eq system członkiem Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing

Firma eq system została członkiem Klastra „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing”. Klaster SA&AM jest inicjatywą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. realizowaną na rzecz przedsiębiorstw działających w branży motoryzacyjnej oraz zaawansowanych technologii. eq system zdecydowało się na to członkostwo z kilku istotnych powodów. Po pierwsze,  misją, zarówno firmy, jak i Klastra SA&AM, jest dbanie o rozwój kluczowych kompetencji regionów na styku potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego. Po drugie, chce brać czynny udział w budowaniu innowacyjnego wizerunku województw m.in. poprzez tworzenie zaawansowanych systemów IT i inteligentnych aplikacji. Po trzecie,  chce być częścią silnej platformy wymiany i współpracy między przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi i naukowymi.

Dwa filary

Działania Klastra SA&AM skupiają się wokół dwóch filarów: Innowacje i Kooperacje oraz Rynek Pracy i Edukacja. Firma eq system będzie uczestniczyć w spotkaniach warsztatowych różnych grup tematycznych, wymieniać się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi członkami i uczestnikami spotkań organizowanych w ramach tych filarów.  W ramach realizowanych przedsięwzięć Klastra SA&AM będzie także rozwijać wzajemną współpracę oraz wzmacniać swoją pozycję na rynku, dzięki prowadzeniu wspólnych projektów. Dzięki współpracy poprzez uczestnictwo eq system chce osiągnąć m.in.:

  • szybszą weryfikację sygnałów z zewnątrz,
  • zrównoważoną, opartą na opinii wszystkich partnerów, ocenę sytuacji na rynku,
  • operacyjną mobilność względem określonych problemów w ramach branżowych grup zadaniowych,
  • dostęp do wspólnie opracowanych rozwiązań,
  • udział w projektach rozwojowych.

Do Klastra SA&AM, oprócz eq system należą m.in. takie firmy, jak: Brembo Poland, Eaton Automotive Systems, Ficomirros Polska, Huf Polska, Kirchoff Polska, Nexteer Automotive Poland, Plastic Omnium Auto, Rhenus Automotive Assembly.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*