Comarch z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia

Comarch został Integratorem w ramach Programu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ. Firma będzie zarządzać całością architektury korporacyjnej NFZ wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia i z innymi wykonawcami.

Umowa została zawarta w dniu 29 sierpnia 2023 r. pomiędzy Comarch Polska SA, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Przedmiotem zamówienia jest Integracja oprogramowania w ramach Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ wraz nadzorem jakości architektury, produktów wytwarzania i testami – Część 2. Całkowita wartość projektu wyniesie prawie 82,5 mln złotych brutto. Czas realizacji projektu to 5 lat od daty podpisania umowy.

Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Program Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ, którego celem jest stworzenie systemu informatycznego dopasowanego do struktury, zadań i organizacji NFZ oraz do nowych rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia.

Zintegrowany System Informatyczny NFZ, został podzielony na trzy części według kolejnych etapów jego realizacji. Każda część jest przedmiotem odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia. Poszczególne części obejmują:

1) Wsparcie analityczne w zakresie analizy biznesowo-systemowej w realizacji zadań związanych z wdrożeniem w organizacji ZSI NFZ.

2) Integrację oprogramowania w ramach Programu Budowy ZSI NFZ

3) Wytwarzanie oprogramowania w ramach Programu Budowy ZSI NFZ

Comarch jako Integrator

W ramach projektu, Comarch będzie pełnić rolę Integratora oraz zadba o spójność realizacji projektów zgodnie z dokumentacją projektową.  Weźmie również udział w tworzeniu analizy systemowej. Integrator odpowiedzialny jest za realizację prac z zakresu DevOps, czyli działań dotyczących rozwoju, scalania i wdrożenia oprogramowania. Odpowiada również za testy integracji, wydajnościowe, bezpieczeństwa oraz wdraża kolejne elementy Programu.

Integrator uczestniczy w całym procesie realizacji Programu budowy ZSI NFZ.

_

O Comarch

Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie, a od 1999 roku jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest jedną z największych firm informatycznych w Europie i prowadzi projekty dla czołowych marek z Polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy światowych marek w ponad 100 krajach na 6 kontynentach m.in.: Allianz, Auchan, BNP Paribas Fortis, BP, Carrefour, Heathrow Airport, Heineken, ING czy LG U+, Orange, Telefónica, T-Mobile, Vodafone.

Firma zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk, EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje środki o wartości ok. 15 proc. przychodów w projekty innowacyjne. W 2022 roku nakłady na prace R&D wyniosły blisko 400 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 7 000 ekspertów, w ponad 90 biurach w ponad 30 krajach od Australii i Japonii przez Bliski Wschód oraz Europę aż po obie Ameryki.

www.comarch.pl

Kontakt
media@comarch.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*