ZUS powierza obsługę serwisową systemu klasy ERP firmie S&T

S&T i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały kontrakt, w ramach którego integrator będzie świadczyć usługi opieki serwisowej na oprogramowanie SAP ERP wspierające funkcjonowanie Systemu Wspomagania Ekonomiki Zakładu (SWEZ). Przetarg został rozstrzygnięty w trybie przetargu publicznego.

Przedmiotem prac jest zagwarantowanie opieki serwisowej dla oprogramowania SAP, obejmujące usługi na poziomie SAP Standard Support. W ramach 24 miesięcznego kontraktu, integrator zapewni Klientowi wymagane przez producenta aktualizacje, rozszerzenia funkcjonalne oraz pakiety korekcyjne. S&T umożliwi także pracownikom ZUS dostęp do bazy wiedzy rozwiązań serwisowanych SAP. Integrator zrealizuje zadeklarowany w umowie zakres prac przy pomocy zasobów własnych oraz przy wsparciu konsultantów serwisowych SAP AG, wykorzystując do tego standardowe usługi wchodzące w skład pakietu SAP Standard Support.

Kluczowa w postępowaniu przetargowym okazała się gotowość integratora do objęcia wsparciem serwisowym ponad 3 tys. użytkowników systemu ZUS zlokalizowanych na terenie całego kraju.

S&T wygrało kontrakt w ZUS w trybie przetargu publicznego. Decydujące okazało się połączenie wymagań Zamawiającego, dobrej ceny, elastyczności działania oraz bogatego doświadczenia w realizacji tego typu usług w sektorze publicznym. – mówi Patryk Borzęcki, Business Solutions Sales Director S&T w Polsce. – Dysponujemy mocnym zapleczem kompetencyjnym, dzięki któremu jesteśmy w stanie realizować najbardziej wymagające usługi serwisowe i wdrożeniowe dla państwowych instytucji. W naszych strukturach pracuje wyspecjalizowany zespół konsultantów SAP, z obszaru finansów, kontrolingu, budżetowania i zarządzania inwestycjami.– dodaje.

S&T posiada ponad 10 letnie doświadczenie w obszarze wdrażania i świadczenia usług utrzymaniowych dla technologii SAP. W 2018 r. firma została uhonorowana nagrodą za największy wzrost sprzedaży licencji SAP na terytorium General Business. Integrator pod względem wartości sprzedanych  licencji osiągnął też jeden z najlepszych wyników na polskim rynku. S&T jako partner serwisowy SAP posiada także certyfikat PCOE (Partner Center of Expertise), potwierdzający spełnienie wysokich wymagań producenta.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to jednostka sektora finansów publicznych, która realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Instytucja zatrudnia ponad 45 tys. osób. Do jej obowiązków należy m.in. stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, ustalanie uprawnień do świadczeń i wypłacanie świadczeń, pobieranie składek na ubezpieczenia, prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek oraz prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i płatników składek. ZUS przechodzi stopniową informatyzację, która obejmuje swoim zakresem coraz szerszy zakres działań operacyjnych i świadczonych usług.

https://snt.pl/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*