HAL nie boi się zmian

W świecie w którym nikt nie dysponuje komfortem czasowym, w którym decyzje trzeba podejmować szybko, potrzebne są rozwiązania które uwolnią Twój cenny czas. To nie Ty jesteś dla systemu ale system dla Ciebie. Postawiliśmy sobie za punkt honoru zaimplementować maksymalnie dużo akcji realizowanych jednym kliknięciem. Wystarczy dosłownie jedno kliknięcie, aby dowiedzieć się jak wygląda obciążenie zasobów ludzkich i maszynowych w czasie. Tylko jednym kliknięciem jesteśmy w stanie zobaczyć wąskie gardła i/lub pływające wąskie gardła. Jednym kliknięcie uruchomisz także harmonogramowanie. HAL APS działa w przeglądarce internetowej, jedynym interfejsie na świecie który zna każdy.

Włożyliśmy dużo energii aby zaprojektować HAL’a tak, żeby ułatwiał planiście reagowanie w czasie rzeczywistym na realne potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, które charakteryzuje duża zmienność tego co dzieje się na hali produkcyjnej, tego co generują nieprzewidywalne decyzje klientów, przysparzający kłopotów kooperanci, zdarzenia losowe i zakłócenia w ramach łańcucha dostaw. Funkcjonowanie w obliczu zmian to z jednej strony konieczność, a z drugiej element przewagi konkurencyjnej. Produkcja pod potrzeby sieci handlowych, dużych międzynarodowych globalnych organizacji, podejmowanie się produkcji produktów nietypowych, modyfikowanych czy jednostkowych generuje realne problemy z którymi planista musi mierzyć się każdego dnia.

Harmonogramowanie zdolności produkcyjnych i potrzeb materiałowych

HAL potrafi wygenerować harmonogram za pierwszym razem. To zupełnie inne podejście do harmonogramowania wynikające z konieczności mierzenia się z realnymi problemami. Zamiast setek czy tysięcy komunikatów wyjątku, jeden realny plan. Zamiast osobnego przebiegu MRP, a po nim CRP otrzymujesz narzędzie które realizuje proces planowania potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnych w jednym przebiegu. Zasoby, podzasoby, narzędzia, oprzyrządowanie, podwykonawcy, operatorzy, przezbrajacze itp. bilansowane równocześnie.

Szybkość ma znaczenie

Przetwarzanie w pamięci, dodatkowe cache, specjalne mechanizmy optymalizacji, to wszystko powoduje, że bijemy rekordy wydajności. Koniec z uruchamianiem harmonogramu w cyklu nocnym. Możesz teraz harmonogramować ile chcesz i kiedy chcesz. Możesz przeliczać cały plan lub pojedynczą linię zlecenia sprzedaży. Możesz zmienić wszystko jeżeli twoje priorytety się zmieniły. Możesz symulować w ramach scenariuszy What-if (co by było gdyby).

Kiedy czas przezbrojenia jest zmienny

Czas przezbrojenia w realnym świecie bardzo często zależy od następstwa produkcji. Jest on przedmiotem optymalizacji każdej organizacji produkcyjnej. Mechanizm matrycy przezbrojeń pozwala uzmienniać czasu przezbrojenia przy przejściu z parametru na parametr, z technologii na technologię z pozycji produkowanej na pozycję produkowaną itp. Daje to potężne możliwości zmieniania czasu przezbrojenia tak aby HAL APS odzwierciedlał to co naprawdę dzieje się na produkcji.

Kiedy tj * n nie równa się czasowi procesu

Aby w 100% odzwierciedlać rzeczywistość produkcyjną w HAL APS zaimplementowaliśmy mechanizmy obsługi zasobów specjalnych. Takimi zasobami specjalnymi mogą być piece, młyny, mieszalniki, linie produkcyjne, maszyny do rozkroju, lakiernie, suszarnie, chłodnie, roboty itp. W celu właściwego zaharmonogramowania pracy na zasobie specjalnym bardzo często występuje problem optymalizacji wsadu w ramach tych samych parametrów obróbki i czasu technologicznego. Zasób taki ma zdolność realizacji w tym samym cyklu czasowym wielu zleceń produkcyjnych.

Koniec jednego domyślnego BOM’u i technologii

HAL APS potrafi automatycznie dobrać odpowiednią strukturę produktu czyli BOM i marszrutę technologiczną na podstawie zdefiniowanych zaawansowanych reguł harmonogramowania. W ten sposób potrafi równoważyć obciążenia zasobów i uwalniać zdolność produkcyjną na wąskich gardłach (CCR – zasobach ograniczających). Rozwiązanie takie przełamuje obecne bariery i daje zupełnie nowe możliwości automatycznego doboru dopuszczonych struktur i technologii alternatywnych bez konieczności ich dodatkowego aktywowania. Takie mechanizmy powodują, że nie tracisz już czasu na
monotonne manualne czynności. Harmonogramujesz i optymalizujesz, a nie gasisz pożary. Reguły mogą wykorzystywać zasób lub równocześnie kilka zasobów alternatywnych (Split).

Manipulacja zużycia materiałów w procesie technologicznym

W zależności od zastosowanego zasobu lub kilku zasobów równocześnie, zwiększając lub zmniejszając skalę produkcji możesz dowolnie manipulować wielkością zużycia netto i brutto materiałów i półproduktów. W ten sposób odzwierciedlamy rzeczywistość produkcyjną w systemie uzmienniając generowany złom, odpad użytkowy w zależności od użytego zasobu. Do kolejnych procesów technologicznych możemy przekazywać zapotrzebowania netto lub brutto.

System przygotowany na każdy scenariusz wymiany danych

HAL APS z definicji jest systemem podrzędnym. Wymaga zasilania danymi z systemu nadrzędnego jakim jest z reguły system klasy ERP. HAL APS łączy się z Comarch ERP XL na zasadzie Plug & Play. HAL przełamuje bariery i ma możliwości integracji z dowolnym systemem klasy ERP takim jak np. SAP S/4 HANA, D365 Financial & Operations, Oracle eBS, Oracle JDE, QAD EA, Epicor, IFS, BPSC, SAGE ERP XL, Infor M3, Infor SyteLine, Infor LN ERP itp. Bardzo często koniecznością staje się wymiana danych z dodatkowymi systemami np. klasy MES (Manufacturing Execution System) i CMMS (Computerize Maintenance Management System). HAL jest otwarty na każdy scenariusz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*