Bardziej świadomi swoich potrzeb.

Przewidujemy, że w 2018 roku kilkadziesiąt przedsiębiorstw handlowych będzie chciało skorzystać z usług doradczych konsultantów BPC Group. Każde przedsiębiorstwo ma inne problemy i priorytety wobec procesu informatyzacji. Podczas rozmów z przedsiębiorstwami handlowymi na plan pierwszy wyłaniają się następujące zagadnienia:

  • Brak pełnej informacji o procesie sprzedaży.
  • Tworzenie prognoz w zakresie planowej sprzedaży, zakupów itp.
  • Optymalizacja i automatyzacja procesów magazynowych i logistycznych.
  • Integracja między różnymi obszarami biznesu (np. między ERP i e-commerce).

Sebastian Smiatek,
Dyrektor Działu Usług Doradczych,
BPC Group

Wśród polskich przedsiębiorstw branży handlowej możemy wyłonić dwie grupy: pierwsza grupa to firmy o małym stopniu zinformatyzowania, które korzystają z niewielkich narzędzi IT jak Subiegt GT, Comarch Optima oraz Symfonia. Wskazane powyżej systemy wspierają przedsiębiorstwa w podstawowym obszarach funkcjonowania jak zarządzania finansami oraz obsługa sprzedaży. Wszelkie zaawanasowane procesy biznesowe, jak analityka sprzedaży (planowania i prognozowania), zarządzania relacjami z kontrahentami, odbywa się przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych lub autorskich narzędzi IT.

Do drugiej grupy zaliczamy przedsiębiorstwa wykorzystujące systemy ERP średniej i wysokiej półki, które posiadają dedykowane moduły funkcjonalne w zakresie zarządzania magazynem, logistyką, zakupami. Dodatkowo wskazane firmy wykorzystują specjalizowane narzędzia informatyczne w obszarze WMS, DMS, BI oraz SCM.

Z naszych obserwacji wynika, że posiadanie przez przedsiębiorstwo budżetu na narzędzia IT jest pojęciem względnym. Bardziej należałoby zadać pytanie czy firma upatruje wzrostu swojej przewagi konkurencyjnej poprzez wprowadzenie nowych technologii IT.

Podmioty, które są świadome jakie korzyści daje proces informatyzacji w optymalizacji procesów biznesowych, przeznaczają z roku na rok coraz więcej funduszy finansowych na ten cel.

Firmy handlowo-dystrybucyjne najczęściej inwestują w systemy specjalistyczne dla newralgicznych obszarów biznesowych: sprzedaż (CRM, SFA, Prognozowanie i planowanie sprzedaży), magazyn i logistyka (WMS, SCM, TMS), optymalizacja obiegu dokumentów i procesów biznesowych (DMS, ECM, BPM), e-commerce oraz Retail/POS.

Z czym przedsiębiorstwa nie mogą sobie poradzić w procesie organizacji wyboru rozwiązania, które elementy wyboru systemu są newralgiczne?

Każdy etap wyboru systemu IT jest ważny i trzeba do niego odpowiednio podejść by cały proces zakończył się sukcesem. Wyróżnić należy jednak kilka newralgicznych etapów, w których, jeśli przedsiębiorstwo popełni błąd, może to wpłynąć na porażkę całego projektu:

  • Stworzenie zapytania ofertowego i wymagań funkcjonalnych wobec systemu IT.
  • Wybór odpowiedniego systemu IT i dostawcy dla naszego projektu.
  • Negocjacje umowy prawnej i zakresu wdrożenia.

Jakub Czyżkowski,
Wiceprezes zarządu,
Sente Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Miniony rok przyniósł wiele nowych doświadczeń ze współpracy z dotychczasowymi, jak i nowymi klientami. Widoczne było utrzymanie trendów z lat poprzednich, ale kilka z nich wyraźnie się umocniło.

Z naszych obserwacji wynika, że firmy są coraz bardziej świadome, po co w ogóle można wdrażać systemy ERP. Coraz więcej rozmów z klientami udaje się prowadzić na poziomie biznesowym, wspólnego określania celów, gdzie współpraca i projekt koncentruje się na mierzeniu i zmianie jakościowej procesów firmy, a niekoniecznie na funkcjonalności oprogramowania. Jak już wiadomo “po co” uruchamia się tak złożony projekt, jak wdrożenie systemu ERP, dużo łatwiej osiągnąć satysfakcję z wzajemnej współpracy. Wzrosła również świadomość, że w zaawansowanych projektach trudno oczekiwać od dostawcy oprogramowania, że będzie miał do zaoferowania wszystkie potrzebne rozwiązania “out of the box”.

Dlatego coraz większe znaczenie ma możliwość modyfikacji systemu, ale taka, która będzie technicznie potwierdzona przez własne zespoły IT. Coraz większe znaczenie dla firm ma technologia wykonania rozwiązania, czy jest możliwa do “nauki” i uniezależnienia się od dostawcy. Taka strategia daje realne poczucie bezpieczeństwa i ochrony własnej inwestycji w system.

Ale rosną również oczekiwania funkcjonalne względem systemów ERP. Średnie i większe firmy, szukając efektywności swojej organizacji, w coraz większym stopniu oczekują również wsparcia w zakresie przepływu informacji i zadań w organizacji, a docelowo automatyzacji tych procesów. Choć systemy klasy Workflow są od dawna dostępne na rynku, to jednak w średniej wielkości firmie dąży się do unifikacji funkcji operacyjnych w jedno środowisko pracy dla operatora. Firmy są również coraz bardziej świadome problemów z integracją kilku systemów, działających w ramach procesów operacyjnych.

W 2018 roku spodziewamy się dalszego rozwoju funkcjonalnego. Główny kierunek zmian to rozwój narzędzi wspierających przepływ informacji i zadań w firmie, oraz monitorowanie rezultatów prowadzonych w firmie projektów. Oczekujemy też dalszego rosnącego zainteresowania rozwiązaniami z dziedziny integracji – ale nie między systemami własnymi, tylko z systemami partnerów biznesowych.

Realizacja takiej integracji to dzisiaj konieczność, jeśli chce się pozostawać efektywnym na poziomie operacyjnym oraz taktycznym. W obszarze logistycznym, to dalszy rozwój wdrożeń w obszarze omnichannel. Prawdopodobnie wielu producentów ERP dostarczy nowych wersji oprogramowania odpowiadających na aktualne trendy User Experience – systemy ERP mają na tym polu kilka lat opóźnienia względem innych rodzajów aplikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*