5 złotych reguł stosowanych przy wyborze systemu WMS.

Wdrożenie systemu klasy WMS do przedsiębiorstwa to z pewnością niełatwa decyzja, która pociąga za sobą wielką odpowiedzialność. Liczba oferowanych rozwiązań na rynku jest ogromna, a każdy dostawca zapewnia, że to właśnie jego system jest najlepszym rozwiązaniem. Czym się kierować, aby wybór okazał się strzałem w dziesiątkę?

 

  1. WSKAŻ CELE

Przy wyborze rozwiązania należy zastanowić się, czego decydenci oczekują od systemu WMS. Każda firma posiada inną strukturę, a zarazem priorytety. Dla jednych priorytetem będzie wyższy poziom obsługi klienta, bezbłędność dostaw, a dla innych wzrost wydajności pracowników czy wymierne oszczędności związane z redukcją zapasów, optymalizacją prac czy lepszym wykorzystaniem przestrzeni magazynowej. Nieprawidłowe określenie swoich potrzeb może prowadzić do zaimplementowania rozwiązania, które w firmie okaże się kompletnie nieprzydatne. Wiąże się to z poniesieniem niepotrzebnych kosztów, związanych z późniejszą modyfikacją systemu.

Jeśli firma rzetelnie określi błędy, które chce wyeliminować, zdefiniuje procesy wymagające usprawnienia oraz ustali wskaźniki, które chce osiągnąć przez wdrożenie systemu, po pewnym czasie będzie mogła porównać efekty końcowe z zakładanymi, co przełoży się w przyszłości na lepsze zagospodarowanie systemu w przedsiębiorstwie.

 

  1. WYBIERZ DOSTAWCĘ

Zanim decydenci wybiorą dostawcę systemu WMS, warto aby przeanalizowali jego kompetencje i referencje. Dobrze jest również, aby zaznajomili się z metodologią wdrożenia systemu, którą proponuje dostawca. Dodatkowo poza instalacją systemu dobrze jest przenalizować sposób, w jaki dostawca zapewnia integrację z modułem produkcyjnym ERP oraz innymi rozwiązaniami np. TSL.

Osoba odpowiedzialna za proces wdrożenia systemu w naszym przedsiębiorstwie ( wskazana przez dostawcę) musi być otwarta na rozmowę i wymianę informacji.

Dobra komunikacja pomiędzy przedsiębiorstwem, a dostawcą jest kluczem do uzyskania najlepszego efektu.

 

  1. POZNAJ POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU

Określenie potrzeb i oczekiwań przy wdrażaniu WMSa jest sprawą nadzwyczaj istotną, jednak przed wybraniem systemu do zarządzania magazynem, należy skonsultować się z osobami, które będą miały z nim do czynienia na co dzień.

Pracownicy mogą wskazać procesy, które ich zdaniem wymagają usprawnień oraz podpowiedzieć osobie decyzyjnej w wyborze, jakie rozwiązanie ułatwiłoby im ich pracę. Oprogramowanie powinno posiadać interfejs przyjazny użytkownikowi, a jego funkcjonalność powinna być adekwatna do ilości przeprowadzanych procesów w magazynie. Nie zawsze należy oczekiwać, że system posiadający podstawowe funkcjonalności przyniesie firmie korzyści.

W przypadku magazynów o dużej powierzchni, gdzie zatrudnionych jest nawet kilkaset pracowników, wdrożenie podstawowej wersji systemu może nie wystarczyć. W takiej sytuacji warto liczyć się ze zdaniem użytkowników i wzbogacić system o bardziej zaawansowane procesy np. automatyczne poddanie towaru komplementacji pod konkretne zamówienie. Przy wprowadzeniu systemu WMS należy pamiętać, że ma on przynieść korzyści zarówno firmie, jak i pracownikom magazynu.

 

  1. PATRZ PERSPEKTYWICZNIE

Zanim decydenci wybiorą dostawcę systemu WMS, warto aby przeanalizowali jego kompetencje i referencje. Dobrze jest również, aby zaznajomili się z metodologią wdrożenia systemu, którą proponuje dostawca. Dodatkowo poza instalacją systemu dobrze jest przenalizować sposób, w jaki dostawca zapewnia integrację z modułem produkcyjnym ERP oraz innymi rozwiązaniami np. TSL. Osoba odpowiedzialna za proces wdrożenia systemu w naszym przedsiębiorstwie ( wskazana przez dostawcę) musi być otwarta na rozmowę i wymianę informacji.

 

  1. ZAPŁAĆ ZA JAKOŚĆ

Nie jest tajemnicą, że przy wyborze dobrego systemu WMS istotną rolę odgrywa cena. Systemy te nie należą do najtańszych rozwiązań, dlatego przy zakupie, powinno się zwrócić uwagę na to czy dostawca:

  • zobowiąże się wykonać analizę przedwdrożeniową;
  • określi priorytety wdrożenia, które przekaże również końcowym użytkownikom systemu (pracownikom magazynu);
  • nie przekroczy ustalonego wcześniej budżetu;
  • zapewni szkolenie z działania systemu, przedstawi sposoby jego konfiguracji i możliwości integracji modułu magazynowego z systemem ERP;
  • wykaże się dostępnością oraz chęcią pomocy, gwarantując przy tym swoje wsparcie techniczne w razie problemów z użytkowaniem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*