Grupa American Heart of Poland stawia na rozwój z SAP

Cyfryzacja w ochronie zdrowia dotyczy wielu obszarów. To budowa przyjaznych, dostępnych systemów i usług dla pacjentów, rozwój telemedycyny i narzędzi cyfrowych, wspierających procedury medyczne czy zaawansowana analityka diagnostyczna. To także wdrażanie rozwiązań, które wspierają działalność operacyjną – redukując obciążenia administracyjne, usprawniając procesy wewnętrzne i automatyzując obieg dokumentów. Grupa American Heart of Poland wybrała w tym celu rozwiązania SAP.

Z analiz Deloitte („The future of health”) wynika, że do 2040 roku system ochrony zdrowia zmieni się, a nowy model będzie przede wszystkim zorientowany na pacjentów i napędzany danymi. Rozwiązania cyfrowe będą w jego ramach nie tylko służyć rozwojowi usług medycznych, ale również wspierać pracowników sektora zdrowia, m.in. w obszarach związanych ze szkoleniem, nabywaniem doświadczenia, redukcją obciążeń administracyjnych czy podnoszeniem wydajności.

W nowoczesnych podmiotach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, działających na dużą skalę, zmiana już trwa, a świadomość tego, że narzędzia cyfrowe wspierające organizację w efekcie umożliwiają sprawne udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom, rośnie. Przykładem takiej transformacji jest Grupa American Heart of Poland, która sięgnęła po rozwiązania SAP, aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne narzędzia, pozwalające sprawnie zarządzać kluczowymi elementami dynamicznie rozwijającej się działalności medycznej.

Grupa American Heart of Poland (Grupa AHP) to jeden z kluczowych uczestników polskiego rynku ochrony zdrowia; funkcjonuje w ścisłej współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz władzami i społecznościami lokalnymi, w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Jest częścią Gruppo San Donato (GSD), która jest jedną z największych włoskich grup medycznych. American Heart of Poland zapewnia pacjentom w ponad 20 lokalizacjach w całym kraju kompleksową, ciągłą, wielospecjalistyczną i nowoczesną opiekę medyczną w zakresie chorób cywilizacyjnych. Prowadzi obecnie sieć liczącą 77 oddziałów, m. in. szpitale wieloprofilowe,  Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, ośrodki rehabilitacyjne (w tym Uzdrowisko Ustroń), Centrum Badawczo-Rozwojowe, przychodnie, punkty diagnostyczne i laboratoryjne. Zatrudnia 3,8 tys. osób, w tym 1,2 tys. lekarzy, a należące do niej podmioty realizują ponad 73 tys. hospitalizacji rocznie.

Spółka ma jasną wizję rozwoju, w której ważne miejsce zajmują nowe inwestycje,  mocno sprzężone także z celami zrównoważonego rozwoju:

„Grupa AHP jest podmiotem aktywnie konsolidującym rynek opieki medycznej w Polsce. W ramach opcji strategicznych rozważa możliwości rozwoju organicznego, jak również fuzje i przejęcia. Strategia Grupy AHP w Polsce zakłada podwojenie rozmiarów działalności w najbliższych latach, dzięki planowanym inwestycjom. Z początkiem 2024 roku grupa banków podpisała z AHP umowę finansowania o wartości około 1,6 mld zł, które umożliwić realizację celów inwestycyjnych i akwizycyjnych. Jest to największe finansowanie w polskim sektorze opieki zdrowotnej z elementem kredytu związanego ze zrównoważonym rozwojem (SLL – Sustainability-Linked Loan)” – mówi Adam Szlachta, prezes zarządu i dyrektor finansowy American Heart of Poland S.A.

Tak klarownie sprofilowana strategia wymaga także nowoczesnych, skalowalnych rozwiązań informatycznych. Dlatego Grupa AHP, w ramach transformacji cyfrowej, podjęła decyzję o wdrożeniu systemu klasy ERP, przy współpracy z SAP.  Wybór padł na SAP S/4HANA, przede wszystkim ze względu na skalowalność systemu, umożliwiającą elastyczne dostosowywanie się do dynamicznie zmieniających się potrzeb. Rozwiązania usprawniające i optymalizujące procesy, w postaci pięciu modułów oferowanych przez SAP, zostaną wdrożone w pierwszym etapie projektu w obszarze zarządzania finansami, środkami trwałymi, controllingu, gospodarki materiałowej wraz z zaopatrzeniem oraz sprzedaży i dystrybucji.

Wśród celów, jakie zostały postawione w ramach wdrożenia, kluczowe miejsce zajmuje przede wszystkim usprawnienie wymiany informacji między działami w rosnącej organizacji. Ważne jest także zapewnienie lepszej stabilności i dostępności systemu oraz możliwość jego personalizacji i konfiguracji, co pozwoli na dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb. Grupie zależy także na możliwości modyfikowania systemu po wdrożeniu. Takich modyfikacji będzie mógł dokonywać wewnętrzny zespół deweloperski.

Wdrożenie będzie wykorzystywało także SAP Business Technology Platform (SAP BTP), a więc platformę technologiczną, łączącą dane i analizy, sztuczną inteligencję, projektowanie aplikacji, automatyzację i integrację w jednym, ujednoliconym środowisku wspierającym transformację cyfrową organizacji. To kompleksowe rozwiązanie chmurowe, które umożliwia budowanie, rozszerzanie i zarządzanie aplikacjami, a także – tak kluczowe w przypadku Grupy AHP – skalowanie rozwiązań.  Zostanie ono wykorzystane m.in. do automatyzacji przepływów danych w organizacji.

„Klienci zorientowani na rozwój swojej działalności wybierają elastyczne rozwiązania, które można odpowiednio skalować w pożądanym momencie. Dzięki temu, że mogą one być dostosowywane do potrzeb organizacji na różnych etapach jej rozwoju, można  inwestować w technologie w tempie odpowiadającym bieżącym możliwościom i planom rozwojowym. W rezultacie, organizacje nie tylko zyskują narzędzia do efektywniejszego zarządzania i optymalizacji procesów, ale również zwiększają swoje szanse na trwały i zrównoważony rozwój w przyszłości.

Wspieranie nowoczesnych usług na wymagającym rynku ochrony zdrowia, na dodatek sprzężonych z ambitnymi celami zrównoważonego rozwoju, to idealne zadanie dla rozwiązań SAP.  Efektywne gromadzenie danych, usprawnianie ich przepływu w organizacji, automatyzacja procesów i uwalnianie potencjału organizacji za pomocą odpowiednich narzędzi chmurowych – to droga, która pozwala dynamicznie się rozwijać, dbając jednocześnie o efektywność kosztową, i sprawnie budować nowe modele działalności, odpowiadając na potrzeby pacjentów i systemu opieki zdrowotnej” – mówi Dorota Zaremba, wiceprezeska zarządu SAP Polska.

Velvet CARE płynnie sięga po nowoczesne rozwiązania ERP

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, firmy muszą stale dostosowywać się do nowych wyzwań i trendów. Jednym z kluczowych czynników sukcesu jest posiadanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które umożliwiają efektywną pracę i podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. W odpowiedzi na te potrzeby, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie systemów ERP, takich jak SAP S/4HANA. To droga, na którą w pewnym momencie z sukcesem zdecydowała się także firma Velvet CARE, a ważnym wymogiem było to, by wdrożenie nie wymagało zatrzymania produkcji.

Według danych Eurostatu w 2021 roku z systemów ERP korzystało 38 proc. europejskich przedsiębiorstw. Polskie firmy odstawały nieco od średniej, nad Wisłą na takie wdrożenia zdecydowało się wówczas bowiem 32 proc. organizacji. Jednak, jak podkreślają eksperci, świadomość przedsiębiorstw regularnie rośnie, a zalety wdrożeń ERP, przekładających się m.in. na obniżenie kosztów operacyjnych, poprawę jakości danych, czy też możliwości ich kontrolowania i szybszego podejmowania na ich podstawie decyzji, są niezaprzeczalne.

W stronę sprawniejszych procesów biznesowych

Velvet CARE to jeden z największych producentów wyrobów higienicznych w Europie Środkowej. Firma działa pod obecną nazwą od ponad 10 lat, ale bazuje na ponad 100 latach tradycji papiernictwa w Kluczach, gdzie mieści się jeden z jej zakładów produkcyjnych. Grupa Velvet CARE zatrudnia około 900 osób w Polsce i Czechach, a jej produkty, które powstają w ramach 18 linii przetwórczych, trafiają na rynek polski i około 30 innych rynków eksportowych.

W pewnym momencie Velvet CARE zdecydowało się na wdrożenie systemu SAP S/4HANA, w modelu on-premise. Projekt był elementem szerzej zakrojonej strategii transformacyjnej. Wśród celów, jakie Grupa Velvet CARE stawia inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę informatyczną, jest bowiem zwiększanie bezpieczeństwa i stabilności działania, rozwijanie efektywności procesów produkcyjnych i zarządczych oraz integracja w jeden ekosystem, który umożliwi w przyszłości jak najpełniejszą wymianę informacji, analizę danych i raportowanie.

Do decyzji o wdrożeniu doprowadziła zatem przede wszystkim potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa technologicznego. Dużą rolę odegrała też świadomość wagi ciągłego wsparcia i aktualizacji systemów. Od początku było także wiadomo, że wybrane rozwiązania muszą wspierać dalszy, dynamiczny rozwój organizacji, dlatego wybrano system SAP S/4HANA. Partnerem technologicznym projektu został dotychczasowy partner Plaut Consulting Polska, z którym współpraca Velvet jest kontynuowana od 2013 roku. Plaut Consulting Polska Sp. z o.o. to  dynamiczna i innowacyjna firma, która dzięki wysokim kwalifikacjom zatrudnianych konsultantów, oferuje Klientom kompleksowe usługi związane z transformacją cyfrową z wykorzystaniem rozwiązań SAP. Firma należy do międzynarodowej grupy msg Plaut, która z kolei jest częścią grupy msg, zatrudniającej blisko 11 000 pracowników, posiadających ekspertów w 35 krajach.

Ważna diagnoza ryzyk

Duże znaczenie dla osób zaangażowanych w projekt miała uważna identyfikacja ryzyk, wynikających z wdrożenia i zapewnienie rozwiązań, które przełożą się na ich neutralizację. Wśród zdefiniowanych zagrożeń znalazło się m.in. ryzyko zatrzymania procesów w spółce, braku komunikacji z systemami zewnętrznymi, a także obciążenia wynikające z ewentualnego błędnego zaprojektowania procesów, braku wiedzy pracowników i niekompletnego przetestowania nowego systemu. Firma nie mogła sobie pozwolić na zatrzymanie codziennych procesów produkcyjnych. Z tego względu zdecydowano się na strategię konwersji z eksploatowanego systemu SAP, zapewniającą ewolucję, a nie rewolucję, zachowanie danych historycznych i minimalizację przestoju. Ważnym wyznacznikiem było także dążenie do najkrótszego możliwej niedostępności systemu produkcyjnego w ramach finalnej konwersji. Pod tym kątem uważnie przygotowano narzędzia służące m.in. kontroli i wychwyceniu oraz naprawieniu błędów przed rozpoczęciem samej konwersji i umożliwiające szczegółowe zaplanowanie kolejnych kroków.

Kluczowy moment

Bardzo ważnym elementem projektu była zatem chwila startu. Na tzw. „go live” w formule online przeznaczono 3 dni i 2 noce. Proces zaplanowano szczegółowo, co do godziny, istniał też szczegółowy plan awaryjny na wypadek niepożądanego dłuższego przestoju. W tym czasie wszyscy pracownicy mogli korzystać z utworzonego w tym celu kanału informacyjnego na platformie MS Teams, a produkcja niezmiennie prowadzona była w codziennym rytmie.

Wdrożenie przeprowadzono z sukcesem, choć w jego trakcie pojawiło się kilka wyzwań związanych z backupem danych, czy poprawkami. Zmierzenie się z nimi było możliwe m.in. dzięki dobrze zaplanowanym migracjom testowym, planowi awaryjnemu, rozwiązywaniu problemów na odpowiednich poziomach, współpracy, a także trwającemu przez tydzień po wdrożeniu wsparciu technologicznemu 24 h.

– Wdrożenie systemu SAP S/4HANA w Velvet CARE było złożonym procesem, a dzięki zaangażowaniu wszystkich stron, udało nam się osiągnąć sukces. Jednym z najważniejszych czynników, które się do tego przyczyniły, była dobra komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu. Dzięki temu mogliśmy wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania. Cały projekt trwał 6 miesięcy i w 99 procentach został przeprowadzony online. Finalna konwersja sprawiła, że system produkcyjny był niedostępny jedynie przez dwie doby, a przestoju produkcji nie było wcale, co jest imponującym wynikiem, zważywszy na to, że projekt wymagał weryfikacji niemal tysiąca operacji – podsumowuje Joanna Forkajm-Stachura, Managing Director z Plaut Consulting.

Dzięki projektowi wdrożenia SAP S/4HANA firma Velvet CARE zyskała nowoczesne narzędzia. Celem było ujednolicenie i usprawnienie procesów biznesowych, poprawa efektywności operacyjnej i zwiększenie bezpieczeństwa danych. Wdrożenie było dużym wyzwaniem, ale również szansą na rozwój. Aktualnie grupa planuje kolejne wdrożenia w swoich spółkach oraz dalszy rozwój w zakresie wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych m.in. w obszarach planowania produkcji, analityki, współpracy z dostawcami czy automatyzacji procesów HR, co pozwoli na dalsze zwiększenie efektywności operacyjnej i konkurencyjności.

– Wdrożenie systemu ERP to wymagający projekt. Aby zakończyć go z powodzeniem, należy odpowiednio przygotować się do realizacji. Wśród kluczowych czynników sukcesu takiego przedsięwzięcia, ważną rolę odgrywa faza przygotowawcza, obejmująca przede wszystkim dokładną analizę bieżących procesów biznesowych oraz zidentyfikowanie obszarów do poprawy. W projektach migracyjnych z poprzednich wersji SAP warto pochylić się nad kwestią usprawnień, jakie wnosi system S/4HANA do już realizowanych procesów (na przykład z wykorzystaniem automatycznych narzędzi takich jak Process Insights) oraz zwrócić uwagę na nowe funkcjonalności systemu S/4HANA i rozwiązań komplementarnych. Mogą one usprawnić obszary nieobjęte do tej pory systemem lub nawet umożliwić wdrożenie nowego modelu biznesowego i strategii niemożliwych do zrealizowania na starym systemie – dodaje Marcin Mazurkiewicz z SAP.

System workflow i zarządzanie procesem wyboru oferenta

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie konkurencja jest nieustanna, a innowacje technologiczne nieprzerwanie zmieniają krajobraz rynkowy, efektywne zarządzanie procesami wewnętrznymi staje się kluczowe dla sukcesu każdej organizacji. W praktyce oznacza to, że systemy workflow i zarządzanie procesem wyboru oferenta są dwoma fundamentalnymi aspektami, które wymagają szczególnej uwagi w celu optymalizacji działalności przedsiębiorstwa. Wspomniane aspekty działalności są niezbędne do utrzymania efektywności operacyjnej, zapewnienia zgodności z regulacjami oraz osiągnięcia założonych celów strategicznych.

System workflow – definicja i znaczenie

System workflow to zaawansowana technologicznie platforma, która umożliwia modelowanie, automatyzację i monitorowanie procesów biznesowych. Jest to narzędzie, które wspiera organizacje w codziennym zarządzaniu zadaniami, przepływem informacji oraz komunikacją między pracownikami. Dzięki systemowi workflow, firmy mogą zredukować czas potrzebny na wykonanie poszczególnych operacji, minimalizować ryzyko błędów oraz zwiększać efektywność pracy.

Korzyści z wdrożenia

Wdrożenie systemu workflow przynosi wiele korzyści, w tym:

  • Standaryzację procesów – ujednolicenie sposobu wykonywania zadań w całej organizacji;
  • Zwiększenie przejrzystości – umożliwienie łatwego śledzenia postępów i historii zmian w dokumentach i zadaniach;
  • Poprawę współpracy – ułatwienie komunikacji i wymiany informacji między działami/poszczególnymi pracownikami;
  • Optymalizację zasobów – efektywniejsze wykorzystanie czasu pracowników i innych zasobów firmy.

Zarządzanie procesem wyboru oferenta

Integracja systemu workflow z procesem wyboru oferenta może znacząco przyczynić się do poprawy efektywności i skuteczności zarządzania przetargami. Automatyzacja procesów pozwala na szybsze przeprowadzenie przetargu, zmniejszenie ryzyka błędów oraz lepsze wykorzystanie zasobów firmy.

Analiza rynku i wstępna selekcja

Przed przystąpieniem do formalnego procesu wyboru oferenta, firmy często przeprowadzają wstępną analizę rynku w celu identyfikacji potencjalnych dostawców. Na tym etapie mogą być wykorzystywane narzędzia do inteligentnej analizy danych, które pomagają w ocenie wiarygodności i potencjału współpracy z różnymi podmiotami.

Etap przygotowania specyfikacji

Pierwszym krokiem w procesie wyboru oferenta jest przygotowanie szczegółowej specyfikacji wymagań. Dokument ten powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą potencjalnym dostawcom na zrozumienie oczekiwań firmy i przygotowanie adekwatnej oferty.

Ogłoszenie przetargu

W następnej kolejności firma ogłasza przetarg, który jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych dostawców. Ważne jest, aby proces ten był transparentny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, co zapewnia równy dostęp do informacji i szansę na uczestnictwo w przetargu.

Selekcja i ocena ofert

Po zebraniu ofert, następuje ich szczegółowa analiza i ocena. W tym etapie firma może korzystać z różnych metod oceny, takich jak scoring (tj. metoda polegająca na przyznawaniu punktów ofertom na podstawie zdefiniowanych kryteriów, takich jak cena, jakość, doświadczenie dostawcy, czas realizacji, itp.) czy aukcja elektroniczna. Ważne jest, aby kryteria oceny były jasno określone i stosowane konsekwentnie.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ostateczny wybór oferenta powinien być oparty na obiektywnych kryteriach, takich jak cena, jakość, doświadczenie dostawcy oraz czas realizacji. Decyzja ta powinna być dobrze udokumentowana i uzasadniona, co zapewnia przejrzystość całego procesu.

Negocjacje i umowy

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, rozpoczyna się etap negocjacji warunków umowy. Jest to kluczowy moment, w którym firma może wynegocjować najlepsze warunki współpracy, takie jak terminy dostaw, gwarancje jakości oraz warunki płatności.

Zaawansowane funkcje i automatyzacja

Współczesne systemy workflow wykraczają poza podstawowe funkcje zarządzania zadaniami, oferując zaawansowane możliwości, takie jak integracja z aplikacjami zewnętrznymi, inteligentne algorytmy przewidujące kolejność zadań oraz narzędzia do analizy danych procesowych. Automatyzacja procesów za pomocą systemów workflow pozwala na eliminację monotonnych i czasochłonnych zadań, co przekłada się na zwiększenie produktywności i możliwość skupienia uwagi pracowników na bardziej strategicznych działaniach.

Automatyzacja procesów przetargowych za pomocą systemu workflow umożliwia:

  • Elektroniczne zbieranie ofert: Przyjmowanie ofert w formie elektronicznej, co ułatwia ich porównanie i ocenę.
  • Weryfikacja zgodności: Sprawdzanie, czy oferty spełniają wymagania specyfikacji.
  • Ocena ofert: Automatyczne punktowanie ofert na podstawie zdefiniowanych kryteriów.

Personalizacja i skalowalność

Nowoczesne systemy workflow umożliwiają personalizację procesów w zależności od specyficznych potrzeb działów lub indywidualnych użytkowników. Są one również skalowalne, co oznacza, że mogą być dostosowywane w miarę wzrostu firmy i zmieniających się wymagań biznesowych.

Raportowanie i analiza

System workflow może również generować raporty i analizy, które są nieocenione w procesie podejmowania decyzji. Dzięki temu, firma może lepiej zrozumieć rynek, dostawców oraz własne potrzeby.

Integracja i optymalizacja

Integracja systemu workflow z innymi platformami biznesowymi, takimi jak systemy ERP (Enterprise Resource Planning) czy CRM (Customer Relationship Management), pozwala na stworzenie spójnego ekosystemu informatycznego. Taka integracja zapewnia płynny przepływ danych między różnymi działami i systemami, co jest niezbędne do efektywnego zarządzania procesami biznesowymi.

Ciągła optymalizacja procesów

Ciągła optymalizacja procesów jest możliwa dzięki zbieraniu i analizowaniu danych o wykonaniu zadań i efektywności prowadzonych procesów. Systemy workflow oferują narzędzia do monitorowania KPI (Key Performance Indicators) i generowania raportów, które pomagają w identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Rozbudowane systemy workflow i kompleksowe zarządzanie procesem wyboru oferenta to fundamenty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Wspomniane elementy powinny być ściśle ze sobą powiązane w każdej nowoczesnej organizacji. Ich właściwe wdrożenie i wykorzystanie mogą przynieść znaczące korzyści, takie jak zwiększenie efektywności, redukcja kosztów, poprawa jakości usług oraz wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku. W erze cyfryzacji, gdzie adaptacja do zmieniających się warunków i szybkość działania są kluczowe, opisywane systemy stanowią o sile i zdolności firmy do innowacji i rozwoju.

Zarządzanie procesami nie ogranicza się jedynie do optymalizacji istniejących operacji. Jest to również podstawa dla nieustannego rozwoju. Firmy, które skutecznie zarządzają swoimi procesami, są w stanie szybciej wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi, reagować na zmieniające się potrzeby klientów oraz wyprzedzać konkurencję.

Rola technologii w zarządzaniu procesami

Technologia odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu procesami. Systemy workflow i inne narzędzia do zarządzania procesami są stale rozwijane, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analizy dużych zbiorów danych, firmy mogą nie tylko automatyzować zadania, ale również przewidywać przyszłe trendy i optymalizować procesy w czasie rzeczywistym.

Przyszłość zarządzania procesami wydaje się być nierozerwalnie związana z dalszym rozwojem technologii. Firmy, które będą w stanie wykorzystać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie informatyki, będą miały przewagę konkurencyjną. Możemy spodziewać się, że systemy workflow staną się jeszcze bardziej zaawansowane, oferując jeszcze większą integrację z innymi systemami oraz jeszcze większą elastyczność i skalowalność.

Wyzwania i możliwości

Wraz z rozwojem technologii pojawiają się również nowe wyzwania. Bezpieczeństwo danych, ochrona prywatności i zgodność z przepisami prawnymi to tylko niektóre z obszarów, które wymagają uwagi. Jednakże te same technologie, które stwarzają wyzwania, oferują również nowe możliwości. Analityka predykcyjna, automatyzacja zaawansowana i inteligentne algorytmy mogą pomóc firmom nie tylko w zarządzaniu procesami, ale także w tworzeniu nowych modeli biznesowych.

Znaczenie zarządzania procesami w kontekście globalizacji

Globalizacja rynków wymusza na firmach nie tylko dostosowanie się do międzynarodowych standardów, ale również do różnorodności kulturowej i językowej. Zarządzanie procesami w takim środowisku staje się jeszcze bardziej skomplikowane, ale jednocześnie otwiera drzwi do globalnego zasięgu. Firmy, które efektywnie zarządzają swoimi procesami, są w stanie lepiej adaptować się do międzynarodowych wymagań i wykorzystywać globalne szanse rynkowe.

Rola zarządzania procesami w zrównoważonym rozwoju

Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej stawiają na zrównoważony rozwój, który obejmuje nie tylko aspekty ekonomiczne, ale również środowiskowe i społeczne. Zarządzanie procesami odgrywa tutaj kluczową rolę, umożliwiając firmom monitorowanie i optymalizację zużycia zasobów, minimalizację odpadów oraz promowanie etycznych praktyk biznesowych. Dzięki temu firmy nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale również budują pozytywny wizerunek w oczach klientów i partnerów biznesowych.

Innowacje w zarządzaniu procesami jako odpowiedź na wyzwania przyszłości

W obliczu szybko zmieniających się technologii i rosnących oczekiwań klientów, innowacje w zarządzaniu procesami stają się niezbędne. Firmy, które inwestują w nowe rozwiązania, takie jak automatyzacja za pomocą robotów (RPA), systemy oparte na sztucznej inteligencji czy blockchain, są w stanie nie tylko zwiększyć swoją efektywność, ale również stworzyć nowe modele biznesowe, które będą odpowiadać na wyzwania przyszłości.

Efektywne zarządzanie procesami jest niezbędne dla każdej firmy, która chce odnieść sukces w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesu. Systemy workflow i zarządzanie procesem wyboru oferenta to tylko dwa przykłady narzędzi, które mogą pomóc w osiągnięciu tego celu. W miarę jak technologia będzie się rozwijać, możemy oczekiwać, że zarządzanie procesami stanie się jeszcze bardziej złożone, ale również bardziej efektywne i skuteczne.