transportation-logistics-container-cargo-ship-cargo-plane_37416-150.jpg

Rola e-Logistyki i Business Intelligence w budowaniu przewagi konkurencyjnej w e-commerce

Procesy logistyczne w e‑commerce nie ograniczają się jedynie do spakowania produktu zamówionego przez klienta i wysłania paczki kurierem. Wraz z rozwojem technologicznym, rosnącą świadomością klientów, a także upowszechnieniem omnichannel przed logistyką w e‑commerce pojawiły się nowe wyzwania. E‑logistyka stała się kluczowym elementem działania każdego sklepu internetowego. Jeśli jednak połączymy ją z rozwiązaniami Business Intelligence, otrzymamy rozbudowane narzędzie, które oznacza przewagę konkurencyjną na rynku sprzedaży elektronicznej.

Rozwój e-commerce i wpływ tego zjawiska na logistykę

Przeglądając dane udostępnione przez firmę badawczą eMarketer, możemy zauważyć, że obroty e‑handlu na świecie zwiększają się o ok. 20% rok do roku. Trzeba też pamiętać o tym, że ogromny wpływ na rozwój e‑commerce w 2020 roku ma pandemia COVID‑19. Firmy musiały przejść gwałtowną przemianę i działania sprzedażowe z kanałów offline przenieść do kanału online. Po drodze pojawiły się jednak problemy związane między innymi z logistyką. Wśród nich warto wymienić osiem najważniejszych:

  • kłopoty z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników;
  • trudności z stabilnością finansową i przepływem środków pieniężnych;
  • spadek globalnej i krajowej zdolności produkcyjnej;
  • zakłócenie łańcucha dostaw (spadek lub wzrost popytu);
  • opóźnienia i ryzyko kontraktowe;
  • trudności z dostosowaniem się do nowych przepisów i ustawodawstw rządowych;
  • przeszkody związane z automatyzacją i technologią;
  • wyzwania logistyczne (zamknięcie lub ograniczenie działalności, długi czas oczekiwania na dostawy).

Jeśli przyjrzymy się powyższym punktom, to łatwo zauważymy, że nowe problemy pojawiły się w sektorze logistyki, a także w praktycznie wszystkich działach pracy e‑sklepu. Kłopoty związane z magazynowaniem oraz dostępnymi technologiami stały się przeszkodą w funkcjonowaniu jednostek, które nie są przygotowane na szybkie i drastyczne zmiany.

 

D2C rozwiązanie, które staje się standardem?

Sprzedawcy muszą myśleć w sposób bardziej nastawiony na klienta. Sprzedaż bezpośrednio do odbiorcy z pominięciem zewnętrznych dostawców stała się dla wielu biznesów rozwiązaniem przynoszącym korzyści. Forbes podaje, że 52% marek sprzedających w modelu DTC (D2C) odnotowało wzrost popytu. Firmy biorące udział w tym badaniu reprezentowały różne branże, w tym dom, modę, urodę, elektronikę, żywność i podobne

Marki te radziły sobie lepiej niż ich tradycyjne odpowiedniki podczas pandemii koronawirusa. Gdy 80% tradycyjnych detalistów odnotowało spadek sprzedaży od początku pandemii, tylko 22% marek D2C doświadczyło spadku. Jednakże trzeba tu pamiętać o tym, że kiedy obowiązują obostrzenia, zamykane są fabryki, to wpływa to i na małych sprzedawców, i na dużych, masowych. Zawsze w takich wypadkach wystąpią zakłócenia w łańcuchu dostaw, spadek nieformalnych zakupów oraz wzrost zakupów podstawowych: kosmetyków, artykułów spożywczych i artykułów zdrowotnych. Doprowadza to do reglamentowania wielkości sprzedaży niektórych produktów.

Klienci oczekują też, że ich zamówienia zostaną dostarczone szybciej, co niestety nie zawsze jest możliwe. Przesyłki międzynarodowe dostarczane są z dużymi opóźnieniami. Związane jest to z obostrzeniami logistycznymi. Jednakże krajowi operatorzy również muszą radzić sobie z obecną sytuacją.

W tym wszystkim pojawia się miejsce dla rozwiązań oferowanych przez e‑logistykę, która w tej właśnie chwili przeżywa rozkwit. Dzięki odpowiednim narzędziom możemy nie tylko analizować dostępność zapasów magazynowych u poszczególnych dostawców, ale także śledzić ich drogę do klientów, reagować na piki sprzedażowe i problemy z dostępnością towarów. Tak naprawdę jedno dobre rozwiązanie połączone dodatkowo z BI daje ogromną przewagę konkurencyjną, której teraz tak bardzo potrzebujemy.

 

Dlaczego Business Intelligence jest ważne?

Rozwiązania BI mają na celu w łatwy sposób wizualizować wszelkie dane, o których sobie zamarzymy, prowadząc firmę. Badania pokazują, że analiza danych pięciokrotnie przyspiesza podejmowanie decyzji w firmach. Trzy najważniejsze trendy analizy biznesowej to wizualizacja danych, zarządzanie jakością danych i samoobsługowa analiza biznesowa (BI). 54% przedsiębiorstw zgadza się, że BI oparta na chmurze jest niezbędna zarówno dla ich obecnych, jak i przyszłych inicjatyw. Dodatkowo ponad 46% firm już korzysta z narzędzia BI jako kluczowej części swojej strategii biznesowej.

 

Jak połączyć e-Logistykę i Business Intelligence?

Model logistyczny, w jakim działa sklep internetowy to jedynie punkt wyjścia do analizy wprowadzanych z back‑endu rozwiązań. Trzeba pamiętać, że od zamówienia produktu przez klienta do odbioru paczki, zamówienie przebywa drugą „wirtualną drogę”. Dobry przykład znajduje się poniżej. Jest to wykres jednego z prostszych rozwiązań, które merce.com wdrożył u jednego z klientów. Jak widać, cały proces został w pełni zautomatyzowany, co znacznie przyśpiesza realizację zamówienia oraz ułatwia pracę osobom obsługującym magazyn, księgowości oraz pracownikom BOK.

Obraz1.png

Przykładowy diagram zamówień – materiały własne merce.com [https://mercecom.ghost.io/content/images/size/w1000/2020/11/2._Diagram_stanow_zamowien–1-.png]

Opisywane wdrożenie miało na celu połączyć magazyn zewnętrzny z systemem sprzedażowym, kurierskim i księgowym. Na każdym etapie osoba z BOK może śledzić status zamówienia, pobrać odpowiednie dokumenty, skontaktować się z magazynem lub klientem w celu weryfikacji danych. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której produkt będzie reklamowany lub zwracany, to też jest to widoczne w panelu administracyjnym sklepu internetowego. Automatyzacja, o której wcześniej wspominaliśmy, do minimum ograniczyła udział pracowników sklepu w całym rozbudowanym procesie.

 

BIZONE E-commerce Business Intelligence

Do tego trzeba dodać jeszcze jedną ważną integrację, bez której to rozwiązanie nie jest kompletne. Mowa o Business Intelligence (BI). Może to być autorskie rozwiązanie E-commerce Business Intelligence, które pozwala na dogłębną analizę i przekształcanie danych w informacje biznesowe potrzebne do sprawnego funkcjonowania firmy. W przypadku modułu magazynowo logistycznego możemy w prosty i szybki sposób wygenerować dane dotyczące wielkości zamówień dla danych klientów, obszarów, osób które użyły kodów rabatowych.

 

merce.png

59-1200x800.jpg

3 ZALETY SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE, DZIĘKI KTÓRYM TWOJE PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE ZOSTAĆ LIDEREM W SWOJEJ BRANŻY

Ograniczony dostęp do istotnych danych może spowolnić lub całkowicie zatrzymać rozwój przedsiębiorstwa. Te organizacje, które nie wykazują się odpowiednią elastycznością procesów i otwartością na podejmowanie śmiałych decyzji, z większą trudnością adaptują się do zmian zachodzących na rynku. Dużą rolę w planowaniu i realizowaniu założeń biznesowych odgrywa szybki dostęp do informacji. Dobrze wdrożony System Business Intelligence pomaga w działalności wielu organizacji na wszelakich płaszczyznach.

Firmy, które podejmują decyzje w oparciu o szczegółową analizę danych osiągają nieporównywalnie lepsze wyniki. Co sprawia, że firma może skutecznie konkurować z innymi podmiotami ze swojej branży i dążyć do uzyskania pozycji lidera? W dzisiejszych czasach poza przedsiębiorczością i pracowitością kadry menadżerskiej niezbędne są narzędzia, które błyskawicznie dostarczą wiarygodne informacje. Pełne wykorzystanie potencjału systemu Business Intelligence Qlik nie tylko optymalizuje podstawowe procesy, ale także znacznie przyczynia się do poprawy wyników przedsiębiorstwa.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Kilkudniowy proces zbierania danych i analizowania ich w Excelu to już przeszłość. Dzięki zaawansowanym technologiom z zakresu analityki biznesowej już jedno kliknięcie prowadzi użytkownika do poszukiwanych odpowiedzi i wniosków. Pracownicy IT oraz analitycy odciążeni przez system Business Intelligence Qlik, mogą poświęcić sto procent swojej uwagi na interpretację wniosków, opracowywanie rekomendacji dla Zarządu oraz rozwiązywaniu problemów przedsiębiorstwa. Taka optymalizacja procesu raportowania i analiz to czysta oszczędność czasu i możliwość szybszej reakcji na zmiany warunków panujących na rynku.

WIARYGODNOŚĆ

Jednym z pierwszych sygnałów, że w firmie warto wdrożyć system Business Intelligence Qlik jest konieczność generowania raportów w oparciu o dane pochodzące z różnych, rozproszonych źródeł. Dobrze wdrożony system Business Intelligence Qlik automatycznie gromadzi dane z różnych systemów źródłowych oraz łączy je zgodnie z analityczno-raportowymi potrzebami przedsiębiorstwa. Daje to jeden, wiarygodny i miarodajny obraz, który nie zostanie zaburzony przez błędy ludzkie, co w znaczący sposób przekłada się na podejmowanie decyzji opartych na rzetelnych wnioskach.

BEZPIECZEŃSTWO

System klasy Business Intelligence Qlik zapewnia pełne bezpieczeństwo danych oraz kontrolę dostępu dla użytkowników. Tylko uprawnione osoby mają dostęp do właściwych informacji. Kadra zarządzająca ma pewność, że otrzymane informacje są wiarygodne, kompletne i zawsze aktualne.

Jeśli choć jedna z powyższych cech platformy Business Intelligence odpowiada na potrzeby Twojej organizacji, jest to odpowiedni moment na wprowadzenie tej klasy systemu do przedsiębiorstwa. Dlaczego warto? Dowiesz się na bezpłatnej Konferencji Business Intelligence 2021, która odbędzie się już 21 kwietnia on-line. Prelekcje specjalistów, duża dawka praktycznej wiedzy i rzeczywistych case studies. Dla osób biorących udział organizatorzy przygotowali wartościową niespodziankę – darmową licencję czasową Qlik Sense.

 

img-humansoft.png

2534-1200x800.jpg

W jaki sposób zwiększyć wydajność produkcji?

Usprawnianie procesów wymaga pozyskania dokładnych informacji na temat obszarów, w których chcemy wdrażać zmiany. Brak rzetelnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym nie pozwoli na określenie rzeczywistej wydajności produkcji, która powinna stanowić punkt odniesienia dla działań podejmowanych w celu poprawy procesów. Brak odpowiednich narzędzi do mierzenia wydajności uniemożliwi ocenę efektów działania. Z tego względu niezbędne jest opracowanie systemu, który umożliwi gromadzenie danych oraz przetwarzanie ich w odpowiedni sposób. Dostosowanie działania systemu do specyfiki zakładu, procesów wytwórczych oraz kadry jest kluczowym czynnikiem determinującym sukces wdrażania zmian. Jednocześnie bardzo ważne jest opracowanie sposobów analizy oraz wykorzystywania otrzymywanych informacji.

Artykul_Zwiekszanie-efektywnosci-1-1024x369.jpg

Bardzo często przyczyną niskiej wydajności produkcji są awarie maszyn lub częste mikroprzestoje spowodowane stanem technicznym parku maszynowego. Gruntowna analiza stanu technicznego maszyn może być kosztowna, a jej rzetelne wykonanie może być niemożliwe do przeprowadzenia bez posiadania szczegółowych danych historycznych dotyczących usterek. Ciągła informacja o stanie maszyn jest niezwykle cenna, umożliwia podejmowanie odpowiednich działań w bardzo krótkim czasie. Rozwiązaniem dla tego typu problemów jest system ANDON, który za pomocą środków audio-wizualnych sygnalizuje stan pracy maszyny oraz natychmiastowo powiadamia w przypadku wystąpienia zakłóceń procesu. Informacja ta może również trafiać do kadry zarządzającej za pośrednictwem innych mediów, takich jak sms, e-mail lub być wyświetlana w sposób ciągły na ekranach. System ANDON może również gromadzić dane na temat rodzaju i kategorii oraz czasu trwania przestoju danej maszyny, tworząc w ten sposób niezwykle cenny zbiór informacji. Prawidłowa ich analiza pozwala podjąć działania, mające na celu wyeliminowanie występujących najczęściej przestojów, lub takich które powodują największe straty.

Artykul_Zwiekszenie-efektywnosi-2-1024x470.jpg

Dodatkowo, obserwacja trendów pozwala przewidzieć możliwość wystąpienia poważnych awarii. Dysponując takimi informacjami istnieje możliwość podjęcia trafnej decyzji oraz zaplanowania działania prewencyjnego dotyczącego remontu lub modernizacji parku maszynowego. Umożliwi to zapobieganie poważnym sytuacjom awaryjnym oraz długim przestojom maszyn, które bywają kosztowne. Rejestrowanie danych dotyczących żywotności poszczególnych podzespołów pozwala wprowadzić okresowe plany konserwacji maszyn i sporządzić rejestr części zamiennych oraz określić ich niezbędne stany magazynowe. W tego typu działaniach nieocenionym wsparciem dla służb utrzymania ruchu są systemy CMMS, które mogą być modułem w systemach klasy MES.

Artykul_Zwiekszanie-efektywnosci-3-1024x487.png

Jedną z trzech składowych współczynnika OEE, określającego efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń jest jakość. Oznacza to, że czynnik ten odgrywa istotną rolę w procesach wytwórczych. Wadliwe wyroby są czynnikiem generującym niepotrzebne koszty poprzez zużycie surowców, czasu, energii oraz zasobów ludzkich na wytworzenie produktu o niezadowalającej jakości. Bagatelizowanie tego problemu jest marnotrawstwem, które może być niezwykle kosztowne. Przyczyny wytwarzania wadliwych produktów bywają bardzo różnicowane, mogą powstawać na różnych etapach produkcji. Często, chcąc wyeliminować problemy związane z jakością wyrobów, niezbędne jest dokładne przeanalizowanie drogi materiałów i półproduktów aż do finalnego etapu produkcji. Współczesne systemy wspomagające produkcję oferują narzędzia umożliwiające traceability, czyli śledzenie i lokalizowanie produktów w trakcie trwania całego łańcucha procesów produkcyjnych. Posiadając takie informacje istnieje możliwość w krótkim czasie dotrzeć do „najsłabszego ogniwa” procesu, które odpowiada ze powstawanie wadliwych wyrobów.

Artykul_Zwiekszanie-efektywnosci-4-1024x498.png

Umiejętne korzystanie z tego typu narzędzi pozwala na minimalizację kosztów, a także wdrożenie działań prewencyjnych w celu wyeliminowania błędów produkcyjnych w przyszłości. Powyższe przykłady obrazują, że sposobów na poprawę wydajności produkcji jest wiele. Od zupełnie przyziemnych czynności, takich jak podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, czy optymalizacja organizacji pracy operatorów, przez regularne przeglądy maszyn, po bardziej zaawansowane, jak wdrożenie systemu do wspomagania produkcji lub zarządzania nią (ANDON, MES czy CMMS). Bazując na doświadczeniach Raion Software w obszarze tworzenia i wdrażania systemów klasy MES mamy świadomość, że wdrożenie rozwiązań IT jest alternatywą w stosunku do inwestycji w nowe maszyny, linie lub personel, a gwarantującym rzeczywistą i maksymalną poprawę wyników firmy przy wykorzystaniu obecnych zasobów.

logo-1.png

Exact_Budowlana_1.jpg

Cyfryzacja w branży budowlanej: Jak skutecznie zarządzać projektami?

Mimo pandemii i związanych z nią trudności rynkowych, firmom budowlanym udało się podnieść rentowność swoich prac na budowach (średnie marże jednostkowe netto wzrosły w ubiegłym roku o +1,3 proc.).[1] Kontynuowane były prace przy dużych projektach infrastrukturalnych, wpływ miało również zapotrzebowanie na rynku projektów komercyjnych (między innymi budownictwa mieszkaniowego). Branża ta jednak mierzy się z licznymi wyzwaniami, wśród których można wymienić: ograniczenia rynku pracy (problemy z zatrudnieniem), wysokie koszty awarii, a także coraz większy nacisk na dość kosztowny zrównoważony rozwój. Żeby móc w pełni wykorzystać okres prosperity, firmy z sektora budowlanego powinny wdrażać rozwiązania, które pomogą im pracować wydajniej.

Dawniej, jednym ze sposobów na uzyskanie lepszych wyników finansowych projektów budowlanych, były negocjacje cenowe z dostawcami oraz outsourcing usług. Jednak ceny towarów są obecnie bardziej spłaszczone, a konkurencja na rynku na tyle silna, że może okazać się to już niewystarczające.

Jak wynika z raportu branżowego[2] – budownictwo ma wysoki potencjał poprawy efektywności, jednak wykorzystuje nowe technologie w mniejszym stopniu niż inne branże. Rośnie świadomość tego, że skuteczna analiza danych, planowanie projektów i efektywne zarządzanie poszczególnymi budowami są konieczne, by osiągać lepsze wyniki finansowe. Zgodnie z raportem, jednym z najważniejszych priorytetów branży do 2025 roku jest cyfryzacja procesów wewnętrznych i zewnętrznych. Ze względu na to, że jej poziom wciąż jest dość niski – firmy, które zdecydują się na digitalizację już teraz, mogą w niedalekiej przyszłości jeszcze skuteczniej budować przewagę na bardzo konkurencyjnym rynku.

Cyfryzacja u podstaw

Wiele firm z sektora budowlanego korzysta ze specjalistycznych rozwiązań, takich jak np. BIM (Building Information Model). Mimo to, choć duża część z nich to spore organizacje, nie wspierają one w żaden sposób cyfrowo podstawowych procesów związanych z organizacją pracy – np. tych administracyjnych, związanych z zatrudnieniem czy zarządzaniem projektami. Dotyczy to między innymi firm, które wciąż korzystają z dokumentów w formie papierowej – zarówno finansowo-księgowych, jak i wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzonymi inwestycjami. Tymczasem cyfrowa podstawa, czyli digitalizacja wszystkich procesów biznesowych za pomocą odpowiedniego oprogramowania, pozwala lepiej wykorzystywać również możliwości specjalistycznych systemów branżowych. Najlepsze efekty można osiągnąć wówczas, gdy cyfryzacja wdrażana jest na wszystkich poziomach organizacji. Jak może przełożyć się na osiągane wyniki i jak ją skutecznie przeprowadzić?

Wszystkie projekty w jednym systemie

Cyfryzację warto rozpocząć od wyboru kompleksowego systemu do zarządzania dokumentami. Dlaczego? Specyfika pracy firmy budowlanej wiąże się z prowadzeniem projektów w różnych lokalizacjach oraz pracą w terenie. Zarówno koszty, jak i prowadzone prace są często rozłożone na wiele miesięcy. Jeszcze ważniejsza, niż w jakimkolwiek innym sektorze, jest więc skuteczna kontrola, a także dostęp do bieżących informacji o aktualnych inwestycjach. Aby zarządzać nimi w sposób optymalny, potrzebny jest nie tylko wgląd w dane finansowe, ale także pełny elektroniczny obieg dokumentów, który pozwala łatwo zorganizować procesy akceptacji i kontrolę nad dokumentacją, nawet w przypadku pracowników terenowych. Wybierając oprogramowanie, warto zwrócić uwagę na to, czy jest dostępne zarówno z poziomu przeglądarki, jak i aplikacji mobilnej oraz czy dostawca zapewnia możliwość wdrożenia systemu w chmurze, co dla wielu firm może okazać się efektywne pod względem kosztowym.

Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi w firmie pozwala na wprowadzanie informacji bezpośrednio do systemu: mogą to być np. informacje o czasie pracy poszczególnych członków zespołu, o zużytych materiałach, statusie prowadzonych prac, możliwych opóźnieniach itp. Pomaga to unikać przestojów związanych z brakiem zasobów czy opóźnionymi procesami akceptacji zamówień, pozwoleń lub innych dokumentów wewnętrznych. Dostęp do danych finansowych i organizacyjnych w ramach jednego systemu umożliwia poprawę rentowności na poziomie pojedynczych projektów oraz całego przedsiębiorstwa.

„Wdrażając systemy w wielu branżach obserwujemy, że w niektórych organizacjach pewne procesy są zorganizowane w określony sposób, bo tak „jest od zawsze” lub po prostu kiedyś zostały tak ustalone. Zdarza się, że nie są na nowo kontrolowane i sprawdzane pod kątem wydajności. Bieżący dostęp do danych i ich analiza w czasie zbliżonym do rzeczywistego, pozwalają wychwycić te obszary, które wymagają optymalizacji. Brak opóźnień w przepływie informacji o przekroczonych budżetach, przesuniętych dostawach czy akceptacji dokumentów umożliwia szybsze podejmowanie decyzji i reakcję, jak tylko pojawi się jakikolwiek problem”mówi Filip Fludra Sales Manager w Exact Software Poland.

Optymalizacja pracy

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów nie tylko eliminuje potrzebę fizycznej obecności w biurze pracowników terenowych, ale także może znacząco usprawnić procesy akceptacji i zmniejszyć liczbę powtarzalnych zadań. Z punktu widzenia pracowników, istotna może być cyfryzacja procesów kadrowych – m.in. możliwość składania wniosków urlopowych czy rozliczenia czasu pracy bezpośrednio w systemie. Oprogramowanie do zarządzania projektami umożliwia np. tworzenie planów zakupowych, przypisywanie kosztów do poszczególnych procesów, podwykonawców czy wiązanie ich z dokumentacją dotyczącą sprzętu i odbioru prac. Wiele tych zadań zajmuje dzięki temu znacznie mniej czasu oraz umożliwia szybszą i łatwiejszą analizę.

____________________________________________________

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Zlot

Monday – agencja komunikacji

E-mail: magdalena.zlot@mondaypr.pl

Tel.: +48 884 208 223

 

Exact Software Poland sp. z o.o. działa na polskim rynku od 1992 roku. Spółka rozpoczęła działalność w 1984 roku w Holandii i stała się liderem rynku oprogramowania biznesowego w krajach Beneluksu. Wspomaga już ponad 500 000 firm na świecie. Bazując na światowych standardach, Exact w Polsce uwzględnia wymogi lokalnego rynku.

Firma oferuje narzędzia związane z automatyzacją procesów księgowych i finansowych, tradycyjne systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP), jak również aplikacje do zarządzania relacjami z klientem (CRM) czy systemy elektronicznego obiegu dokumentów (Workflow). Exact udostępnia swoje rozwiązania na urządzeniach mobilnych. System Exact Synergy dostępny jest w App Store i Android Market, skąd klienci firmy mogą pobierać darmowe aplikacje na platformy iPhone, iPad i Android. Z produktów Exact można korzystać za pomocą przeglądarek internetowych różnych producentów.

[1] https://www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/PL-H942/raport-rok-2020-w-budownictwie.html

[2] BUDOWNICTWO. INNOWACJE. WIZJA LIDERÓW BRANŻY 2025

1 2 3 231