw

Spółka Astea i jej dyrektorzy i członkowie zarządu oraz spółka IFS i jej dyrektorzy i członkowie zarządu mogą zostać uznani za uczestników procedury pozyskiwania pełnomocnictw od akcjonariuszy spółki Astea w związku z proponowaną transakcją. Informacje o dyrektorach i członkach zarządu spółki Astea i posiadanych przez nich akcjach zwykłych tej spółki zostały przedstawione w informacji dla akcjonariuszy przesłanej w związku z dorocznym zgromadzeniem akcjonariuszy spółki Astea w roku 2019, przedłożonej komisji SEC 30 kwietnia 2019 r., oraz w innych dokumentach przedłożonych komisji SEC przez spółkę Astea i jej dyrektorów i członków zarządu. Dokumenty te można uzyskać nieodpłatnie ze wskazanych powyżej źródeł. Inwestorzy mogą uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące bezpośrednich i pośrednich interesów uczestników procedury pozyskiwania pełnomocnictw po zapoznaniu się ze wstępnymi i ostatecznymi informacjami dla akcjonariuszy oraz innymi istotnymi dokumentami dotyczącymi transakcji po ich udostępnieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*