Z badania IFS wynika, że w dobie pandemii 70% przedsiębiorstw zwiększa lub utrzymuje na stałym poziomie wydatki na cyfrową transformację

Osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji zaniepokojone sytuacją ekonomiczną są o 20% bardziej skłonne do planowania wyższych wydatków

Obecne zawirowania gospodarcze nie spowolniły planów przedsiębiorstw w zakresie cyfrowej transformacji. Globalne badanie IFS pokazuje, że 52%* z nich planuje zwiększyć wydatki na ten cel.  

Wbrew przypuszczeniu, że respondenci zaniepokojeni stanem gospodarki mogą ograniczyć wydatki na technologię, w rzeczywistości poziom inwestycji rośnie. Wyniki ankiety wskazują na to, że w tych dynamicznych czasach plany zwiększenia wydatków na cyfrową transformację są ściśle związane z obawami o wpływ warunków ekonomicznych na prowadzenie działalności. Według ankiety osoby zaniepokojone sytuacją ekonomiczną są o 20% bardziej skłonne do planowania wyższych wydatków na cyfrową transformację.

Jednakże chęć realizacji projektów cyfrowej transformacji różni się w zależności od branży i regionu. Jeśli chodzi o branże, na czele znajduje się sektor konstrukcyjno-budowlany, w którym 75% respondentów twierdzi, że ma plany inwestycyjne na ten rok. Na kolejnych miejscach uplasowały się branża IT (58%) i branża produkcyjna (55%). Z kolei na drugim końcu znalazły się energetyka i usługi użyteczności publicznej (37%) oraz handel detaliczny (35%).

„Gdy spojrzy się na poszczególne branże, oczywiste jest, że branża budowlana, która zawsze pozostawała z tyłu, jeśli chodzi o wdrażanie technologii, inwestuje znaczne środki, aby dotrzymać kroku bardziej dojrzałym cyfrowo sektorom, takim jak produkcja” — powiedział Antony Bourne, wiceprezes IFS ds. rozwiązań dla przemysłu. „Różnice w poziomach inwestycji wpisują się w to, co obserwujemy również wśród naszych klientów”.

Z badania wynika, że mimo powszechnej chęci do inwestowania, przeprowadzenie cyfrowej transformacji wciąż stanowi wyzwanie dla wielu osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach. Dla niemal dwóch trzecich (64%) z nich najważniejsze kwestie to możliwość osiągnięcia szybkiego i wymiernego zwrotu z inwestycji oraz zadowolenie wewnętrznych interesariuszy.

Antony Bourne dodaje: „Badanie potwierdza, że wiele firm w mądry sposób wykorzystuje okres globalnej dekoniunktury do przekierowania zasobów na odświeżanie technologii i wprowadzanie innowacji. Ponieważ większość przedsiębiorstw przygotowuje się do oczekiwanego ożywienia gospodarczego i nie porzuca trwale projektów związanych z cyfrową transformacją, można zakładać, że firmy ukierunkowane na postęp technologiczny dobrze wykorzystają powrót gospodarki na właściwe tory. O ile oprogramowanie biznesowe niewątpliwie odegra rolę w przyspieszeniu wychodzenia z kryzysu, należy również pamiętać o jego kluczowej roli w pomaganiu firmom tu i teraz. W tych wyjątkowych czasach kluczowe jest zapewnienie przejrzystości i analizy procesów w celu umożliwienia podejmowania świadomych i trafnych decyzji. Tylko mądre i zdecydowane podejście do cyfrowej transformacji pozwoli przedsiębiorstwom rozwijać się teraz i w przyszłości”.

Pobierz pełną wersję raportu pt. „Digital Transformation Investment in 2020 and Beyond: Factors That Will Impact the Success or Failure of Technology Investments in the Post-Pandemic Era” (Inwestycje w transformację cyfrową w 2020 roku i w kolejnych latach: co zdecyduje o sukcesie lub porażce inwestycji w technologię po ustąpieniu pandemii).

*Z badania wynika ponadto, że jedynie 18% przedsiębiorstw planuje ograniczyć wydatki na cyfrową transformację.

Informacje o badaniu

Badanie zostało przeprowadzone wśród 3032 dyrektorów z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Francji, Niemiec i krajów skandynawskich, reprezentujących przedsiębiorstwa z sektorów takich jak produkcja, budownictwo, ochrona zdrowia, teleinformatyka, energetyka i usługi użyteczności publicznej oraz turystyka i transport. Dane zostały zebrane przez firmę Censuswide w okresie od 8 kwietnia do 5 maja 2020 r.

Anna Machol, PR for IFS in Poland. Phone: +48 512 134 493, anna.machol@ifs.com

Informacje o firmie IFS 

IFS opracowuje i dostarcza oprogramowanie dla przedsiębiorstw z całego świata, które zajmują się produkcją i dystrybucją wyrobów, budową i utrzymaniem majątku oraz zarządzaniem działalnością ukierunkowaną na usługi. Specjalizacja branżowa naszych pracowników i rozwiązań oraz zaangażowanie w zapewnianie korzyści każdemu z naszych klientów pozwoliły firmie IFS zdobyć pozycję cenionego lidera i najczęściej polecanego dostawcy w naszym sektorze. Nasz zespół składa się z 4000 pracowników i coraz większej sieci partnerów. Wspierają oni ponad 10 000 klientów na całym świecie w kwestionowaniu status quo i zdobywaniu przewagi nad konkurencją. Nasze oprogramowanie dla przedsiębiorstw może pomóc Twojej firmie już dziś — więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem ifs.com.

Dołącz do nas na Twitterze: @IFSPoland

Zapraszamy na blog firmy IFS pod adresem https://blog.ifs.com/, gdzie omawiane są technologie, nowe rozwiązania i ciekawe pomysły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*