Gotowość firmy do wejścia w świat Przemysłu 4.0

  • Chcesz osiągnąć przewagę konkurencyjną?
  • Potrzebujesz oceny na ile to jest możliwe?
  • Chcesz zrozumieć jakie kroki masz zrobić?

Podążanie za ustalonym schematem działania wynikającym z odpowiedzi na powyższe pytania, umiejscowi przyszłe działania firmy w czasie i w planowanym budżecie oraz pozwoli na zaplanowanie zwiększenia produkcji po fazie integracji.

Ocenie gotowości podlegają potrzeby przedsiębiorstwa w ujęciu obszarów funkcjonalnych zdefiniowanych w standardach Zarządzania Biznesowymi Procesami Produkcyjnymi. Proponujemy wprowadzenie nowego określenia Manufacturing Business Process Management, opisującego kompletny proces zarządzania w przedsiębiorstwie, integrującego pracowników i zasoby techniczne części produkcyjnej oraz nieprodukcyjnej.

Na ocenę składa się konsultacja doświadczonych w procesach integracji partnerów oraz techniczna gotowość firmy do wdrożenia zaleceń. Niezbędna jest także kalkulacja nakładów na zapewnienie zaplecza technicznego, odpowiedzialnego za zbieranie informacji do systemu zarządzania (czytniki, roboty, czujniki, interfejsy maszyn). Nowoczesne urządzenia produkcyjne są gotowe do komunikacji „w górę sieci”. Jednak te starsze ale nadal sprawne maszyny, wymagają niezbędnych unowocześnień. Zewnętrzni konsultanci mogą wesprzeć rozwiązanie także tych kwestii technologicznych.

Istotna jest również analiza istniejących systemów ERP lub starych często niedopasowanych do nowoczesnych rozwiązań systemów zarządzania produkcją, pod względem ich możliwości współpracy z Manufacturing BPM. Wszystko to w celu opomiarowania procesów zachodzących w firmie i zebrania z nich informacji w jeden umożliwiający pełen nadzór system.

Pod względem technologicznym, przedsiębiorstwa można zakwalifikować do poziomów dojrzałości.

  • Pierwszy poziom to firmy, które nie posiadają zasobów osobowych i technicznych gotowych do wsparcia integracji.
  • Drugi poziom to firmy świadome, zarządzane projektowo z odpowiednią wiedzą procesową.
  • Kolejny poziom to firmy bardzo świadome potrzeb, mające realne wsparcie zarządu w kwestii integracji, znające rozwiązania oraz wiedzące dokąd zmierzają.
  • Ostatnia i najlepiej przygotowana grupa przedsiębiorstw to posiadająca odpowiednie zaplecze eksperckie i techniczne, zarządzana procesowo z wprowadzonym systemem kontrolno-jakościowym, z doświadczeniem w zarządzaniu zmianą i danymi.

 

Ocena gotowości i ustalenie poziomu to pierwszy krok. Kolejnym etapem jest przygotowanie road-map rozwoju w celu efektywnego osiągnięcia kolejnych poziomów oraz korzyści płynących z integracji.

Firma OLSOM jest nie tylko dostawcą rozwiązań w części produkcyjnej ale także jest partnerem w synergii wspólnego wzrostu, który zapewnia implementacja modelu Biznesowego Zarządzania Procesami Produkcyjnymi. Proponujemy rozwiązania dla każdego z wymienionych poziomów dojrzałości. Dalsze informacje można uzyskać korzystając z formularza kontaktowego www.olsom.net.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*