Wyzwania i szanse skutecznego ERP w logistyce 4.0

Dystrybucja bez ograniczeń – dynamika omnichannel

Jak wskazują najwięksi giganci handlu internetowego to logistyka „ostatniej mili” daje największą przewagę w biznesie. Od lat firmy zmagają się z rozwiązywaniem problemów z infrastrukturą kierując się wskaźnikami: szybkości, wydajności i niezawodności. W złożonym łańcuchu logistycznym ostatnie ogniwo – czyli dostawa do konsumenta końcowego – staje się coraz ważniejsza lub mówiąc wprost „krytyczna”. Czy jest to obszar i trend, który określi przyszłość całej branży?

Pandemiczne lata znacząco przyspieszyły trendy Logistyki 4.0. Jej założeniem jest maksymalne udostępnienie oferowanych produktów, we wszystkich kanałach dystrybucji online, w jak najszybszym czasie. Na takie rozszerzenie biznesu mogą sobie pozwolić te przedsiębiorstwa, które podejmują strategiczne wyzwanie cyfrowej transformacji magazynu, poprzez wdrożenia wysokiej jakości systemów WMS (Warehouse Management Software). Usprawnienie takich procesów jak załadunek i rozładunek towaru, ale również transport i umieszczanie ich na regałach przy wykorzystaniu automatyzacji i robotyzacji to jeden z kluczowych celów tzw. Intralogistyki. Dzięki optymalizacji przepływu materiałów i personelu w obiektach magazynowych urzeczywistniamy ideę Industry 4.0, otwieramy się na nowe potrzeby rynku i społeczeństwa bazującego na technologiach cyfrowych! Aktywna walka o krótszy łańcuch dostaw, niezwłoczne rozliczenia finansowe czy analityczne cyklu życia produktów, a przede wszystkim konieczność ciągłej zmiany, modyfikacji i ulepszania procesów, stały się codziennością galopującego trendu omnichannel przy diametralnie zmieniających się nawykach Klientów post Covid. Znaczące i odważne nakłady inwestycyjne w systemach ERP łącznie w prognozowanym  w Polsce wzrostem sprzedaży internetowej o ok. 15-20 proc. w 2022 roku, otwiera wielu graczom szerszą ekspansję na rynek polski, a co za tym idzie olbrzymie wyzwanie polskim biznesom w budowaniu i utrzymaniu wizerunku produktu oraz firmy. To czas, w którym firmy muszą dostosować się do strategii, która jest mocno zorientowana na klienta.

Logistyka 4.0 jest następstwem szeroko pojętej cyfryzacji prawie wszystkich dziedzin naszego życia, jak i wykorzystania najnowocześniejszych technologii, stawiającej na: pełną skalowalność biznesu, niższe koszty przy wchodzeniu na nowe rynki, nowe kanały dystrybucji, bezpieczeństwo i analizę danych (Big Data). Nieograniczone możliwości systemów informatycznych ERP udowadniają, że dzięki automatyzacji i elastyczności można bardziej redukować koszty operacyjne i prowadzić odważniejszą ekspansję rynkową na jeszcze większą skalę niż kilka lat temu. Wszystko wskazuje na to, że Industry 4.0 to kolejny, nieunikniony etap w gospodarce. Tylko firmy umiejętnie korzystające z nowych technologii i przemyślanej strategii omnichannel czy wielofirmowości, jak i postawy proklienckiej, zyskają przewagę nad konkurencją, zabezpieczając swoją przyszłość w biznesie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*