Wyniki finansowe Comarch za cztery kwartały 2021 roku

Ponad 1,62 mld złotych osiągnęła wartość przychodów ze sprzedaży produktów i usług Grupy Kapitałowej Comarch w ciągu dwunastu miesięcy 2021 roku. To prawie 88 mln złotych więcej niż przed rokiem. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 120,5 mln złotych i był zbliżony do wyniku osiągniętego w 2020 roku. Porównywalny do zeszłorocznego wyniku był również zysk EBITDA, który wyniósł 278 mln złotych. Wynik operacyjny wyniósł 186 mln złotych, czyli mniej o ok. 6 mln złotych
niż w analogicznym okresie w 2020 roku.

Wzrost przychodów Comarch wynika zarówno z rozwoju działalności zagranicznej, głównie w sektorze telekomunikacyjnym, jak i wzrostu sprzedaży na rynku polskim, na którym pomyślnie rozwijała się sprzedaż dla  sektora medycznego, a także rozwiązań ERP. Łączna wartość sprzedaży zagranicznej całej grupy kapitałowej wyniosła 937,6 mln złotych, co stanowi 57,7 proc. całości biznesu.

Przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2021 roku osiągnęły poziom 517,4 mln złotych. Wynik operacyjny wyniósł 61,8 mln złotych, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującejosiągnął wartość 35,6 mln zł. Grupa wypracowała w czwartym kwartale 2021 roku zysk EBITDA
o wartości 89 mln złotych.

Największą część przychodów w 2021 roku stanowiła sprzedaż do firm z branży telekomunikacyjnej
i wyniosła 403,4 mln złotych. Najwyższy wzrost – 53 proc. – odnotowała sprzedaż do sektora medycznego. Klienci z tego sektora zakupili systemy i usługi o wartości 62,5 mln złotych. Dynamicznie rozwijała się również sprzedaż rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Jej wartość wyniosła 239,5 mln złotych, czyli ok. 33 mln więcej niż przed rokiem. Wzrost odnotowała także sprzedaż do klientów z sektora handel
i usługi, której wartość  wyniosła 246 mln złotych, o 14,5 mln złotych więcej niż w 2020 roku. Comarch poprawił również sprzedaż do odbiorców z sektora przemysł i utilities o blisko 2,5 mln złotych. Spadek natomiast nastąpił w przypadku sektora finanse i bankowość  (o 12,7 proc.) oraz sektora administracja publiczna (o 13,6 proc.). O 14,8 proc. zmniejszyła się też sprzedaż rozwiązań ERP na rynku DACH.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Comarch pokazują, że sytuacja firmy jest stabilna, a biznes konsekwentnie się rozwija. Utrzymujemy bardzo dobrą sprzedaż produktów i usług na rynku krajowym oraz z powodzeniem realizujemy kontrakty za granicą. Rozbudowa międzynarodowej sieci sprzedaży oraz doświadczenie
w prowadzeniu projektów dla globalnych firm przynosi korzyści i przekłada się na kontrakty podpisywane m.in.
w krajach azjatyckich, które bardzo mocno inwestują w nowoczesne technologie od zagranicznych dostawców. Wzmacniamy również naszą obecność na Antypodach, gdzie realizujemy największy kontrakt w historii Comarchu – umowę z Vodafone New Zealand na dostawę oprogramowania oraz świadczenie usług utrzymania systemów informatycznych.
Jednocześnie firma nie zwalnia tempa w krajach Europy Zachodniej, gdzie sprzedaż stale się rozwija. Dobra sytuacja finansowa firmy pozwala nam również realizować inwestycje zarówno w rozwój nowych oraz istniejących produktów, jak i infrastrukturę. Trwa budowa centrum przetwarzania danych w miejscowości Mesa w stanie Arizona. Planowane na bieżący rok uruchomienie własnego data center pozwoli nam na umocnienie pozycji w Stanach Zjednoczonych oraz na zwiększenie dywersyfikacji infrastruktury teleinformatycznej Comarch – mówi Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.

Zarząd Comarch SA monitoruje na bieżąco wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie i Rosji na działalność Grupy Comarch. W chwili obecnej skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainęnie mają istotnego negatywnego wpływu na sytuację gospodarczą Grupy Comarch, a działalność operacyjna prowadzona jest bez zakłóceń. Działalność Comarch jest bardzo dobrze zdywersyfikowana geograficznie, produktowo i branżowo. Grupa prowadzi projekty w ponad 60 krajach na 6 kontynentach. Bardzo dobrze zdywersyfikowana i stale ulepszana jest również infrastruktura teleinformatyczna Grupy Comarch. Comarch niezmiennie pozostaje stabilnym miejscem pracy oraz partnerem biznesowym dla klientów na całym świecie. Przychody Grupy Comarch ze sprzedaży w Ukrainie i Rosji w 2021 roku wynosiły 1,5 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży. W tym roku przychody ze sprzedaży do Rosji będą mniejsze, gdyż Grupa Comarch zaprzestaje prowadzenia działalności w Rosji w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie i wprowadzanymi sankcjami. Dochowane zostaną wszelkie starania, aby utrzymać ciągłość realizacji projektów w Ukrainie.

Grupa Comarch w pełni solidaryzuje się z narodem Ukraińskim i już pierwszego dnia konfliktu, 24 lutego , rozpoczęła zorganizowaną akcję wsparcia przyjazdu do Polski i zapewnienia pobytu dla swoich pracowników z Ukrainy wraz z rodzinami. Pomocą zostało objętych kilkadziesiąt osób, głównie kobiety i dzieci. Równolegle naszą pomoc adresujemy do wszystkich obywateli Ukrainy. Udzielamy wsparcia we wszelkich możliwych formach m.in. poprzez bezpośrednie finansowanie dostaw materiałów potrzebnych w Ukrainie, wykorzystanie floty samochodowej do organizacji transportu, poprzez udostępnienie mieszkań służbowych, opieki medycznej w Centrum Medycznym iMed24, infrastruktury rekreacyjnej Comarch oraz pomagamy w organizacji pobytu w Polsce dla osób przyjeżdżających z Ukrainy. Koordynujemy także pomoc organizowaną przez pracowników Comarch – informuje Konrad Tarański.

W 2021 roku Grupa Comarch zwiększyła zatrudnienie; na dzień 31 grudnia 2021 r. w Grupie pracowało 6 723 osoby, tj. o 261 osób więcej niż 31 grudnia 2020 r.

Więcej informacji o Comarch:

Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie, a od 1999 roku jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest jedną z największych firm informatycznych w Europie i prowadzi projekty dla czołowych marek z Polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z  usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy światowych marek w ponad 100 krajach na 6 kontynentach m.in.: Heathrow Airport, BP, Carrefour, Heineken, Vodafone, T-Mobile, Telefónica, Orange, LG U+ czy BNP Paribas Fortis, Allianz, Aviva, AXA, Banque Populaire des Alpes, Alior Bank, Credit Suisse, Delta Lloyd Life, DNB, ING.

Firma zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk, EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje środki o wartości ok. 17 proc. przychodów  w projekty innowacyjne. W 2020 roku nakłady na prace R&D wyniosły 264 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 6 700 ekspertów, w ponad 90 biurach w ponad 30 krajach od Australii i Japonii przez Bliski Wschód oraz Europę aż po obie Ameryki.

www.comarch.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*