APS – co minutę nowy plan produkcyjny.

Coraz częściej dostawcy systemów ERP uzupełniają swoją ofertę o zaawansowane funkcjonalności w zakresie planowania. Dostawcy systemów APS uważają, że funkcje te nie mają wiele wspólnego ze specjalistycznymi rozwiązaniami. Systemy APS umożliwiają automatyczne i dynamiczne planowanie produkcji w oparciu o bieżące informacje np. z produkcji, magazynu, narzędziowni. Przygotowują harmonogramy produkcji dla każdego miejsca pracy/maszyny z dokładności co do minuty.

Według dostawców rozwiązań APS, systemy ERP nie są w stanie zareagować na bieżące dane (zgłoszone awarie, opóźnienia, problemy z narzędziami, zmiany planowanych terminów dostaw) natychmiast, nie mogą również wskazać nowego planu produkcyjnego w kilkadziesiąt sekund.


Mariusz Walicki,
Konsultant Systemowy,
Proxia Polska

Gotowy plan produkcji z systemu APS wysyłany jest na bieżąco do systemu ERP, aby wszyscy użytkownicy tego systemu mieli wiedzę o aktualnym terminie planowanego rozpoczęcia i zakończenia, dla każdego zlecenia produkcyjnego, dla każdej indywidualnej karty pracy. Plan produkcji dostępny jest również w czasie rzeczywistym dla systemów klasy MES, z których korzystają wydziały produkcyjne.


Karol Chęciński,
Prezes Zarządu,
Syneo.pl sp. z o. o. sp. k.

Na co dzień pomagam klientom, którzy korzystają z różnych systemów planowania. Niestety nie spotkałem systemu klasy ERP, który wspierałby przedsiębiorstwo w elastycznym planowaniu i przeplanowaniu na podstawie meldunków produkcyjnych. A integrujemy 21 najpopularniejszych w Polsce. ERP to system księgowy, stworzony raczej jako narzędzie kontroli i rozliczania. Od dobrego systemu planującego firmy oczekują raczej elastycznego narzędzia do ogarniania szybkozmiennej rzeczywistości, najlepiej uszytego na algorytmach sztucznej inteligencji wspomagających podejmowanie decyzji. Uważam, że zaawansowane planowanie jest możliwe tylko w zewnętrznym wyspecjalizowanym narzędziu zintegrowanym z systemem ERP.


Tomasz Żabiński,
Prezes Zarządu,
Żbik Sp. z o.o.

Systemy klasy ERP często zawierają moduły planowania i harmonogramowania produkcji, jednak jak pokazuje doświadczenie, wiele przedsiębiorstw w branży produkcyjnej z nich nie korzysta. Główne argumenty podawane przez użytkowników to zbyt mała elastyczność tych modułów oraz uciążliwość w ich użytkowaniu w kontekście ciągłych zmian w systemie produkcyjnym wymuszanych przez realizację zazwyczaj krótkich serii produktów. Często algorytmy harmonogramowania stosowane w systemach ERP wykorzystują zbyt teoretyczne (uproszczone) modele procesów lub wręcz przeciwnie wymagające wprowadzania bardzo szczegółowych danych, bez odpowiedniego wsparcia w tym zakresie dla użytkowników. Z tego powodu często w obszarze planowania i harmonogramowania produkcji stosowane są arkusze Excel. Jednakże firmy, które chcą konkurować na współczesnym rynku dostrzegają konieczność stosowania zaawansowanych rozwiązań, które umożliwiają optymalizację procesów i zapewnią elastyczność firmy. Dlatego też przedsiębiorstwa decydują się na stosowanie zaawansowanego oprogramowania klasy APS (Advanced Planning and Scheduling), zintegrowanego z pozostałymi funkcjonującymi w firmie systemami informatycznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*