AI na zmienność w branży produkcyjnej. Jak sztuczna inteligencja robi użytek z danych i wspiera łańcuch dostaw i procesy produkcji?

Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą doskonalić swoje procesy, aby zachować konkurencyjność, gdy branżą targają dynamiczne zmiany. Pandemia COVID-19 czy wojny handlowe doprowadziły do zakłóceń w łańcuchach dostaw, a także zamknięcia wielu fabryk. Niedobór surowców i ich rosnące ceny zwiększyły koszty produkcji. Również presja na realizację strategii zrównoważonego rozwoju stanowi wyzwanie dla firm produkcyjnych. W walce o konkurencyjność, a niekiedy w ogóle opłacalność, nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, zaczynają odgrywać istotną rolę ze względu na elastyczność i odporność na zakłócenia, które zapewniają przedsiębiorstwom.

AI w systemie ERP wsparciem dla całego przedsiębiorstwa

Microsoft wyposażył wszystkie aplikacje ERP w systemie Dynamics 365 w narzędzia sztucznej inteligencji. Demokratyzacja dostępu do usługi Copilot pozwala użytkownikom z różnych obszarów czerpać z analizy dużych ilości informacji drzemiących w bazach przedsiębiorstwa i poza nimi. Również Dynamics 365 Supply Chain Management, rozwiązanie dla łańcucha dostaw i produkcji, zostało wzbogacone o modele AI. Co Copilot w D365 SCM oferuje firmom produkcyjnym?

Wyzwania a możliwości Copilota

Aby przeciwdziałać ryzyku, firmy produkcyjne coraz bardziej polegają na automatyzacji procesów, analizie danych, podejmowaniu decyzji opartych na danych oraz ulepszonemu planowaniu i harmonogramowaniu. W tych obszarach Copilot dostarcza:

  • Dane w czasie rzeczywistym i ocenę ryzyka: Copilot podaje aktualne dane, analizy i prognozy, umożliwiając szybkie dostosowanie w procesach produkcji czy na poszczególnych etapach łańcucha dostaw w przypadku nagłych zmian na rynku.
  • Optymalizację zaopatrzenia: poprzez integrację danych rynkowych i dostawczych Copilot pomaga w opracowywaniu efektywnych strategii zakupowych oraz identyfikacji alternatywnych źródeł zaopatrzenia, co jest kluczowe w przypadku braku surowców i wahania cen.
  • Wsparcie na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego: dzięki temu, że działanie Copilota opiera się na przetwarzaniu języka naturalnego, pracownicy mogą być krok po kroku prowadzeni przez procesy produkcyjne, co poprawia ich doświadczenia i redukuje ryzyko błędu.
  • Odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania klientów: Copilot poprawia planowanie produkcji oraz zarządzanie relacjami z klientami poprzez zaawansowaną analizę danych, zwiększając satysfakcję klientów poprzez wyższą jakość produktów oraz szybsze czasy dostawy.
  • Elementy zrównoważonego rozwoju: Copilot pośrednio przyczynia się do realizacji celów środowiskowych poprzez prognozowanie zapotrzebowania na materiały czy optymalizację wykorzystania surowców. Algorytmy AI pomagają także zidentyfikować i przeanalizować odpowiednie dane do raportowania.

Elastyczne zarządzanie z pomocą sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja w postaci usługi Copilot w rozwiązaniu Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management odgrywa ważną rolę w transformacji procesów produkcyjnych. Dzięki wykorzystaniu potencjału AI, przedsiębiorstwa produkcyjne mogą zwiększyć swoją wydajność i skrócić czas realizacji produkcji, lepiej zarządzać zasobami oraz być bardziej elastyczne w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.

Michał Rurarz, Business Development Manager, ANEGIS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*