Cyfrowy robot na straży wydajności i niezawodności produkcji


Wyprodukować na czas dobra, które zamówili klienci, z odpowiednią jakością, ponosząc możliwie najniższe koszty to wyzwanie, z którym mierzą się codziennie miliony firm na całym świecie. Zarządzający produkcją muszą stale reagować na zmieniające się warunki – nowe, pilne zlecenia, opóźnione dostawy materiałów, absencje, awarie maszyn, narzędzi i wiele innych. Stosowane obecnie oprogramowanie ERP, APS i MES nie rozwiązuje tych problemów, dlatego koszty zarządzania produkcją wciąż rosną w wielu firmach.

Nową alternatywą jest cyfrowy robot – wyjątkowy autonomiczny system decyzyjny, który samodzielnie, bez udziału planistów i osób dozoru bezpośredniego zarządza pracą pracowników i maszyn na halach produkcyjnych. IPOsystem w czasie rzeczywistym podejmuje optymalne decyzje dotyczące kolejności realizacji i doboru zasobów dla poszczególnych czynności technologicznych. Każdy pracownik, po zgłoszeniu się do systemu, otrzymuje natychmiast polecenie realizacji operacji technologicznej optymalnej na moment jej wydania.

Takie działanie systemu jest możliwe tylko dlatego, że obliczenia wydania kolejnych prac są realizowane w czasie rzeczywistym i nie wymagają harmonogramowania!

Efektem pracy systemu jest znaczący wzrost produktywności przedsiębiorstw przy równoczesnym obniżeniu kosztów zarządzania produkcją. Minimalne, zdalne zaangażowanie w planowanie i zarządzanie pracownikami na halach produkcyjnych, możliwość nadzoru nad pracą zasobów z dowolnego miejsca, autonomiczna, natychmiastowa reakcja systemu na wszelkie zaburzenia, w tym absencje pracowników to korzyści, które stały się nieocenione dla wszystkich użytkowników systemu.

IPOsystem to rewolucja w zarządzaniu produkcją, milowy krok w kierunku stworzenia prawdziwej Inteligentnej Fabryki zgodnej z ideą Przemysłu 4.0.

IPOsystem działa już w 50 firmach różnej wielkości. Codziennie steruje pracą ponad 10 000 pracowników, wydając ok. 40 000 – 50 000 decyzji operacyjnych.

Jeśli do tego dodamy możliwość integracji modułu Asix OEE z nadrzędnym systemem MES/MOM, to jesteśmy w połowie drogi do rozpoczęcia procesu optymalizacji produkcji. Nie należy zapominać o dodatkowych informacjach pochodzących również z modułu Asix Energy. Teraz mamy komplet danych do ułożenia „puzzla”optymalizacyjnego:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*