Czy system ERP może zastąpić specjalistyczne rozwiązanie APS?

Systemy APS (ang. Advanced Planning and Scheduling) to zaawansowane narzędzia do planowania i harmonogramowania produkcji. Z uwagi na fakt zastosowania heurystycznych algorytmów i optymalizatorów, potrafią stworzyć w bardzo krótkim czasie harmonogram produkcji dla wielu wyrobów przy wsparciu zróżnicowanych procesów w firmie uwzględniając ograniczone pojemności zasobów produkcyjnych.

Od wielu lat przyjęło się mówić, że system APS wypełnia lukę między systemem ERP a halą produkcyjną dostarczając informacji o planie produkcji oraz poziomie jej zaawansowania w przypadku integracji z systemem MES. Czy aby na pewno jest tak nadal?

 

Dobre praktyki planowania

System SAP od zawsze znany był z jakości oferowanych narzędzi planistycznych. Standardowa wersja system SAP ECC pozwala na wykonanie planowania w długim (prognozy), średnim (zgrubne planowanie zdolności) i krótkim horyzoncie czasowym (szczegółowe harmonogramowanie produkcji). Standardowe narzędzia wykorzystywane do planowania produkcji w SAP ECC oferują planowanie MRP – planowanie zapotrzebowań materiałowych oraz wstępne obciążanie zdolności produkcyjnych. Ewentualne bilansowanie planu produkcji względem dostępności poszczególnych zasobów, wykonywane jest w osobnym kroku.

 

MRP to nie wszystko

Automatyczne planowanie MRP to nic innego jak planowanie zapotrzebowań materiałowych dla wszystkich poziomów z przygotowanej technologii produktu (od wyrobu gotowego po surowce), uruchamiane na podstawie prognoz lub rzeczywistej zaplanowanej sprzedaży. Co ważne, przbieg MRP w SAP tworzy jednocześnie zapotrzebowania na zdolności produkcyjne w oparciu o technologie produkcyjne.

Plan utworzony przez MRP to niestety tylko początek drogi do idealnego i optymalnego planu produkcji. Sztandarowym narzędziem planistycznym SAP ECC wykorzystywanym do tworzenia szczegółowych planów produkcji były dotychczas tabelaryczne lub graficzne tablice planistyczne. Narzędzia te mogą być z powodzeniem stosowane w prostej i powtarzalnej produkcji MTS (Make-To-Stock) – jednak w większych przedsiębiorstwach chcemy dążyć do większej automatyzacji oraz uelastyczniania procesów planistycznych.

Dlatego też wymienione narzędzia zostały uzupełnione funkcjonalnościami SAP APO, takimi jak zaawansowane planowanie produkcji oraz co ważniejsze – możliwością optymalizacji planów.

 

SAP APO już nie jako osobny system?

Jeszcze do niedawna system SAP APO uruchamiany był jako osobna instalacja i traktowany jako część systemu SCM (Supply Chain Management). Sposób przetwarzania olbrzymiej ilości danych był czynnikiem determinującym takie rozwiązanie w przeszłości. Od momentu wprowadzenia przez SAP bazy danych HANA (In-Memory database), pojawiła się możliwość implementacji rozwiązań związanych z zaawansowanym planowaniem już bezpośrednio w systemie ERP (ECC).

W chwili wprowadzenia na rynek systemu ERP najnowszej generacji – S/4HANA, SAP zaoferował możliwość uruchomienia zaawansowanego, szczegółowego planowania produkcji – APO PP/DS bez konieczności instalacji dodatkowego, dedykowanego systemu SCM oraz serwera. Dzięki temu wdrażając nową wersję systemu SAP, Dział Planowania może korzystać nie tylko z dotychczasowych Tabel Planowania, ale z zupełnie nowego podejścia do obsługi procesów planistycznych.

 

Jeszcze bardziej szczegółowe planowanie

Rozwiązania dotychczasowo wspierane tylko przez zewnętrzny system SAP APO teraz zostały wbudowane w jeden system ERP, a planiści na co dzień mogą korzystać z tzw. heurystyk – gotowych algorytmów, predefiniowanych do rozwiązywania konkretnych problemów planistycznych.

W standardzie SAP oferuje także modyfikację oraz tworzenie nowych zestawów algorytmów, co pozwala planistom rozwijać, zmieniać i dostosowywać filozofię planowania zgodnie ze strategiami przyjętymi w danym czasie przez przedsiębiorstwo. Narzędzie to uwalnia od pewnego ustrukturyzowanego, być może niepotrzebnie usztywniającego, podejścia zgodnego z metodyką MRP, otwierając szeroki wachlarz możliwości i oferując zupełnie nowe narzędzia dostępne już z poziomu systemu ERP.

APO PP/DS w SAP S/4 HANA pozwala na stosowanie dla różnych produktów odpowiednich procedur planowania, jak planowanie w przebiegu planowania lub niezwłoczne pokrycie potrzeb oraz na zdefiniowanie i stosowanie wieloetapowych przebiegów planowania. W kolejnych krokach danego przebiegu może być wykonywane zarówno planowanie potrzeb materiałowych, jak i planowanie zasobów produkcyjnych przykładowo dla rozładowania zasobu będącego wąskim gardłem. Tworzenie powiązanie zleceń z różnych poziomów produkcji pozwala zachować spójność planu wyrobów gotowych i półproduktów oraz przenosić priorytety na niższe poziomy.

Optymalizator PP/DS daje nam możliwość poszukiwania planu optymalnego pod względem kosztów, jest elastycznym narzędziem symulacji, pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów produkcyjnych, poprzez zastosowanie heurystyk i/lub optymalizatora, a także interaktywne planowanie, również z wykorzystaniem jednej lub obu z tych metod. Możliwa do osiągniecia za pomocą modułu PP/DS optymalizacja planu produkcji pozytywnie wpływa na cały łańcuch logistyczny.

 

Wszystko w 1 systemie

Narzędzie PP/DS w S/4HANA nie jest bezpośrednim „klonem” funkcjonalności SAP APO. Do tej pory system APO dysponował niezależną strukturą danych, a ich wymiana następowała poprzez główny interfejs (tzw. CIF). W APO PP/DS tworzone są m.in. dane podstawowe produktów, zasobów, struktury produkcyjne (PDS lub PPM) itp. –  to wszystko w jednym systemie ERP. Od teraz nie musimy sobie zadawać pytania jaki system klasy APS wybrać – S/4 HANA posiada wbudowane narzędzie do szczegółowego planowania produkcji.

 

Filip Lewandowski
Senior Professional SAP Consultant

itelligence Sp. z o.o.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*