IFS finalizuje przejęcie firmy Astea International — globalnego dostawcy oprogramowania do zarządzania serwisem w terenie

Integracja dwóch działających od wielu lat przedsiębiorstw o ustalonej renomie wzmacnia czołową pozycję zajmowaną na rynku przez ich rozwiązania FSM (Field Service Management)

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, poinformował o finalizacji nabycia 100% akcji Astea International, globalnej firmy zajmującej się produkcją oprogramowania. 
 

W wyniku tej transakcji, o której po raz pierwszy poinformowano w październiku 2019 r., skonsolidowane przedsiębiorstwo będzie w stanie obsłużyć większe grono klientów w większej liczbie krajów dzięki rozbudowie sieci partnerów i wyjątkowym kompetencjom poszerzonego zespołu pracowników. Połączenie z firmą Astea umożliwi korporacji IFS poszerzenie zakresu swojego działania. Obecnie obsługuje ona już ponad 10 tysięcy klientów z całego świata, z czego około 8 tysięcy stanowią firmy korzystające z rozwiązań do zarządzania obsługą serwisową. W tym roku IFS odnotował znaczny wzrost organiczny w obszarze rozwiązań do zarządzania serwisem w terenie. W pierwszej połowie roku 2019 przychody ze sprzedaży licencji zwiększyły się o 119% w porównaniu z pierwszą połową 2018 r.

„Zarządzanie serwisem w terenie szybko nabiera strategicznego znaczenia dla wszystkich przedsiębiorstw, które starają się zaoferować rozszerzoną ofertę produktową — a także wzmocnić swoje relacje z klientami” — powiedziała Nicole France z Constellation Research. „Dzięki przejęciu firmy Astea IFS jest w stanie lepiej pomagać klientom we wprowadzaniu innowacji w dziedzinie zarządzania usługami i serwisem w terenie”.

Po finalizacji transakcji Marne Martin, prezes IFS Service Management Business Unit, poprowadzi firmę Astea. Zack Bergreen, założyciel i były prezes firmy Astea cieszący się dużym szacunkiem, obejmie stanowisko starszego doradcy IFS Group Management i wejdzie w skład rady doradczej IFS ds. rozwiązań do zarządzania serwisem. 

„Zack i cała kadra zarządzająca firmy Astea zbudowali renomowaną firmę o ugruntowanej pozycji. Bardzo cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać ich doświadczenie i umiejętności z korzyścią dla naszej wspólnej bazy klientów” — powiedziała Marne Martin. „Sektor rozwiązań do zarządzania serwisem wciąż rozwija się szybciej niż wiele innych rozwiązań dla konkretnych branż, a dzięki naszej silnej pozycji jesteśmy w stanie oferować klientom najbardziej zaawansowane technicznie i jednocześnie atrakcyjne rozwiązania. Pozwolą im zwiększyć przychody oraz uzyskać przewagę nad konkurencją poprzez usprawnienie obsługi serwisowej”.

Więcej informacji o wszechstronnej, kompleksowej ofercie IFS dla sektora usług serwisowych można znaleźć na stronie www.ifs.com/corp/industries/service/.
 


Anna Machol, PR for IFS in Poland. Phone: +48 512 134 493, anna.machol@ifs.com

Informacje o firmie IFS 

IFS opracowuje i dostarcza oprogramowanie dla przedsiębiorstw z całego świata, które zajmują się produkcją i dystrybucją wyrobów, budową i utrzymaniem aktywów oraz zarządzaniem działalnością ukierunkowaną na usługi. Specjalizacja branżowa naszych pracowników i rozwiązań oraz zaangażowanie w zapewnianie korzyści każdemu z naszych klientów pozwoliły firmie IFS zdobyć pozycję cenionego lidera i najczęściej polecanego dostawcy w naszym sektorze. Nasz zespół składa się z 3700 pracowników i coraz większej sieci partnerów. Wspierają oni ponad 10 000 klientów na całym świecie w kwestionowaniu statusu quo i zdobywaniu przewagi nad konkurencją. Nasze oprogramowanie dla przedsiębiorstw może pomóc Twojej firmie już dziś — więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem ifs.com.

Dołącz do nas na Twitterze: @IFSPoland

Zapraszamy na blog firmy IFS pod adresem https://blog.ifs.com/, gdzie omawiane są technologie, nowe rozwiązania i ciekawe pomysły.

Informacje o firmie Astea

Astea International jest globalnym liderem rynku rozwiązań do zarządzania usługami serwisowymi w terenie i pracownikami mobilnymi, uwzględniających wszystkie podstawowe elementy zarządzania pełnym cyklem życia usług, czyli zarządzanie klientami, zarządzanie serwisem, zarządzanie aktywami, zarządzanie logistyką tradycyjną i logistyką zwrotów oraz zarządzanie pracownikami mobilnymi i funkcje optymalizacji ich pracy. Rozwiązania technologiczne firmy Astea pozwalają najlepszym na świecie przedsiębiorstwom zorientowanymi na usługi osiągać większe zyski, a zarazem zapewnić odpowiedni poziom zadowolenia klientów i właściwe poziomy realizacji usług dzięki proaktywnym mechanizmom komunikacji. Mechanizmy te umożliwiają bezproblemową, spójną i w wysokim stopniu spersonalizowaną obsługę we wszystkich punktach kontaktu w ramach relacji z klientami. Rozwiązania firmy Astea łączą procesy, ludzi, komponenty techniczne i informacje, pozwalając całemu przedsiębiorstwu skoncentrować działania na tworzeniu wartościowych produktów i usług w warunkach ostrej konkurencji na międzynarodowym rynku.

www.astea.com

Firma Foros jest wyłącznym doradcą finansowym IFS w kwestiach związanych z tą transakcją.

Firma Stifel jest wyłącznym doradcą finansowym niezależnej komisji specjalnej powołanej przez spółkę Astea International Inc.

Zastrzeżenie dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera pewne stwierdzenia dotyczące transakcji między firmami Astea i IFS będące stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości (ang. „forward-looking statements”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r. Stwierdzenia tego rodzaju można rozpoznać po użyciu słów takich jak „powinien”, „może”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „szacować”, „planować”, „prognozować”, „zamierzać”, „uważać” oraz innych sformułowań o podobnym znaczeniu i podobnej wymowie. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można także rozpoznać po tym, że nie odnoszą się bezpośrednio do faktów historycznych i zdarzeń bieżących. Takie stwierdzenia oparte są na aktualnych oczekiwaniach i wiążą się z nimi w naturalny sposób czynniki ryzyka, niepewność i założenia sprawiające, że faktyczne wyniki mogą w istotny sposób różnić się od oczekiwań przedstawionych w momencie publikacji niniejszego komunikatu. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są jedynie przewidywaniami i oszacowaniami, które z założenia wiążą się z pewnymi czynnikami ryzyka, trendami i niepewnością, a wiele z takich czynników pozostaje poza kontrolą firm IFS i Astea lub nie ma możliwości ich dokładnego przewidzenia, zaś wystąpienia niektórych być może nawet nie da się obecnie przewidzieć. Nie ma gwarancji, że Astea lub IFS zrealizują jakiekolwiek przedstawione oczekiwania, a ponadto żadna z tych firm nie przyjmuje odpowiedzialności za dokładność i kompletność stwierdzeń dotyczących przyszłości. Przyszłe zdarzenia i faktyczne wyniki (finansowe i inne) mogą w istotny sposób różnić się od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości na skutek wielu czynników. Inne nieznane lub nieprzewidywalne czynniki również mogą mieć istotny, negatywny wpływ na przyszłe wyniki, wydajność i osiągnięcia spółki Astea. Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie zostały oparte na informacjach dostępnych dla firm Astea i IFS w momencie jego opublikowania. Żadna z tych firm nie jest zobowiązana do aktualizacji lub modyfikacji wszelkich takich stwierdzeń dotyczących przyszłości, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*