Automatyzacja i integracja: dlaczego Twoja firma potrzebuje API?

W miarę rozwoju organizacji rośnie złożoność infrastruktury cyfrowej. Wzajemna integracja zdigitalizowanych narzędzi może stanowić jeden z kluczowych czynników wpływających na wzrost efektywności, a co za tym idzie, także i zyski finansowe. Komunikacja rozproszonych aplikacji, np. do zarządzania obiegiem dokumentów lub monitorowania stanów magazynowych i zamówień, powinna przy tym pozostać prosta i automatyczna. Tutaj z pomocą przychodzi API.

Z tego artykułu dowiesz się, czym jest usługa API i w jaki sposób wykorzystać ją do bezpiecznej i bezobsługowej integracji systemów w przedsiębiorstwie.

Cel: harmonia w gąszczu aplikacji

Aktualne badania raportowane przez firmę EY (2024) wskazują, że co czwarta firma znajdująca się w trakcie cyfrowej transformacji, ewoluuje bez wcześniej przygotowanej strategii[1].

Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której każda aplikacja pobierająca, analizująca

i generująca dane działa odrębnie, poza strukturą. Czas potrzebny na odszukanie, zebranie
i obróbkę informacji z niepołączonych źródeł jest kosztowny, a wnioski i analizy wysnute w rezultacie mogą być wadliwe.

Wdrażanie cyfrowych procesów w oparciu o wielorakie aplikacje, np. do zarządzania zasobami ludzkimi, analiz finansowych, czy monitorowania produkcji, powinno mieć na celu wzrost efektywności. By cieszyć się lepszymi wynikami, najpierw warto zadbać więc o sprawną komunikację pomiędzy poszczególnymi elementami programistycznej układanki.

Radosław Zawada
Senior Partner Manager w Unit4 Polska

API jako spoiwo cyfrowych procesów

Podczas integrowania aplikacji z resztą środowiska cyfrowego, dobrą praktyką jest wykorzystanie tzw. API. Application Programming Interface to zestaw protokołów, które umożliwiają komunikację między różnymi programami lub systemami informatycznymi. To swoisty pomost pozwalający dwóm niezależnym programom na wymianę danych i interakcję ze sobą.

Przykładem elastycznego i prostego w integracji interfejsu programowania jest Teta API — nowoczesne rozwiązanie stworzone przez firmę Unit4 Teta. W jego centrum znajdują się Oracle REST Data Services (ORDS) oraz standard dokumentacji Open API.

Wyróżnikiem Teta API jest bezpieczeństwo — protokół nie przechowuje danych, jest bramką umożliwiającą ich sprawny i bezpieczny przepływ bez czynnika ludzkiego, czyli najczęstszej przyczyny wycieku informacji. Co więcej, jego działanie zabezpieczają dwa klucze generowane przez dostawcę rozwiązania wyłącznie na potrzeby danej organizacji.

Korzyści płynące z wykorzystania Teta API:

  • Przyspieszenie przepływu informacji i usprawnienie procesów biznesowych. Teta API umożliwia efektywną komunikację pomiędzy aplikacjami Unit4 Teta i pozostałym oprogramowaniem.
  • Zabezpieczenie danych. Teta API zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych poprzez wykorzystanie czasowych tokenów weryfikacji, a także protokołów HTTPS i OAUTH2.
  • Dodawanie nowych rozwiązań na różnych etapach rozwoju firmy. Dzięki Teta API organizacje mogą łatwo dostosować się do zmieniających się potrzeb biznesowych.
  • Kompatybilność z różnymi językami programowania. Firmy nie potrzebują szukać kompromisów — interfejs jest łatwy do implementacji w istniejących systemach informatycznych.
  • Monitoring i analiza danych. Teta API pozwala opierać procesy o aktualne dane, a w efekcie podejmować bardziej trafne decyzje i osiągać lepsze wyniki.  

Wykorzystaj potęgę API w swoim cyfrowym ekosystemie

Dzięki zastosowaniu API, firmy mogą dołączać kolejne aplikacje do swojej infrastruktury rozwiązań, korzystając z jednego, wszechstronnego pomostu danych. Nie muszą przy tym martwić się o dopasowanie wersji rozwiązań, które komunikują się ze sobą w całym systemie oraz jakiekolwiek aktualizacje — API działa samodzielnie.

Przedstawiony przykład rozwiązania, czyli Teta API, jest naturalnym uzupełnieniem strategii digitalizacji procesów. Wspiera organizacje w pełnej integracji narzędzi i w kontroli nad przepływem informacji. W ten sposób API pozwoli Twojej firmie na efektywny rozwój z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. 


[1] Raport specjalny: Cyfrowa transformacja 2024 | EY Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*