Comarch gotowy do przejęcia pierwszych usług KSI ZUS

Zakończył się etap procesu weryfikacji gotowości Comarch do świadczenia pierwszych usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. ZUS potwierdził 100-procentową poprawność wykonania wszystkich jednostek zadaniowych przez Comarch. 

ZUS zweryfikował przekrojową wiedzę Comarch o kluczowych technologiach używanych w KSI. Zgodnie z harmonogramem Comarch miał czas na potwierdzenie praktycznej wiedzy do końca sierpnia. Proces zakończył się 23 sierpnia.

Zadania przygotowane przez ZUS miały przekrojowy charakter, weryfikujący nasze umiejętności w kluczowych technologiach KSI ZUS. Jednostki zadaniowe obejmowały szerokie spektrum wiedzy technologicznej pod kątem całości systemu KSI ZUS, a nie tylko zakresu związanego z pierwszymi przejmowanymi przez nas usługami. Aktualnie prace nad przejęciem usług są realizowane zgodnie z przyjętym przez Strony harmonogramem i zgodnie z nim będziemy zgłaszać gotowość do przejęcia kolejnych usług – mówi Paweł Prokop, wiceprezes Zarządu Comarch.

Comarch 2 marca podpisał umowę na świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Pierwszy miesiąc był poświęcony na przygotowanie koncepcji przejęcia i świadczenia usług utrzymania. Przygotowana koncepcja, która obejmowała swoim zakresem m.in. opis procesów oraz procedur przejęcia i świadczenia usług, harmonogram, uwarunkowania oraz plany awaryjne, została zaakceptowana przez ZUS i jest podstawą do realizowanych obecnie działań w projekcie.

Priorytetem jaki przyjęła spółka Comarch przy realizacji zadania o tak bezprecedensowej skali,  jest zapewnienie nieprzerwanej i bezawaryjnej pracy KSI ZUS podczas operacji przejęcia od Asseco utrzymania systemu. Przy takim założeniu pierwszy okres został przeznaczony na gromadzenie i analizę wiedzy o systemie, który był budowany i utrzymywany przez 20 lat praktycznie przez jednego wykonawcę. 

W całym procesie przygotowania do przejęcia spotykamy się z przewidywanymi wcześniej utrudnieniami. Oczywisty brak zbieżności interesów obecnego i nowego wykonawcy tj. Asseco i Comarch jest widoczny na wielu płaszczyznach, również medialnej. Jako spółka z ducha inżynierska koncentrujemy się na merytorycznej stronie umowy rozwiązując na bieżąco identyfikowane zagadnienia. Prace realizujemy zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem projektu. Jesteśmy w pełni świadomi zarówno złożoności KSI, jak i znaczenia tego systemu w wymiarze społecznym. Na wrzesień i październik Comarch zaproponował przejęcie niewielkiej ilości usług, aby dzięki temu zweryfikować przygotowane procesy i mechanizmy obsługi przed przejęciem pozostałych usług. Jest to jeden z elementów strategii zarządzania ryzykiem – mówi Grzegorz Zawadzki, dyrektor Zespołu Utrzymania KSI ZUS w ComarchMając świadomość złożoności KSI, przyjęliśmy strategię budowy zespołów bazując na specjalistach Comarch wzmocnionych wiedzą i doświadczeniem osób, które bardzo dobrze znają KSI. W ten sposób wykorzystujemy efekt synergii, tworząc potencjał intelektualny zarówno do utrzymania usług, jak i realizacji umowy rozwojowej. Ta strategia bardzo dobrze sprawdziła się na etapie realizacji jednostek zadaniowych, gdzie pomimo zwiększającego się w kolejnych dniach poziomu trudności, wszystkie zadania zostały przez nasz zespół projektowy zrealizowane ze 100-procentową poprawnością. Zespół jest rozbudowywany zgodnie z założonym planem. 

Zgodnie z zapisami umowy przejęcie wszystkich usług KSI ZUS nastąpi do marca 2019 roku.

Więcej informacji o Comarch:

Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie, w Polsce. Prowadzi projekty dla czołowych marek z polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z  usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy światowych marek w ponad 60 krajach na 6 kontynentach m.in.: Heathrow Airport, BP, Carrefour, Heineken, Goodyear, Pepsi, Vodafone, T-Mobile, Telefónica, E-Plus, KPN czy  MTS, BNP Paribas Fortis, Alior Bank SA (Carlo Tassara Group), Allianz, Aviva, AXA, Banque Populaire des Alpes,BRE Bank,BZ WBK (Grupa Santander), CitiFinancial (Citigroup), Delta Lloyd Life, Deutsche Bank PBC, ING Insurance. 

Firma zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk, EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje ok. 15 proc. przychodów  w projekty innowacyjne. W 2017 r. była to kwota 179 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 5 600 ekspertów, w 90 biurach w 30 krajach od Japonii przez Europę aż po Chile. 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*