Comarch ESEF z 80 raportami na giełdzie i certyfikatem XBRL Certified Software

Do 30 kwietnia zdecydowana większość spółek notowanych na warszawskiej giełdzie udostępniła swoje roczne jednostkowe i skonsolidowane raporty finansowe z roku 2021. Te dokumenty różnią się od poprzednich za sprawą nowego formatu, według którego zostały przygotowane. W tym roku po raz pierwszy wszystkie spółki z rynku głównego GPW zostały zobligowane do raportowania zgodnie z wytycznymi ESEF (ang. European Single Electronic Format, czyli jednolity elektroniczny format raportowania).

Raportowanie ESEF odbywa się przy pomocy standardu XBRL, które europejskie spółki stosują coraz częściej w raportowaniu finansowym i niefinansowym. Przykładem są raporty niefinansowe ESG (ang. environmental, social and corporate governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny), które już za dwa lata mają być generowane za pomocą tego języka. Wydaje się, że przyszłość raportowania będzie coraz częściej opierać się na języku XBRL. Taki format daje wiele korzyści m.in. przejrzystość informacji czy możliwość porównywania danych niezależnie od języka, w którym był przygotowany raport. W zestawieniu z europejską platformą ESAP (z ang. European Single Access Point), która jest właśnie budowana, analiza finansowa oraz niefinansowa stanie się powszechniejsza oraz prostsza.

Jednym z kluczowych dostawców narzędzi do raportowania w XBRL w Polsce jest Comarch. Z aplikacji  Comarch ESEF korzysta aż 80 spółek z rynku głównego GPW spośród ponad 400 notowanych firm.

Jakość rozwiązania Comarch ESEF potwierdza zdobyty w ostatnich miesiącach certyfikat nadawany przez jedną z najbardziej znanych organizacji zajmujących się XBRL– XBRL International. Certyfikat oznacza, że oprogramowanie Comarch ESEF zostało sprawdzone przez XBRL International pod kątem zgodności ze specyfikacjami XBRL. XBRL Certified Software daje więc większą pewność co do poprawności generowanych raportów z regulacją ESEF.

Dodatkowo, poza zgodnością z regulacją, aplikacja wyróżnia się szeroką funkcjonalnością oraz intuicyjnością obsługi, co potwierdzają klienci Comarch.

Dla naszej spółki był to pierwszy rok z raportowaniem wg nowego formatu ESEF. Pierwsze raportowanie w nowym formacie było wyzwaniem dla zespołu nie tylko pod względem merytorycznym ale także technicznym, stąd poszukiwaliśmy narzędzia, które będzie wyróżniało się wysoką funkcjonalnością oraz intuicyjnością w codziennym użytkowaniu. Wybraliśmy aplikacje Comarch ze względu na przyjazny oraz przejrzysty interfejs dla użytkownika a także możliwość zapewnienia ze strony dostawcy bieżącego wsparcia technicznego. Dodatkowo, naszą szczególną uwagę zwróciło, iż narzędzie wyróżnia się prostotą w obsłudze, jeśli chodzi o wprowadzenie indywidualnych rozszerzeń taksonomii – przed rozpoczęciem procesu wdrażania nowego formatu raportowaniu, to właśnie ten element był przedmiotem większego zainteresowania oraz wzbudzało szczególnie duże obawy techniczne z naszej strony. W trakcie całego procesu przygotowania raportu, korzystanie z bieżącego wsparcia technicznego było dla nas bardzo cenne i pozwoliło na bezbłędne zaraportowanie sprawozdań. W kolejnych latach, zakres raportowania zgodnych z ESEF będzie poszerzany o kolejne obszary sprawozdawcze, stąd łatwość we wprowadzaniu, czy tez modyfikowaniu elementów taksonomii w oprogramowaniu w naszej ocenie będzie pożądany ze strony użytkowników – mówi Magdalena Świderska, kierownik działu controllingu w spółce Libet S.A.

Nowa forma raportowania dla spółki giełdowej wiązała się z reorganizacją pracy oraz dodatkowymi obowiązkami. Wprowadzenie regulacji ESEF było zatem wyzwaniem, w którym otrzymaliśmy wsparcie od specjalistów Comarch. Za pomocą otrzymanego narzędzia oraz profesjonalnego wsparcia, wdrożenie nowych regulacji przeszło sprawnie. Aplikacja Comarch ESEF  jest narzędziem czytelnym, godnym polecenia, spełniającym wymogi w zakresie sprawozdawczości spółek giełdowych – opisuje Martyna Kościelna, specjalista ds. finansowych w Captor Therapeutics S.A.

 To nie koniec wyzwań dla spółek z GPW związanych z ESEF.

Na osoby odpowiedzialne za przygotowanie raportów w formacie ESEF czeka kolejny obowiązek. Tagowanie blokowe informacji dodatkowej sprawozdania skonsolidowanego jest rozszerzeniem zakresu dotychczasowego tagowania. Do tej pory znakowaniu podlegały głównie zestawienia: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, przepływy pieniężne, zestawienie zmian w kapitale własnym. W  sprawozdaniach rozpoczynających się od 1 stycznia 2022 emitentów czeka tagowanie pozostałej części raportu skonsolidowanego w tym not. Tym samym tagowaniu będzie podlegał praktycznie cały raport skonsolidowany – mówi Paweł Krupa, product manager Comarch ESEF. Pracujemy nad tym, aby tagowanie blokowe w aplikacji było oparte na dotychczasowej logice narzędzia. Chcemy, aby ten dodatkowy obowiązek nie stanowił problemu dla użytkowników Comarch ESEF.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*